Hz. Mehdi (as) devrinde Yüce Allah bilim ve teknolojide müthiş bir gelişme yarattı

Ahir zamanın kutlu şahıslarından Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.)’ın gelişi öncesindeki alametleri hadislerinde çok detaylı açıklayan Peygamberimiz (s.a.v.), bu mübarek zatların zuhuruyla birlikte yaşanacak güzellikleri de kapsamlı olarak tarif etmiştir. Bu güzelliklerden biri de Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhur ettiği ve faaliyetlerine başladığı dönemde Allah’ın bilim ve teknolojide büyük bir gelişme yaratacak olmasıdır. Bu teknolojik gelişmeler inşaAllah Hz. Mehdi (a.s.)’ın dünyanın her yerindeki insanlara ulaşmasına,  İslam dinini ve Kuran ahlakını tebliğ etmesine vesile olacaktır.

 • Peygamberimiz (s.a.v.)’in hadislerinde işaret edilen bu teknolojik gelişmeler nelerdir?
 • Sayın Adnan Oktar’ın ahir zamanda Hz. Mehdi (a.s.)’ın hizmetine sunulan bilim ve teknolojik gelişmeler hakkındaki görüşleri nelerdir?

İçinde yaşadığımız yüzyıl, özellikle de son çeyreği, teknolojinin gelişimi açısından dünya tarihinde görülmemişbir hıza sahne olmuştur. Bundan 100 sene önce ismi bile bilinmeyen pek çok teknolojik araç hayatımızın vazgeçilmez parçaları haline gelmiştir. Hatta bundan 10 sene önceki teknoloji ile günümüzdeki teknoloji arasındaki fark hayal edilemeyecek boyutlara ulaşmıştır. Şu anda teknolojide yaşanan bu gelişmeler, Hz. Mehdi (a.s.)’ın devrinde olduğumuzu ve Allah’ın tüm teknolojik imkanları Hz. Mehdi (a.s.) ve yardımcılarının kullanımlarına sunduğunu göstermektedir. (Doğrusunu Allah bilir.)

Peygamberimiz (s.a.v.); Hz. Mehdi (a.s.) Zuhur Ettiğinde İnsanların Hz. Mehdi (a.s.)’dan Uzakta Yaşasalar Bile Yüksek Teknolojiyi Kullanarak, Onu Görüp Duyabileceklerini Haber Vermiştir

 • Kaim’imiz (Hz. Mehdi (a.s.)) kıyam ettiği zaman,Yüce Allah KAİM’İMİZLE DOSTLARIMIZ ARASINDA DÖRT FERSAHLIK YOL OLSA BİLE OLDUKLARI YERDEN ONLARLA KONUŞABİLECEKLERİ, ONU DUYABİLECEKLERİ VE ONU GÖREBİLECEKLERİ BİR ŞEKİLDE KULAKLARINA VE GÖZLERİNE SEBEP VERECEKTİR. (Mucem-ul Ehadis-i İmam Mehdi Cilt:4 Sayfa:57 ve Bihar Cilt:52 Sayfa 336 ve Muntehab-ul Envaril Muzie Sayfa 352) 

Günümüzde insanlar televizyon, radyo, internet, cep telefonları ve benzeri teknolojik aletler vesilesiyle rahatlıkla dünyanın her yerine ulaşabilmektedirler. Peygamberimiz (s.a.v.) Hz. Mehdi (a.s.) zamanında insanların onun yanında bulunmasalar bile bu teknolojik imkanları kullanarak Hz. Mehdi (a.s.)’ın anlattıklarını duyabileceklerine ve onu görebileceklerine işaret etmiştir.

Hz. Mehdi (a.s.) döneminde, gelişen teknoloji ve internetin yaygınlaşması ile, bilgi çok kolay ulaşılır hale gelecektir. Ev hanımları da evlerinde her türlü bilgiyi elde edebilme imkanı bulacak ve bu vesileyle Kuran ahlakını ve Peygamber Efendimiz (sav)’in sünnetini çok titiz bir şekilde uygulayabileceklerdir. Bu gerçek bir hadiste şöyle müjdelenmektedir:

HZ. MEHDİ (A.S.) ÇAĞINDA BİLGİ ÖYLE YAYGIN OLACAKTIR Kİ, EVİNDEKİ BİR KADIN BİLE ALLAH’IN KİTABINA VE PEYGAMBERİN (S.A.V.) SÜNNETİNE GÖRE HÜKMEDECEKTİR.(Bihar ül-Envar, c. 52, s. 352)

Hz. Mehdi (a.s.)’ın Zuhuru Radyo ve Televizyon Kanallarından İnsanlara Seslenmesi ile Anlaşılacaktır

 • İbni Ebu Şeybe, Asım b. Ömer Beceli’den tahric etti. Bir adam (Hz. Mehdi (a.s.)) SEMADAN İSMİYLE MUTLAKA ÇAĞRILACAK VE DELİL ONU İNKAR ETMEYECEK, ZELİL ONA MANİ OLMAYACAKTIR. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 52) 
 • Asım b. Beceli’den rivayet edilmiştir: GÖKTEN BİR SES GELECEK, ONU NE DELİL İNKAR EDECEK VE NE DE DELİL OLMAKTAN O ALIKONACAK. (Kıyamet Alametleri, s. 200) 
 • ONUN İSMİYLE SEMADAN NİDA OLUNACAK VE HİÇ KİMSE ONUN MEHDİLİĞİNİ İNKAR ETMEYECEKTİR. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 47) 

Hadislerde Hz. Mehdi (a.s.)’ın ortaya çıkışını gökyüzünden gelen bir sesin haber vereceğine, yani radyo ve televizyon kanalıyla tüm insanların bu müjdeli haberi duyacağına dikkat çekilmektedir. Bu sesin doğuda ve batıda herkese ulaşacağı bildirilmektedir. Bu cihazlar ve teknolojik gelişmeler Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.)’ın dünya hakimiyetleri için Yüce Allah tarafından özel olarak yaratılmıştır.

Dünyanın Dört Bir Yanındaki İnsanlar Hz. Mehdi (a.s.)’ın Konuşmalarını, Yapılan Simultane Çeviriler Vesilesiyle Kendi Dillerinde Anında Dinleyebileceklerdir

 • Zürare der ki: İmam Caferi Sadık aleyhisselama şöyle arzettim: Nida hakk mıdır? Buyurdu ki: “EVET, ALLAH’A ANDOLSUN Kİ HER KAVİM ONU KENDİ DİLİ İLE DUYACAKTIR”...” (Gaybeti Numani, 14. Bölüm, Kaim Aleyhisselamın Kıyamından Önce Vuku Bulacak Alametler) 

Hz. Hüseyin (r.a.)’ın torunu olan İmam Cafer-i Sadık Hazretleri, Hz. Mehdi (a.s.) ile ilgili bir takım önemli bilgiler vermiş ve Hz. Mehdi (a.s.)’ın Kuran ayetleri ve Peygamberimiz (s.a.v.)’in hadisleri doğrultusunda yapacağı anlatımların dünya çapında, insanlar tarafından dinleneceğini söylemiştir. Hatta insanların Hz. Mehdi (a.s.)’ın konuşmalarını dinlerken gelişen telekomünikasyon teknolojisinden yararlanacakları da İmam Cafer-i Sadık Hazretleri’nin bu açıklamasından net bir şekilde anlaşılmaktadır. Çünkü Cafer-i Sadık Hazretleri’nin ifade ettiği gibi, insanların Hz. Mehdi (a.s.)’ın konuşmalarını kendi dilleriyle duymaları için öncelikle internet teknolojisini kullanmaları ve aynı zamanda da televizyon ve internet yayınları aracılığıyla konuşmaların eş zamanlı olarak kendi dillerine çevriliyor olması gerekmektedir. Dünyanın dört bir yanındaki insanlar bu vesileyle, Hz. Mehdi (a.s.)’ın konuşmalarını kendi dillerinde dinleyebileceklerdir. (Doğrusunu Allah bilir)

Hz. Mehdi (a.s.) Kendi Evinden Canlı İnternet, Televizyon, Radyo Gibi Yayın Araçlarıyla İnsanlarla Konuşacak ve İslam Ahlakını Tebliğ Edecektir

 • İmam Muhammed Bakır şöyle buyurmuştur: KAİMİMİZ KIYAM EDİNCE … ONLARLA KONUŞMAK İSTEDİĞİNDE DUYARLAR VE KENDİ MEKANINDA OLDUĞU HALDE ONU GÖRÜRLER.(Yevmul Halas s. 269) (Hz. Peygamber ve Ehli Beyt Gülistan’ından Bir Demet Gül, Üstad Seyit Kemal Fakih İmani, Çeviri Kadri Çelik, Kevser Yayıncılık 2005, sf.97) 

Hz. Mehdi (a.s.) ahir zamanda zuhur ettiğinde insanlara Allah’ın varlığını, birliğini anlatacak, Kuran ahlakını ve Peygamberimiz (s.a.v.)’in sünnet-i seniyyesini yeniden canlandıracaktır. Peygamberimiz (s.a.v.) hadis-i şerifinde Hz. Mehdi (a.s.)’ın tebliğini, bizzat kendi evinden yapacağını haber vermiştir. İnsanların bu tebliği ve Hz. Mehdi (a.s.)’ın sesini yattıkları yerden, oturdukları koltuktan hatta yüksekçe bir yerde olsalar bile işitebileceklerine işaret edilmiştir. Bilindiği gibi günümüzde televizyon, telefon, radyo ve bilgisayar sistemleri hem sesli hem görüntülü canlı yayınları dünyanın dört bir yanındaki kişilere anında ulaştırabilmektedir. Ayrıca hadisteki anlatıma göre insanlar, Hz. Mehdi (a.s.)’ın tebliğinin ardından, onun çizgisinde hareket etmeye, o yönde bir ahlak göstermeye başlayacaklardır.

Sevenleri Hz. Mehdi (a.s.)’ın Yanına Hızlı Ulaşım Araçları Vesilesiyle Çok Çabuk Ulaşacaklardır

 • İmam Sadık (a.s.) şöyle buyurmuştur: (Hz. Mehdi (a.s.)) Rükn ve Makam arasında durur, yüksek sesle şöyle seslenir: “Ey benim temsilcilerim, özel dostlarım, ey BEN ZUHUR ETMEDEN ALLAH’IN BANA YARDIM ETMESİ İÇİN YERYÜZÜNDE HAZIRLADIĞI KİMSELER, itaat ederek bana gelin.” Onlar YERYÜZÜNÜN DOĞU VEYA BATISINDA MİHRAP VEYA YATAKLARINDA OLDUĞU HALDE İMAM MEHDİ (A.S.)’IN SESİNİ İŞİTİRLER. Bu bir tek ses onların HEPSİNİN KULAĞINA GİDER VE HEPSİ ONA DOĞRU HAREKET EDERLER. ÇOK GEÇMEDEN GÖZ AÇIP KAPATINCAYA KADAR HEPSİ HUZURUNA VARIRLAR. Bu (azametli toplantı) Rükn ve Makam arasında (güneş doğmadan önce) gerçekleşecektir.” (Bihar-ül Envar, C. 53, S. 7) 

Hadisten Hz. Mehdi (a.s.) döneminde insanların istedikleri yere çok kısa süreler içinde ulaşabilmelerini sağlayan süratli ulaşım araçlarının da olacağı anlaşılmaktadır. Uçakla ya da diğer süratli ulaşım araçlarıyla Hz. Mehdi (a.s.)’ı sevenler dünyanın çeşitli yerlerinden çok kısa bir süre içerisinde Hz. Mehdi (a.s.)’ın yanına geleceklerdir.

Sayın Adnan Oktar 27 Nisan 2011 tarihli A9 TV ve Kaçkar TV röportajında Yüce Allah’ın bilim ve teknolojiyi Hz. Mehdi (a.s.)’ın emrine verdiğini şöyle anlatmaktadır:

ADNAN OKTAR: İşte dünya hep bu günlere, bu yüzyıla hazırlandı. Hep dünya sakin geçmiştir genellikle. Savaşlar olmuştur, ama bilim ve teknoloji o kadar gelişememiştir; belli bir dereceye kadar. Fakat Hz. Mehdi (a.s.) devrinde Allah birdenbire bilim ve teknolojiye adeta boyut değiştirtti, hayret edilecek değişiklikler oldu. Elektrik, radyo, televizyon... Arkasından bilgisayarlar, internet çağı, sanki böyle bir rüya alemi gibi bir dünya meydana geldi aniden bu yüzyılda. Daha önce atlar, arabalar normal hayat vardı. Yüzyıllarca hep öyle geçmiştir. Binlerce yıl hep böyle geçmiştir. Bilim çok yavaş gelişmiştir; yavaş yavaş, çok çok yavaş gelişmiştir. Ama Hz. Mehdi (a.s.) devrinde adeta bir başka aleme geçildi. Başka bir dünyaya geçildi. Bambaşka bir dünya oldu. Bir haber dünyanın bir başka yerinde anında duyuluyor, anında görüntüsü görülüyor. Bütün dünya bir ev içi gibi oldu. Sanki böyle iki oda bir salonda yaşanıyor gibi şu an bütün dünya. İşte bu, Mehdiyet için dünyanın hazırlandığı dönem. Buradan da açıkça anlayabilirsiniz. Çünkü ancak böyle bilimsel imkanlar, böyle bir teknolojiyle dünya hakimiyeti mümkündür. Allah önce acılar çektirdi insanlara, zorluklar meydana getirdi Mehdiyet ile kıyaslanması için. Şu an bu teknolojik imkanlarla, bu dünyanın hazırlığıyla Mehdiyet oluşturulacak Allah tarafından. Bakın dünyanın tarihine, dikkatlice bir bakın, şu anki teknolojik imkanlar nasıl dünya hakimiyeti için kolay. Bunlar daha önce zor ve adeta imkansız gibi görülen teknolojik imkanlar. Bir anda dünya hakimi olacak şekilde Müslümanlara böyle rüya aleminde görülecek gibi imkan sundu Allah. Alice harikalar ülkesinde gibi oldu dünya. Aynı Alice harikalar ülkesi gibi böyle. Ve şimdi bu ortam hazırlanıyor.

Hz. Mehdi (a.s.) Ahir Zamanın Teknolojik İmkanları Vesilesiyle Bütün Dünyayı Kuran Ahlakı ve İman Hakikatleri Konusunda Bilgilendirecektir

Teknoloji dünyanın tüm güzelliklerini insanların önüne seren, üç boyutlu ortamlarda, sanal televizyonlarla pek çok yeri gezmelerini, eğlencelere katılabilmelerini, zeka geliştirecek oyunlarla oynayabilmelerini mümkün kılacak mükemmel bir nimettir. Hz. Mehdi (a.s.) teknolojinin bu nimetlerinden ve tüm imkanlarından yararlanarak insanlara hikmetli anlatımlarda bulunacak, onlara Kuran’ı ve hikmeti anlatacak, Darwinizm ve materyalizmin yıkıcı ve sapkın etkilerini fikren ortadan kaldıracak, yobaz çevrelerin hurafelerini yıkacak, bidatleri kaldıracak, insanların kendilerini geliştirebilecekleri, eksikliklerini giderebilecekleri ve güzel ahlak göstermelerine vesile olacak öğütlerde bulunacaktır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Hz. Mehdi (a.s.)’ın teknoloji vesilesiyle geniş kitlelere ulaşabileceğini şöyle haber vermiştir:

 • ADALET VE EŞİTLİK GİBİ, İMAM MEHDİ (A.S.) BİLGİYİ BÜTÜN DÜNYAYA YAYACAKTIR. (Bihar-ül Envar, Cilt 36, Sayfa 253) 
 • İMAM-I ZAMAN (HZ. MEHDİ (A.S.))’IN İNAYETİ SAYESİNDE BİLGİ İNSANLARIN KALPLERİNE GİRECEKTİR.(Bihar-ül Envar, Cilt 53, sf. 86 al Ikhtesaas’tan aktarılıyor; Mikyaal al Makaarem, Cilt 1, Sayfa 236 )

Bir başka hadiste Hz. Mehdi (a.s.)’ın  televizyon, internet ve uydu yoluyla dünya çapında tebliğ yaparak, insanların hidayetine vesile olacağı ise şöyle bildirilmiştir:

 • Mehdi (a.s.), ALEVLİ HİDAYET MEŞALESİYLE ALEMDE DOLAŞIR ve salihler gibi yaşar. (el-Mehdiyy-il Mev’ud, c: 1, s: 281-282 ve 266 ve 300.) 

Hadiste bahsi geçen “... ALEVLİ HİDAYET MEŞALESİYLE ALEMDE DOLAŞIR...” ifadesi üç özelliği birden içermektedir. Bu özelliklerden: 

birincisi;“alevli meşale” ifadesinin işari manada ışık saçan bir araca dikkat çekmesi, 

ikincisi;“hidayet” ifadesinin bu aracın insanların hidayetine vesile olması ve, 

üçüncüsü de;“alemde dolaşır” ifadesinin Hz. Mehdi (a.s.)’ın bu araç vesilesiyle tüm dünyaya ulaşacağına dikkat çekmesidir. 

Bu üç özellik birden dikkate alındığında Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bu hadisinde bildirdiği “alevli hidayet meşalesi”nin televizyon, internet ve uydu üzerinden yapılan yayınlara işaret ettiği açıkça görülmektedir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in diğer hadislerinde açıkça belirttiği üzere Hz. Mehdi (a.s.) İstanbul’da olacağına göre, “alemde dolaşması”da ancak yaptığı tebliğin, imani faaliyetlerin televizyon, internet ve uydu vesilesiyle düm dünyaya yayılması şeklinde olacaktır. Tüm bu deliller ışığında, Hz. Mehdi (a.s.)’ın mükemmel tebliğini televizyon, internet ve uydu aracılığıyla dünya çapında gerçekleştireceği ve bu şekilde insanların hidayetine vesile olacağı anlaşılmaktadır.

Sayın Adnan Oktar 31 Ağustos 2009 tarihli Kral Karadeniz ve Tempo TV röportajında  Hz. Mehdi (a.s.)’ın fikri mücadelesinde kılıcının bilgisayar ve internet teknolojisi olduğunu şöyle anlatmaktadır:

ADNAN OKTAR: Evet Mehdiliğin gölgesi, ışığı ve nuru dünyaya aniden yansıdı. Dünyada bir parlaklık var dikkat ederseniz, bir ferahlık oldu. İnsanların kafası açıldı. Bir kabz hali, bir kasılma vardı dünyada. Komünizm alabildiğine yayılıyor, faşizm alabildiğine yayılıyor, dinden bahsedilmiyor, Müslümanlar eziliyordu. Bir şey oldu, dünyaya sanki nur geldi birden. Darwinizm yerle bir, komünizm yerle bir, kapitalizm yerle bir ve İslam çığ gibi yayılıyor elhamdülillah. Ne oldu? Bir şey oldu demek ki. Ama tabi bu bir manevi ışık, Cenab-ı Allah Hz. Mehdi (a.s.)’ı vesile ediyor. Şu an isteyen istemeyen herkes Hz. Mehdi (a.s.)’a hizmet ediyor. Mesela bir biyolog, biyoloji ile ilgili bilgi verirken Hz. Mehdi (a.s.)’a hizmet eder. Bir fizikçi Allah’ın kanunlarını anlatırken Hz. Mehdi (a.s.)’a hizmet eder. Mesela bütün dünyanın diyanet işleri Hz. Mehdi (a.s.)’a hizmet eder, istese de istemese de. “Hz. Mehdi gelmeyecek” der ama hizmet eder. “Hz. Mehdi (a.s.)  geldi geçti” der yine hizmet eder. “Yüzyıllar sonra gelecek” der yine hizmet eder. “Mehdi şahsı manevidir” der yine hizmet eder. “Hz. Mehdi (a.s.) görünmez bir ruhtur” der yine hizmet eder. Hiç aksi olamaz. Mesela bu firmalar yani her türlü teknik aleti yapan firma hepsi Hz. Mehdi (a.s.)’a hizmet eder. Mesela bilgisayar yapıyorlar Hz. Mehdi (a.s.)’ın kılıcını bütün fabrikalar üretiyor ve bütün dünyaya yayıyorlar. Ki Dabbet’ül arzdır bilgisayar. Allah onlara yaptırıyor, onlara hazırlatıyor ve bütün dünyayı bu kılıç ile donatıyor. Ve bakın “bu kılıcı siz hazırlayın” demiyor, Allah onlara emrediyor. Onlar Hz. Mehdi (a.s.)’ın kılıcını hazırlayıp evlere dağıttırıyor ve insanlara parasıyla o kılıcı aldırıp evine getiriyor ve karşısına oturuyor Hz. Mehdi (a.s.)’ın dersini dinlemeye başlıyorlar. Mehdiyetin dersini dinliyorlar, Kuran’ın dersini dinliyorlar, hadisleri dinliyorlar. Nereye giderlerse Allah ile karşılaşıyor, nereye giderlerse Kuran ile karşılaşıyorlar. Mesela Darwinist sitelere giriyor farz edelim, “yaratılışçılar şöyle diyor ama o yanlıştır” diyor. Adam onu bir okuyor, yaratılışçı oluyor. “Yaratılışçılar yanlıştır” diyor, “delillerini veriyorum” diyor. Adam bir okuyor hepsi doğru. O yanlış dediği şeylerin hepsinin doğru olduğunu onlar biliyor, anlamaz mı adam? Belli olay. Ve hepsi yaratılışı savunmaya başlıyor.

Peygamberimiz (s.a.v.), gerek kendi yaşadığı dönemle gerekse İslam aleminin geleceğiyle ilgili birçok haber vermiş ve Rabbimiz’in bir mucizesi olarak bu haberlerin hepsi doğru çıkmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in İslam aleminin geleceğiyle ilgili verdiği haberlerin büyük bir kısmı, ahir zamanla ilgili olayları kapsar.

Hz. Mehdi (a.s.) Dünyadaki Olaylarla İlgili Bilgi Elde Ederken Teknolojiden Faydalanacaktır

 • HZ. MEHDİ (A.S.) İÇİN KAİNAT AVUCUNUN İÇİ KADAR AÇIK OLACAK.(Bihar-ül Envar cilt 52, sayfa: 328) 
 • İşler ehline [Mehdi’ (a.s.)ye] emanet edildiğinde YÜCE ALLAH ONUN İÇİN DÜNYANIN EN ALÇAK BÖLÜMÜNÜ YÜKSELTECEK, EN YÜKSEK YERLERİ DE ALÇALTACAK. ÖYLE Kİ, TÜM DÜNYAYI AVUCUNUN İÇİNİ GÖRDÜĞÜ GİBİ GÖRECEK. İÇİNİZDEN HANGİNİZİN AVUCUNUN İÇİNDE BİR SAÇ TELİ OLSA ONU GÖREMEZ?(Bihar-ül Envar, 5.cilt, s:328)

Hadiste Hz. Mehdi (a.s.)’ın ahir zamandaki teknolojiden faydalanacağına işaret edilmektedir. Ahir zamanda evren hakkında çok geniş bilgi elde edilecektir. O zamana kadar bilinmeyen birçok şey ahir zamandaki gelişmelerle Allah’ın dilemesi ile öğrenilmiş olacaktır. Hz. Mehdi (a.s.) da istediği herhangi bir bilgiye ulaşmak için veya dünyanın herhangi bir yerindeki biriyle iletişim kurmak için avuç içi bilgisayar teknolojisine başvuracaktır. 

Hz. Mehdi (a.s.) Döneminde Süratli Ulaşım Araçları Olacak ve Hz. Mehdi (a.s.) da Bu Vasıtaları Kullanacaktır

 • Aban bin Tağlib der ki: İmam Cafer-i Sadık (a.s.)’ın şöyle buyurduğunu duydum, ben Kaimi (Hz. Mehdi (a.s.)’ı) görür gibiyim,... İKİ GÖZÜNÜN ARASI PARLAYAN SİYAH BEYAZ BİR ATA BİNECEK ... (Zamanın İmamını Tanıyalım, İmam Mehdi, Ali İrfan, sf. 94) 

Bu hadis-i şerifte Hz. Mehdi (a.s.)’ın yaşadığı dönemde gününümüzdeki hızlı ulaşım araçlarına dikkat çekilmiştir. Bu ulaşım araçları vesilesiyle Hz. Mehdi (a.s.) ulaşmak istediği yere kısa sürede varacak ve ilmi çalışmalarla geçen değerli vaktini zaman kaybetmeden en güzel şekilde kullanacaktır.

Hz. Mehdi (a.s.) Bilgisayar İnternet Aracılığıyla Yaratılış Gerçeğini Herkese Anlatacaktır. Bu Aynı Zamanda Hz Mehdi (a.s.)’in Zuhur Alametlerinden Olacaktır.

Peygamberimiz (s.a.v.)‘in ahir zaman alametlerinden biri olarak haber verdiği ve Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Tırmizi ve İbn-i Mace gibi büyük ehl-i sünnet alimlerinin Peygamberimiz (s.a.v.)’den aktardıkları Dabbet-ül Arz ile ilgili bazı hadis-i şeriflerde, Hz. Mehdi (a.s.)’ın yanında ‘bir mühür’ ve ‘Hz. Musa (a.s.)’ın Asası’nın olacağına dair bilgiler verildiğini görürüz: 

 • “Kaldı ki, Ahmed Tayalisi, Naim b. Hammad, Abd b. Hamid, Tirmizî hasen hadis diyerek, İbnü Mâce, İbnü Cerir, İbnü Münzir, İbnü Ebi Hatim, İbnü Merduye ve Beyhakî gibi zatların Ebu Hüreyre (r.a)’den rivayet ettikleri bir hadiste Resulullah (s.a.v.) buyurmuştur ki: “DÂBBETÜ’L-ARZ, MUSA’NIN ÂSASI, SÜLEYMAN’IN MÜHRÜ YANINDA OLARAK ÇIKACAK, MÜHÜR İLE MÜMİNİN YÜZÜNÜ PARLATACAK, ÂSA İLE KÂFİRİN BURNUNU KIRACAK (İNKARA DAYALI FİKİR SİSTEMLERİNİ YOK EDECEK) ...”(Elmalılı tefsiri)

Söz konusu hadiste Hz. Mehdi (a.s.)’ın yanında Hz. Musa (a.s.)’ın asası olacağı bildirilmiştir. Hz. Mehdi (a.s.) da ahir zamanda Dabbe’yi yani kendi dönemindeki bilgisayar ve interneti aynı Hz. Musa (a.s.)’ın asası gibi kullanarak, bütün insanlara internet yoluyla Yaratılış Gerçeği’ni anlatacaktır. Bu şekilde bütün müminleri aydınlatacak, inkara dayalı inanç sisteminin bütün yanlışlarını ve aldatmacalarını da ortaya çıkararak onların oyunlarını bozacaktır. 

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın hadis tefsirine, Tırmizi ve İbn-i Mace, Seyyid El Berzenci Hazretleri gibi büyük ehl-i sünnet alimlerinin aktardığı bu hadislerin devamına baktığımızda ise Hz. Mehdi (a.s.)’a ahir zamanda yardımcı olması için Allah’ın oluşturduğu bu sistem içinde ‘Dabbe’nin bir mühür gibi olacağı’ndan bahsedildiği de görülecektir. Bu mührün hadislerde işaret edilen bir özelliği, onunla müminlerin şevklerinin artıp, yüzleri aydınlanırken, inkar edenlerin enaniyetlerinin kırılacak olmasıdır. 

 • “Mümine rastlayacak müminin yüzünü damgaladığında yüzü pırıl pırıl olacak. Kafiri damgalayınca simsiyah kesilecek.” (Kıyamet Alametleri, Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Sf 277) 

Ayrıca hadislerde ‘bu mührün Peygamberimiz (s.a.v.)’e ait olan mühür olduğuna’ da işaret edildiği görülmektedir (Doğrusunu Allah bilir). Yine aynı hadislerde ahir zamanda nüzul edecek Hz. İsa (a.s.)’ın ve yine ahir zamanda zuhur edecek olan Hz. Mehdi (a.s.)’ın; üzerlerinde Peygamberimiz (s.a.v.)’in bu altın mührünün bulunduğu eserlerle insanlara Allah’ın varlığını ve din ahlakını anlatacakları da bildirilmektedir: 

Hz. Cafer Sadık (a.s.) şöyle buyuruyor: “Adeta Kaim’i (Hz. Mehdi (a.s.)’yi) görür gibiyim ki, ...PEYGAMBER’İN ALTIN MÜHÜRLE MÜHÜRLENMİŞ sözleşmesini cebinden ÇIKARIYOR. MÜHRÜNÜ AÇARAK ONU İNSANLARA OKUYOR...”  (Bihar-ül Envar, c. 52, s. 326)    “İsa (a.s.) onu (sandığı) alıp açacak ve İÇİNDE BİR MÜHÜR, bin kitap bulacak, bu kitaplarla şeriatı (Kuran ahlakının esaslarını ve Peygamberimiz (s.a.v.)’in sünnetini) ihya edecek.” (Risalet’ül Meşrep elverdi fi mezhebi bil Mehdi, Ali bin Sultan  Muhammed-el Kari, s. 4 -Enis el-Cülesci kitabından)

Öyle ki Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.)’ın beklendiği ahir zamanda internete giren herkes Resulullah (s.a.v.)’in bu mührüyle ve Allah’ın ve Kuran’ın ilmiyle karşılaşacaklardır.

Peygamberimiz (s.a.v.)’in kendi döneminde; Yüce Rabbimiz ve Kuran’ı Kerim ile ilgili anlattıklarını da yine internet aracılığıyla okuyabileceklerdir. 

Sayın Adnan Oktar 22 Kasım 2010 tarihli Adıyaman Asu TV röportajında hadislerde ahir zamandaki radyo, televizyon, internet teknolojisine açık işaret olduğunu ve Hz. Mehdi (a.s.)’ın bu teknolojik aletler ile tüm insanlara ulaşacağını şöyle anlatmaktadır:

ADNAN OKTAR: İmam Muhammed Bakır şöyle buyurmuştur; “Kaimimiz kıyam edince” yani Hz. Mehdi (a.s.) gelince, o görünür hale geldiğinde, “onlarla konuşmak istediğinde” halkla konuşmak istediğinde “duyarlar ve kendi mekanında olduğu halde onu görürler.” Yani “Hz. Mehdi (a.s.)’ı konuşma yaptığı mekanla birlikte görürler” diyor halk oturdukları yerde.  Bu nasıl olur?

ALTUĞ BERKER: Televizyonla inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Yani bak “Herkes kendi evinde otururken, Hz. Mehdi (a.s.) kendi mekanında olduğu halde onu görürler” diyor. Bak yüzlerce yıllık, sekiz yüz yıllık falan bir eser. İmam Muhammed Bakır  Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den bildirir; “Kaimimiz, kıyam edince”  Hz. Mehdi (a.s.) kıyam edince, “halkla konuşmak istediğinde halk duyar onu” diyor. Bak  bir, önce “duyarlar”,  demek ki önce radyolardan, internetten, televizyondan konuşacak “ve kendi mekanında olduğu halde onu görürler.” Yani “evlerde tek tek görüntü olarak oluşacak” demiyor, “onu mekanıyla birlikte göreceksiniz” diyor. Bulunduğu yerle beraber. Bu ancak televizyonla mümkün. “Dünyayı fitne ve düşmanlık sardığında” şu an öyle oldu zaten dünyayı fitne ve düşmanlık, (fitne: kargaşalar her türlü acı)  ve düşmanlık”  insanların birbirine düşman olması, anarşi, terör, “dünyanın her yeri zulüm fesat ve yağmayla dolduğunda”, yağma yani milletin malını alıp el koyuyorlar, kavga çıkarıyorlar, şu an yani. “Dalalet ve inhiraf” doğru yoldan saptıran “kalelerini yıkmak”, dalalet ve inhiraf yani Darwinizm, materyalizm, dinsizlik her türlü düşünce kalelerini yıkmak. Fikir kaleleri olduğunu burada bak açıkça anlıyoruz “ve karanlık ve taş kalpleri” karanlık böyle simsiyah olmuş kalbi ,“ve taş kalpleri tevhid” yani  Allah’ın birliği ve tekliği “insaniyet ve adalet nuruyla aydınlatmak için Allah büyük ıslahatçısını” Hz. Mehdi (a.s.)’ı gönderecektir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den hadis. “Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebelerinin kalpleri çelik parçaları gibi olacaktır.” Yani çeliktenmiş gibi kalpleri, “çelik parçası gibi olacaktır.” “Onlardan her biri kırk kişinin gücüne sahip olacaktır. Yeryüzünün hakimiyet ve önderliği onların elinde olacaktır.” “Dünyaya hakim olacaklar” diyor.  “O dönemde halk kitlesinin (dünyadaki insanların) akıl gücü temerküz bulacak.” “Aklını toplayacak” yani, “aklını başına topla” derler ya insanlara, “insanlar aklını başına toplayacak” diyor hadiste. İnsanların aklı başına toparlanacak. “Hz. Mehdi (a.s.) Allah’ın teyidiyle insanların aklını olgunlaştıracak.” “Hz. Mehdi (a.s.) vesile olacak insanların aklının olgunlaşmasına ve herkeste bir aydınlık meydana getirecektir” diyor. Yani “kafalarında bir berraklık, netlik ve açılma, yani o kabus gibi olan ruhları gidip, onun yerine böyle makul, canlı, neşeli, sevgi dolu bir aydınlık ruh gelecek” diyor. 

Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebeleri de Ahir Zamandaki Teknolojiden Faydalanacaklardır

 • DÜNYADAKİ HİÇBİR ŞEY HZ. MEHDİ (A.S.)’IN TALEBELERİNE GİZLİ KALMAYACAK.(Mikyaal al Makaarem, cilt:1, Sayfa: 235-236)

...Onlar (Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebeleri) BÜTÜN DÜNYAYI DAKİKALAR İÇERİSİNDE KAT ETME gücüne sahiptirler. (Bihar-ül Envar, Cilt 52, Sayfa 318; Mikyaal al-Makaarem, Cilt 1, Sayfa 148 Basaaer al-Darajaat’dan aktarıyor.) 

Hadislerde Hz. Mehdi (a.s.)’ın yardımcılarının ihtiyaçları olan her bilgiye kolayca ulaşabildiklerinden bahsedilmektedir. Günümüzde bu internet yoluyla olabilmektedir. Peygamberimiz (s.a.v.) 1400 yıl önce bilgi ve iletişim yöntemlerinin kolaylaşarak hızlanacağına işaret etmiş ve Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebelerinin bu teknolojiden faydalanacağına  ve dünyanın istedikleri her yeriyle internet vasıtasıyla birkaç dakika içinde iletişim kurabileceklerine dikkat çekmiştir. 

2011-06-03 12:27:07

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."