Hz. Mehdi (as) ahlakı ve fiziksel özellikleriyle adeta Peygamberlerin özetidir

İslam ahlakının tüm dünyaya hakim olmasına vesile olacak olan ahir zamanın kutlu şahsı Hz. Mehdi (a.s.) mücadelesine başladığı ilk dönemde henüz insanlar tarafından tanınmayacak, bu dönemde İslam ahlakının hakim olmamasından kaynaklanan zor şartlarla imtihan edilecektir. Fakat karşılaştığı zorluklar, bu zorluklar karşısında gösterdiği üstün ahlak, heybetli ve vakarlı görünüşü ile peygamberlerin özelliklerini taşıyacak ve tüm bu özellikler bu değerli zatın tanınmasına vesile olacak nişaneleri oluşturacaktır.

HZ. MEHDİ (A.S.) PEYGAMBERLERİN NİŞANELERİYLE ÇIKACAKTIR

Salih b. Ukbe’den, o babasından, o da İmam Muhammed Bâkır’dan, o ise babalarından nakleder ki, Resulullah salla’llâhu aleyhi ve alih şöyle buyurdu: “Mehdi benim evlatlarımdandır, onun gaybet dönemi olacaktır. Bu dönemde ümmetten birçoğu dalalete düşecektir. O, PEYGAMBERLERİN NİŞANELERİYLE (alametleri ve işaretleriyle) GELECEK... (Kemal-ud Din, c. 1, s. 287 ve Bihar-ul Envar, c. 51, s. 72)

Ebu Basir der ki: İmam Muhammed Bakır aleyhisselam’ın şöyle buyurduğunu duydum: “BU GAYBETİN SAHİBİNDE (HZ. MEHDİ (A.S.)’DA) DÖRT PEYGAMBERİN SÜNNETİ VARDIR. MUSA (A.S.)’DAN BİR SÜNNET, İSA (A.S.)’DAN BİR SÜNNET, YUSUF (A.S.)’DAN BİR SÜNNET VE MUHAMMED (S.A.V.)’DEN BİR SÜNNET, Allahın selamı hepsinin üzerine olsun.

DEDİM Kİ: MUSA (A.S.)’IN SÜNNETİ NEDİR? BUYURDU Kİ: ÇEKİNİP DİKKATLE GİZLENMEK. DEDİM Kİ: İSA (A.S.)’IN SÜNNETİ NEDİR? BUYURDU Kİ: İSA (A.S.)’IN HAKKINDA SÖYLE-NENLER, ONUN HAKKINDA DA SÖYLENECEK. DEDİM Kİ: YUSUF (A.S.)’IN SÜNNETİ NEDİR? BUYURDU Kİ: ZİNDAN VE GAYBET. DEDİM Kİ: MUHAMMED’İN -SALLALLAHU ALEYHİ VE ALİH- SÜNNETİ NEDİR? BUYURDU Kİ: KIYAM ETTİĞİNDE RESULULLAH (S.A.V.)’İN YOLUNDAN GİDECEKTİR. Yalnız o Resulullah (s.a.v.)’in eserlerini açıklayacaktır... Dedim ki: Allah’ın rızasını nereden bilecektir? Buyurdu ki: “Allah onun kalbine rahmetini nazil edecektir.”  (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 191)

Abdullah bin Zamre, İbn-i Mâti-i Himyeri (Kâ’b-ul Ahbar)’den nakleder ki şöyle dedi: “… Kâim (Hz. Mehdi (a.s.)), Ali’nin neslindendir. HAYIRDA, GÖRÜNÜŞTE VE AHLAKTA EN ÇOK HZ. İSA (A.S.)’A BENZEYEN O’DUR. ALLAH, PEYGAMBERLERE VERDİĞİ (AZAMETİ) ONA DA VERECEKTİR. Ona faziletler ve ziynet verecektir. Şüphesiz Hz. Mehdi (a.s.), Ali’nin evladıdır. ONUN GAYBETİ, TIPKI HZ. YUSUF (A.S.)’IN GAYBETİ (ZİNDANA ATILMASI) GİBİDİR VE ONUN DÖNÜŞÜ TIPKI İSA BİN MERYEM’İN DÖNÜŞÜ GİBİDİR... (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 169)

İmam Zeyn-ul Abidin aleyhi’s-selâm şöyle buyurmuştur: “BİZİM KAİM’İMİZ (HZ. MEHDİ ) İLE ALLAH’IN RESULLERİ ARASINDA BİR TAKIM BENZERLİKLER VARDIR. NUH, İBRAHİM, MUSA, İSA, EYYUB VE MUHAMMED SALLÂ’LLÂHU ALEYHİ VE ALİH PEYGAMBERLERİN HER BİRİ İLE BİR BENZERLİĞİ VARDIR. Nuh ile uzun ömürlü olmasında, İbrahim ile, doğumunun gizli olması ve halktan uzak durmasında; Musa ile, korku hali (Hz. Mehdi’ye yönelik tehlikelerin yoğunluğuyla; öldürme, tuzak kurma, tutuklanma, gözaltına alınma, sürgün gibi her türlü tehlikeyle iç içe olmasıyla) ve gaybette yaşamasında (sürekli gizlenerek yaşamasında); İsa ile halkın onun hakkındaki ihtilafa düşmesi (bir kısım insanların, ‘Hz. Mehdi (a.s.) gelecek’, bir kısımının da ‘gelmeyecek’ demesinde); Eyyub ile, beladan sonra kurtuluşun yetişmesinde (Hz. Mehdi (a.s.)’a birçok zorluk, hastalık ve dert gelmesi; ancak aynı Hz. Eyüp (a.s.) gibi Allah’ın rahmetiyle hepsinden kurtulmasıyla); Muhammed sallâ’llâhu aleyhi ve alih ile de kılıçla kıyam etmesinde (Peygamberimiz (s.a.v.)’in kutsal emanetleri olan mübarek sancağı, kılıcı ve hırkasının, Hz. Mehdi (a.s.)’ın yanında olmasıyla), benzerliği vardır.” (Kemal’ud-Din s. 322, 31. babin 3. hadis)

Bu hadis-i şeriflerde dikkat çekildiği gibi Hz. Mehdi (a.s.) değerli peygamberlerimizin özelliklerini taşıyacaktır. Bu özellikler Hz. Mehdi (a.s.)’ı tanımamızda birer yol göstericidir. Allah’ın izniyle, Hz. Mehdi (a.s.) Allah’ın emrettiği tüm görevleri yerine getirecek, Hz. İsa (a.s.) ile buluşarak bu U’lul Azim Peygamberle birlikte İslam ahlakının tüm dünyada yaşanmasına vesile olacaktır.

HZ. MEHDİ (A.S.)’IN ZORLUKLAR YÖNÜNDEN PEYGAMBERLERE BENZEYEN ÖZELLİKLERİ

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hadislerinde bildirildiğine göre ahir zaman, ahlaki dejenerasyonun, açlık ve yokluğun ciddi boyutlara ulaştığı, anarşi, terör, kargaşa ve çatışmalar nedeniyle insanlığın, hayatını korku ve tedirginlik içinde yaşadığı bir dönemdir. Dünya çapında cinayetlerin, intiharların ve katliamların alabildiğine arttığı, sahtekarlığın, dolandırıcılığın, adaletsizliğin hüküm sürdüğü bir zamandır.

Ahir zamanda tüm haramlar helal sayılacak, dünya çapında her türlü sapkınlık açıkça uygulanacaktır. İnsanlar Kuran ahlakından olabildiğince uzaklaşacak, bunun sonucunda da sevgisizliğin, acımasızlığın ve bencilliğin hakim olduğu bir dünya oluşacaktır.

Allah açıkça inkar edilecek (Allah’ı tenzih ederiz) ve insanları Allah inancından uzaklaştırabilmek için, ateizm, materyalizm ve Darwinizm gibi sapkın ideolojiler, sözde bilimselmiş gibi gösterilerek yaygınlaştırılacaktır. Dünyada iman eden insanlar çok az sayıda olacak ve inançlarından dolayı büyük bir zulüm, baskı ve eziyete maruz kalacaklardır.

İşte Hz. Mehdi (a.s.) böyle zorlu bir zamanda ortaya çıkacak ve fikri mücadelesini böyle bir ortamda sürdürecektir. Ahir zamanın bu çetin şartlarında, Hz. Mehdi (a.s.) da, geçmişte gönderilen tüm peygamberler gibi iftiralara uğrayacak, çeşitli zorluk ve sıkıntılarla imtihan edilecek, inkar edenlerin kurdukları tuzaklar karşısında Allah’ın izniyle üstün bir ahlak sergileyecektir.

Hz. Musa (a.s.) Gibi Çeşitli Tehlikelerle İç İçe Yaşayacaktır

Hz. Musa (a.s.)’ın yaşadığı dönemde deccali bir sistem kuran Firavun, tuzak kurma, öldürme, tutuklama, gözaltına alma, sürgün etme gibi çeşitli tehdit, düzen ve baskılarla Hz. Musa (a.s.)’ın faaliyetlerine engel olmaya çalışmış, fakat Hz Musa (a.s.) tüm bu tehlikelerin yoğunluğuna rağmen Allah’ın izniyle mücadelesinde başarılı olmuştur.

Hz. Mehdi (a.s.) da tıpkı Hz. Musa (a.s.) gibi deccalin savunucuları tarafından, ‘izlenip takip edilecek, gözetlenecek ve bu yollarla baskı altına alınmak istenecektir’. Konuyla ilgili bir hadis-i şerif şöyledir:

Ebu Said El-Hudri’nin (r.a.) rivayetinde, Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Deccal çıkınca, ona karşı müminlerden bir adam (Hz. Mehdi (a.s.)) yönelir. DERKEN O MÜMİN KİMSEYE (HZ. MEHDİ (A.S.)’A) BİRÇOK SİLAHLILAR, DECCALİN MERKEZLERDE GÖZETLEME YAPAN SİLAHLILARI KARŞI ÇIKARLAR.” (Mehdilik ve İmamiye, s. 37), (Sahih-i Müslim, 11/393’den nakil)

Hz. Eyyub (a.s.) Gibi Yüce Allah’ın İzniyle Zorlu İmtihanlardan Kurtulacaktır

Hz. Eyyub (a.s.) da mücadelesi içerisinde bazı zorlu imtihanlarla karşılaşmış ancak, “... Gerçekten, Biz onu sabredici bulduk. O, ne güzel kuldu. Çünkü o, (daima Allah’a) yönelip-dönen biriydi.” (Sad Suresi, 44) ayetiyle bildirildiği gibi, tüm bunlara Allah için güzel bir ahlak göstermiş ve Allah da rahmetiyle onu kurtuluşa ulaştırmıştır.

Hadislerde Hz. Mehdi (a.s.)’ın hayatında da, aynı Hz. Eyyub (a.s.) gibi zorlu imtihanların olacağı haber verilmiştir. Hz. Mehdi (a.s.) hayatının çeşitli aşamalarında, suikast düzenleri, ölüm tehditleri, şantaj ve psikolojik savaş gibi zorluklara maruz kalacak, fakat tıpkı Hz. Eyyub (a.s.) gibi, Allah’ın yardımıyla bu olayların tamamı Hz. Mehdi (a.s.)’ın lehinde sonuçlanacak, Allah onu mutlaka kurtuluşa ulaştıracaktır.

“Fitneleri önlemenin kendisine zor gelmeyeceği VE ÖLDÜRMENİN DE (ÖLDÜR-ME TEHDİDİNİN) ONU VAZGEÇİREMEYECEĞİ Ehli Beyt’ime mensup birisi (Hz. Mehdi (a.s.)) sahip olmadan günler ve geceler bitmeyecektir.” (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il ahir zaman, Ali b. Hüsameddin el-Muttaki, s. 12)

Hz. Yusuf (a.s.) Gibi Haksız Yere Hapsedilecektir

Peygamberimiz (s.a.v.) bir hadisinde Hz. Yusuf (a.s.)’ın hayatıyla, Hz. Mehdi (a.s.)’ın hayatı arasında da çok büyük benzerlikler olduğunu haber vermiştir:

Ebu Basir der ki: İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Bu GAYBETİN (Hz. Mehdi (a.s.)’ın) sahibinde dört peygamberin sünneti vardır: ... Dedim ki: “Hz. Yusuf (a.s.)’ın sünneti nedir?“ Buyurdu ki: “ZİNDAN VE GAYBET.”... (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 190)

Hadislerde Hz. Mehdi (a.s.)’ın Hz. Yusuf (a.s.)’a “zindan ve gaybet” yönünden benzeyeceği belirtilmiştir. Kuran’ın Yusuf Suresi’nde de, Hz. Mehdi (a.s.)’ın bu kayboluşuna yönelik işaretler vardır. Hz. Yusuf (a.s.) da Hz. Mehdi (a.s.) gibi, biri kısa diğeri uzun süre iki defa insanların gözünden kaybolmuştur. Birincisinde, Hz. Yusuf (a.s.) kuyuya bırakılmış, kısa bir süre sonra oradan geçen kafile onu oradan çıkarmış, ikincisinde ise haksız yere zindana atılmış, uzun bir müddet orada kalmıştır. Fakat sonradan masum olduğu anlaşılarak, zindandan da çıkartılmıştır. İşte ahir zamanda da, Hz. Mehdi (a.s.)’ın da masum olduğuna dair deliller aynı Hz. Yusuf (a.s.) gibi çok açık olacak, fakat yine de Hz. Mehdi (a.s.) inkar edenlerin tuzakları sonucunda haksız bir şekilde hapsedilecektir.

Hz. Hud (a.s.),  Hz. Nuh (a.s.) ve Diğer Peygamberler Gibi Delilikle Suçlanacaktır

Yüce Allah Kuran’da peygamberlerin gönderildikleri kavimler tarafından delilikle suçlandıklarına (peygamberlerimizi tenzih ederiz) birçok Kuran ayetinde dikkat çekmiştir. Bu peygamberler arasında Hz. Hud (a.s.) ve Hz. Nuh (a.s.) da bulunmaktadır. Konuyla ilgili ayetlerden bazıları şöyledir:

“Kavminin önde gelenlerinden inkar edenler dediler ki: “Gerçekte biz seni ‘aklî bir yetersizlik’ içinde görüyoruz ve doğrusu biz senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz.” (Hud:) “Ey kavmim” dedi. “Bende ‘akıl yetersizliği’ yoktur; ama ben gerçekten alemlerin Rabbinden bir elçiyim” dedi. “Size Rabbimin risaletini tebliğ ediyorum. Ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm.”” (Araf Suresi, 66-68)

“Kendilerinden önce Nuh kavmi de yalanlamıştı; böylece kulumuz (Nuh)u yalanladılar ve: “Delidir” dediler. O ‘baskı altına alınıp engellenmişti.‘” (Kamer Suresi, 9)

Hz Mehdi (a.s.) da peygamberlerin uğradığı bu iftiraya maruz kalacaktır, hatta hadislerde belirli bir süre akıl hastanesinde tutulacağına işaret edilmektedir:

Ebu Said el Hudri radıyallahu anh rivayeti; “... Deccal o mümin kulu kesmek için yakalar. Fakat bu sırada ONUN BOYNU İLE KÖPRÜCÜK KEMİĞİ ARASI, ALLAH TARAFINDAN BİR BAKIR LEVHA HALİNE GETİRİLİR DE ARTIK DECCAL O’NU KESMEYE HİÇBİR YOL BULAMAZ. Bu sefer Deccal onu iki eli ve iki ayağı ile yakalayarak fırlatır atar. İnsanlar Deccal onu bir ateş içine attı sanırlar. Halbuki o mümin zat bir cennet içine atılmıştır.” (Sahih-i Müslüm Kitabul Fiten. Bab Hadis No: 113 - İmam Şarani, Kurtubi Tezkire, s. 488)

Peygamberimiz (s.a.v.)’in bu hadiste verdiği bilgilerde bahsedilen yerin, “acı ve zorluklarla dolu bir mekan bir olduğu” aynı zamanda da, “el ve ayak bağlanan bir yer olduğu” anlaşılmaktadır. Buradaki kişilerin “boyunlarına kimliklerini belli eden bakır bir künye takılmaktadır”. Burada ayrıca “kanuni bir dokunulmazlık elde edilmektedir”. Verilen tüm bu bilgilerden, Hz. Mehdi (a.s.)’ın bir süre için akıl hastanesi gibi bir yerde tutulacağı izlenimi oluşmaktadır (Doğrusunu Allah bilir).

Hz. İbrahim (a.s.) Gibi Bir Süre Zorunlu Olarak Halktan Uzak Kalacaktır (Gaybet Hali)

Peygamberimiz (s.a.v.)’in hadislerinde, ahir zamanda dinsizliği temsil eden deccali sistemin destekçileri tarafından Hz. Mehdi (a.s.)’a karşı şiddetli bir baskı uygulanacağı, fikri mücadelesini durdurabilmek için çeşitli tuzaklar kuracakları bildirilmiştir. Hz. Mehdi (a.s.) da bu tuzaklar karşısında, Hz. İbrahim (a.s.)’ın kendisini yakmak isteyen kavminden uzaklaşması gibi, bir süre halkın arasında olmayacak ve bu gaybet döneminde tebliğ faaliyetlerine gizli olarak evinde  devam edecektir.

Bu emrin sahibi (Hz. Mehdi (a.s.)) mutlaka gaybete çekilecek ve GAYBETİNDE DE MUTLAKA (HALKTAN) UZAKLAŞACAKTIR... (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 216)

Hz. Hüseyin b. Ali (a.s.) şöyle buyurur: “... HZ. MEHDİ (A.S.) BİR MÜDDET GÖZLERDEN KAYBOLACAKTIR.” (Bihar-ul Envar, c. 51, s.133; Isbat-ül Hüdat, c. 2, s. 333 ve 399)

Geceleri ibadetle meşgul olup, GÜNDÜZLERİ GİZLİ OLACAK... (Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Hz. Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”)

Hz. İbrahim (a.s.) Gibi Doğumu Gizli (Evde) Olacaktır

Hadislerde ayrıca Hz. Mehdi (a.s.)‘ın doğumunun Hz. İbrahim (a.s.) gibi gizli olacağı yani evde gerçekleşeceği bildirilmiştir:

Hz. Ali b. Hüseyin Zeynel Abidin (a.s.) şöyle buyurur: “KÂİM’İMİZİN (HZ. MEHDİ (A.S.)’IN) DOĞUMU İNSANLARA GİZLİ KALACAKTIR...” (Bihar-ül Envar, c. 51, s. 135)

İmam Zeyn-ul Abidin aleyhi’s-selâm şöyle buyurmuştur: “BİZİM KAİM’İMİZ (HZ. MEHDİ ) İLE ALLAH’IN RESULLERİ ARASINDA BİR TAKIM BENZERLİKLER VARDIR. ... İbrahim ile, doğumunun gizli olması ve halktan uzak durmasında... benzerliği vardır; (Kemal’ud-Din s. 322, 31. babin 3. hadis)

Hz. Adem (a.s.) ve Hz. Nuh (a.s.) Gibi Uzun Ömürlü Olacaktır

Hz. Mehdi (a.s.), Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bildirdiğine göre Hz. Adem (a.s.) ve Hz. Nuh (a.s.) gibi uzun ömürlü olacaktır:

“Hazreti Mehdi (a.s.)’da önceki peygamberlerin bazı özellikleri vardır. Bunların arasında HAZRETİ ADEM (A.S.) VE HAZRETİ NUH (A.S.)’DA OLAN UZUN ÖMÜRLÜLÜK de vardır.” (Bihar-ul Envar, cilt. 51, Ansariyan Yayıncılık, derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s.217)

İmam Zeyn-ul Abidin aleyhi’s-selâm şöyle buyurmuştur: “BİZİM KAİM’İMİZ (HZ. MEHDİ) İLE ALLAH’IN RESULLERİ ARASINDA BİR TAKIM BENZERLİKLER VARDIR. NUH, İBRAHİM, MUSA, İSA, EYYUB VE MUHAMMED SALLÂ’LLÂHU ALEYHİ VE ALİH PEYGAMBERLERİN HER BİRİ İLE BİR BENZERLİĞİ VARDIR. Nuh ile uzun ömürlü olmasında... benzerliği vardır.” (Kemal’ud-Din s. 322, 31. babin 3. hadis)

Hz. İsa (a.s.)’da Olduğu Gibi Hz. Mehdi (a.s.)’ın Gelişi Konusunda da Birtakım Kimseler İhtilafa Düşecekler

Ahir zamanın en büyük ve en mühim güzelliklerinden biri, Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.) çağında yaşıyor olmamızdır. Deccal de en çok bu konuda çalışma yapmaktadır. Deccal ve taraftarları binbir yolla Hz. İsa (a.s.)’ın gelişini ve Mehdiyeti gizlemeye, tevil etmeye ve kendilerince saptırmaya gayret etmektedirler. Bu kimseler deccalin etkisine girerek, Peygamberimiz (s.a.v.)’in hadisleriyle haber verdiği “Hz. İsa (a.s.)’ın gelişini inkar etmekte” ve Peygamberimiz (s.a.v.)’in de bu konudaki sözlerinin sözde “asılsız olduğunu” öne sürmektedirler. Aynı bu şekilde ahir zamanda Hz. Mehdi (a.s.)’ın gelişi konusunda da ihtilafa düşülecektir.

Günümüzde pek çok yerde Hz. İsa (a.s.) hakkında olduğu gibi Hz. Mehdi (a.s.)’ın gelmeyeceği hakkında da yazılar çıkmakta, daha da önemlisi İslam alimi olarak bilinen kimi kişiler bu yönde fikir beyan etmektedirler. Oysaki bu insanların bu şekilde “Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.)’ın gelişinin gerçek olmadığına” ve sözde “boş bir vaat” olduğuna inanmaları da Peygamberimiz (s.a.v.)’in gerçekleşeceğini vaat ettiği olaylardan biridir. Zira Peygamberimiz (s.a.v.)’in hadislerinde, Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.)’ın gelişlerinin yaklaştığını gösteren ahir zaman alametlerinden birinin, “Hz. Mehdi (a.s.) gelmeyecekmiş, Hz. Mehdi (a.s.) yokmuş” sözlerinin yaygınlaşması olduğu bildirilmiştir:

“İnsanların ümitsiz olduğu ve “HİÇ HZ. MEHDİ FALAN YOKMUŞ” DEDİĞİ BİR SIRADA ALLAH MEHDİ’Yİ GÖNDERİR...”(Ali Bin Husameddin el-Muttaki, Kitab-ul Burhan fi-Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 55)

“...  MEHDİ, Resulullah’ın bayrağı ile, insanların başlarına bela üzerine bela yağdığı ve ÇIKIŞINDAN ÜMİT KESİLDİĞİ BİR SIRADA ÇIKAR...” (a.g.e.)

... ONUN (MEHDİ’NİN) ZUHURU ÜMİTSİZLİK VE YEİS ESNASINDADIR. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 274)

HALK TAM ZUHURDAN ÜMİDİNİ KESTİĞİ ANDA O (HZ. MEHDİ (A.S.)) ZUHUR EDECEKTİR! Onun zamanında yaşayıp ona yardım edenlere ne mutlu! Ona düşmanlık besleyip, ona ve onun emrine karşı çıkanlara ve onun düşmanlarından olanlara eyvahlar olsun! (a.g.e. s. 301)

Davud bin Kesir-i Rıkki der ki: İmam Ebu Abdullah aleyhisselam’a şöyle arzettim: ...Bu emir (yani kıyam) (Hz. Mehdi) çok uzad,ı öyle ki, kalplerimiz daraldı ve derin hüzünden dolayı ölüyoruz. Buyurdu ki: “BU ZUHUR, DAHA ÜMİTSİZ VE HÜZNÜN DAHA ÇOK OLDUĞU BİR ZAMANDA VUKU BULACAKTIR.” (a.g.e. s. 208)

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Kutsal Emanetlerinin Yanında Olmasıyla Benzerlik Gösterir

Hz. Mehdi (a.s.)’ın benzerlik gösterdiği değerli peygamberlerimizden biri de Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’dir. Hz. Mehdi (a.s.) zuhur ettiğinde Allah’ın izniyle yüzyıllardır Topkapı Sarayı’nda korunan Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e ait Kutsal Emanetler’i açacaktır. Sayın Adnan Oktar bu tarihi müjdeyi bir röportajında şöyle anlatmaktadır:

“Hz. Mehdi (a.s.)’ın bir alametidir, mesela oradan anlayacağız; Peygamberimiz (s.a.v.)’in sancağı sağ elinde olacaktır. Hiçbir insana bu nasip olmaz. Hz. Mehdi (a.s.)’a nasip olacaktır ahir zamanda. Resul-ullah (s.a.v.)’in hırkasını giyecektir. Hiç kimseye bu nasip olmaz. Anlayacağız ki o Hz. Mehdi (a.s.), alametlerinden biri de budur.

Teberrüken Peygamberimiz (s.a.v.)’in kılıcını kuşanacaktır, teberrüken. Yoksa kan akıtmayacak Hz. Mehdi (a.s.), yani damla kan akıtmaz. Uyuyan kişiyi de uyandırmaz ama teberrüken. Bakacağız belinde Resulullah (s.a.v.)’in kılıcı var, elinde sancak-ı şerif var, üstünde hırkası var. Allahualem herhalde o diyeceğiz. Alametlerinden biri de budur. Ama Mesih (a.s.) ile beraber namaz kıldığında da artık; Allahualem diyeceğiz, yine o diyeceğiz inşaAllah.” (7 Şubat 2010, Kanal 35 ve Kanal Avrupa)

Konuyla ilgili bir hadis şöyledir:

İmam Zeyn-ul Abidin aleyhi’s-selâm şöyle buyurmuştur: “BİZİM KAİM’İMİZ (HZ. MEHDİ (A.S)) İLE ALLAH’IN RESULLERİ ARASINDA BİRTAKIM BENZERLİKLER VARDIR. NUH, İBRAHİM, MUSA, İSA, EYYUB VE MUHAMMED SALLÂ’LLÂHU ALEYHİ VE ALİH PEYGAMBERLERİN HER BİRİ İLE BİR BENZERLİĞİ VARDIR.

“Muhammed sallâ’llâhu aleyhi ve alih ile de kılıçla kıyam etmesinde (Pey-gamberimiz (s.a.v.)’in kutsal emanetleri olan mübarek sancağı, kılıcı ve hırkasının Hz. Mehdi (a.s.)’ın yanında olmasıyla) benzerliği vardır.” (Kemal’ud-Din s. 322, 31. babin, 3. hadis)

HZ. MEHDİ (A.S.) MANEVİ ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN  DA PEYGAMBERLERİN NİŞANELERİNİ TAŞIR

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), derin Allah sevgileri, Allah’a olan teslimiyet, sadakat ve bağlılıkları, Kuran ahlakını yaşamadaki kararlılıkları, fikri mücadelelerindeki cesaret, Allah’tan başka kimseden korkmamaları, tebliğ güçleri, müminlere olan düşkünlükleri, insanlara yönelik şefkat ve merhametleri, ilimleri ve insanlar tarafından çok sevilmeleri gibi, peygamberlerin sahip olduğu pek çok özelliğin Hz. Mehdi (a.s.) üzerinde de tecelli edeceğini bildirmiştir. Peygam-berimiz (sav) tüm bu özelliklerin Hz. Mehdi (a.s.)’ın tanınmasını sağlayacak olan nişaneler olacağını haber vermiştir.

Toplumun önemli bir kesimi, tarih boyunca gönderilen tüm elçilere yapıldığı gibi, Hz. Mehdi (a.s.)’ı da ‘dinlerini dejenere etmekle, sapkınlıkla, yalancılıkla ve daha birçok asılsız iftiralarla’ suçlayacaklardır. Dönem ahir zaman olduğu için, insanların büyük kısmında hakim olan derin şüphecilik, güvensizlik, sabırsızlık ve sadakatsizlik, çoğu kimsenin bu iftiralara kulak vermelerine, samimi Müslümanlara ise itimat etmemelerine neden olacaktır.Ancak, Yüce Allah tüm bunları Hz. Mehdi (a.s.)’ın lehine dönüştürecek ve Hz. Mehdi (a.s.)’ı, atılan iftiralardan temize çıkaracak ve fikri mücadelesini daha da etkili hale getirecektir. Bu durumun sebebini ise  Yüce Rabbimiz bir ayette şöyle açıklamıştır:

“Kim Allah’ı, Resûlü’nü ve iman edenleri dost (veli) edinirse, hiç şüphe yok, galip gelecek  olanlar, Allah’ın taraftarlarıdır.”
(Maide Suresi, 56)

    

Abdullah bin Zamre, İbn-i Mâti-i Himyeri (Kâ’b-ul Ahbar)’den nakleder ki şöyle dedi: “… Kıyam edecek (Kâim) olan Hz. Mehdi (a.s.), Ali’nin soyundandır (seyyittir). O bu yeryüzünü, yeryüzünden başka bir hale getirecektir... Kâim (Hz. Mehdi (a.s.)), Ali’nin neslindendir. HAYIRDA, GÖRÜNÜŞTE VE AHLAKTA EN ÇOK HZ. İSA (A.S.)’A BENZEYEN O’DUR. ALLAH, PEYGAMBERLERE VERDİĞİ (AZAMETİ) ONA DA VERECEKTİR. Ona faziletler ve ziynet verecektir... (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 169)

Huyu ve Ahlakı ile Peygamberimiz (s.a.v.)’e Benzeyecektir

Yüce Allah tarih boyunca pek çok elçi göndermiştir. Kuran ayetlerinde, elçilerin güzel ahlaklı oldukları haber verilmiştir. Kuran’ın “Şüphesiz sen üstün ve pek yüce bir ahlak üzerindesin.” (Kalem Suresi, 4) ayetiyle, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in üstün bir ahlaka sahip olduğu bildirilmiştir. Hadislerde haber verildiği üzere, Allah’ın kutlu bir elçisi olan Hz. Mehdi (a.s.) da bu özelliğe sahiptir.

İMAM MEHDİ (HZ. MEHDİ) (A.S.)’IN AHLAKI ALLAH’IN RESULÜ (S.A.V.)’İN AHLAKIDIR.Herşeye Kadir olan Allah, Allah’ın elçisinin ahlakını “Üstün ahlak” olarak işaret etmiştir. (Kalem Suresi: 4. Ayet; Mikyaal al-Makaarem, c. 1, s. 84; E’qd al-Dorar, s. 31; A’laam al-Waraa, s. 291, Muntakhab al-Asar, s. 183, Al-Malaahem wa-al-Fetan’dan aktarıyor.)

Ebu Salih Saibi, El-Fitan adlı eserinde Hazreti Müminlerin Emiri (s.a.v.)’den nakletmiştir: “HAZRETİ MEHDİ (A.S.) GÖRÜNÜM, AHLAK, HUY VE ÜSTÜN FAZİLETİYLE, ALLAH’IN ELÇİSİ (S.A.V.)’E PEK BENZEYECEKTİR.” [El-Melahim ve El-Fitan, Bölüm 79]

HZ. MEHDİ’NİN İLİM VE HİLMİ HERKESTEN DAHA ÇOKTUR... ve ahlakı da Muhammedî (s.a.v.) ahlaktır.(El-Mehdiyy-il Mev’ud, c. 1, s. 281-282 ve 266 ve 300)

Hz. Davud (a.s.) Gibi Vehbi İlim Sahibi Olacak ve Allah’ın İlhamıyla Hükmedecektir

Hadislerde, Allah’ın Hz. Mehdi (a.s.)’a özel bir ilmi güç verdiği bildirilmektedir. Zaten bu kutlu şahsa ‘Mehdi’ denmesinin bir  hikmeti de, kimsenin bilemediği gizli bir gücün sahibi olduğu içindir.

Ka’b: “Kıyam edecek olanın HZ. MEHDİ (A.S.) OLARAK ADLANDIRILMASININ SEBEBİ GİZLİ İŞLERE HİDAYET EDİLMESİ SEBEBİYLEDİR.” der. (Kitab-ul Havi li’l Fetava, c. 2, s. 148)

Şeyh Müfid şöyle diyor: KAİM-İ AL-İ MUHAMMED (S.A.V.) (HZ. MEHDİ (A.S.)) KIYAM ETTİĞİNDE AYNI HZ. DAVUD (A.S.) GİBİ, YANİ BATİN HASEBİYLE (GEREĞİNE UYGUN) HÜKMEDECEK, ŞAHİDE GEREK DUYMADAN HÜKMEDECEK. ALLAH HÜKMÜ ONA İLHAM EDECEK VE O DA İLAHİ İLHAMA GÖRE HÜKMEDECEK. (İrşad, Şeyh Müfid, s. 365 - 366)

Ayrıca Hz. Mehdi (a.s.) bütün peygamberlerin ilimlerine sahip olacaktır. Cifr (Ebced) ilmini çok iyi bilecek ve uygulayacaktır.

İmam Mehdi (a.s.) İLİM SANDIĞININ KORUYUCUSUDUR, TÜM PEYGAMBERLERİN (A.S.) İLİMLERİNİN VARİSİDİR ve HER ŞEYDEN HABERDARDIR. (Bihar-ül Envar, c. 95, s. 378; c.102, s. 67 ve 117; Mikyaal al-Makaarem, c. 1, s. 49)

Bazıları dediler ki, bu kitabı kemal-i vukuf (olgunluğa ulaşmış) ahir zamanda hurucu muntazar HZ. MEHDİ (A.S.)’IN (çıkışı beklenen Hz. Mehdi (a.s.)’ın) hurucuna mevkuftur ki, (çıkışına atfedilmiştir ki) onlar CİFR İLMİNE VAKIF VE SIRLARINA ARİF OLURLAR (BİLİRLER.) KİTAB-I ENBİYAYI SALİFEDEN DAHİ BU İLİM VARİD OLMUŞTUR. (Bu ilim, geçmiş peygamberlere verilen kitaplardan ulaşmış bir ilimdir.) (Mehdilik ve İmamiye, İbrahim Süleymanoğlu, s. 252)

Tüm Peygamberler Gibi Allah’tan Çok Korkacaktır

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hadislerinde belirtildiği gibi, Hz. Mehdi (a.s.)’ın sahip olduğu Allah korkusu son derece güçlüdür. Hz Mehdi (a.s.) bu özellikleri bakımından da Yüce Allah’ın gönderdiği elçilerine benzer.

HZ. MEHDİ (A.S.) ALLAH’IN KARŞISINDA, ALLAH’IN AZAMETİ KARŞISINDA HUŞU EDENDİR, çok huşu eden; kanatlarını açıp, başını aşağı dökerek gökyüzünün zirvesinden yere doğru inen bir kartal gibi. HZ. MEHDİ (A.S.), ALLAH’IN CELALİ KARŞISINDA BÖYLE HUZU (tevâzu hâli, alçak gönüllü olma, Allah’ın azametini celâl ve cemâlini, büyüklüğünü düşünmekten meydana gelen insandaki huzur ve huşu hâli) VE HUŞU EDENDİR. Allah ve yüceliği O’nun vücudunda tecelli etmiştir ve Allah’ın varlığında yok olmuştur. (El-Mehdiyy-il Mev’ud, c. 1, s. 280 ve 300)

MEHDİ (A.S.), GERGES KUŞUNUN KANADI İLE TİTREMESİ GİBİ ALLAH’TAN ÇOK KORKAN BİR KİMSEDİR. (Celaleddin Suyuti’nin Tasnifin-den Hadisler, Ahir zaman Mehdisi’nin Alametleri) (Kitabül Burhan fi Alametil Mehdiyyil Muntazar, s. 23)

HZ. MEHDİ (A.S.) ADİLDİR, KUTLU VE TERTEMİZ. HAKKIN BİR ZERRESİNDEN DAHİ GEÇMEZ O. ALLAH, O’NUN ELİYLE İSLAM DİNİNİ AZİZ EDECEKTİR... HZ. MEHDİ (A.S.) HER AN ALLAH KORKUSUNU KALBİNDE TAŞIMAKTADIR.Ve Allah’ın Katında sahip olduğu takarruk (yakınlık) makamından dolayı da gururlanmaz. (El-Mehdiyy-il Mev’ud, c. 1, s. 280 ve 300)

HZ. MEHDÎ SON DERECE TAKVÂ SAHİBİDİR. “ALLAH’TAN ÇOK KORKAN BİRİSİDİR. KARTAL CİNSİNDEN NESİR KUŞUNUN KANATLARIYLA TİTREDİĞİ GİBİ ALLAH’TAN KORKAR.” (Kitabü’l-Bürhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 53)

... (Hz. Mehdi (a.s.)) Aynen, kartal cinsinden Nesir kuşunun kanatlarıyla TİTREMESİ GİBİ ALLAH’TAN KORKACAKTIR. (Ahmet İbn-i Hacer-i Mekki (Heytemi), Beklenen Mehdi’nin Alametl-eri, (El Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 51)

İmam Mehdi (Hz. Mehdi) (a.s.), DAVUT PEYGAMBER (A.S.)’IN SAKINMASINA ve Eyüp Peygamber (a.s.)’ın sabrına sahiptir. (Kefaayah al-Asar, s. 43)

Hz. Eyyub (a.s.)’ın Sabrına Sahip Olacaktır

Kuran’da sabrı örnek gösterilen ve övülen peygamberlerden biri de Hz. Eyyub (a.s.)’dır. Hadis-i şeriflerde Hz. Mehdi (a.s.)’ın Hz. Eyyub (a.s.) gibi sabırlı olacağına dikkat çekilmiştir:

Hz. Mehdi (a.s.), Hz. Musa (a.s.)’ın  fiziki gücünü, Hz. İsa (a.s.)’ın ihtişamını, HZ. EYÜB (A.S.)’IN SABRINI GÖSTE-RECEK. Geleceği zamanda onun seçilenleri (talebeleri) aşağılanacak, küçük düşürülecekler. Korku onları kuşatacak. İşte bunlar benim dostlarımdır! (Behe-yullah: Kitab-ı İkan, s. 245)

İMAM MEHDİ (HZ. MEHDİ) (A.S.)... EYÜP PEYGAMBER (A.S.)’IN SABRINA SAHİPTİR. (Kefaayah al-Asar, s. 43)

Hz. Mehdi (a.s.) Cesaret, Metanet, Sadakat ve Tesanüt Sıfatları Bakımından Tüm Peygamberlerin Toplamıdır

Hz. Mehdi (a.s.)’ı diğer peygamberlerin dönemlerinden farklı kılan, ahir zamanda dejenerasyonun ve dinsizliğin, tarihte hiç olmadığı kadar yaygın olması ve tüm dünya çapında yaşanmasıdır. Ancak buna rağmen, inkar edenlerin çirkin ve küfür dolu sistemi, tüm dünya çapında Allah’ın izniyle yenilgiye uğrayacaktır. Dünyadaki ahlaki bozulma her ne kadar geniş çapta ve dinsizliğin Hz. Mehdi (a.s.) karşısındaki baskısı ne kadar şiddetli olsa da, Allah’ın izniyle hiçbir şey Hz. Mehdi (a.s.)’ın hak mücadelesini kazanmasına engel olamayacaktır. Hz. Mehdi (a.s.) Allah’ın yardımıyla, diğer tüm peygamberler gibi, deccaliyet karşındaki cesareti, metaneti, tüm baskı ve zorluklara rağmen Allah’a olan sadakati ve müminleri birleştirici özellikleriyle mutlaka galip gelecektir.

Ey inananların Efendisi, bize senin Mehdin (a.s.) hakkında haber ver.” İnananların Efendisi dedi ki: “... (HZ. MEHDİ (A.S.)) ÖLÜM GELDİĞİNDE KORKMAYACAKTIR; imanlı olanlar etrafını sardığında uzaklaşıp yüz çevirmez; SAVAŞÇILAR ONA KARŞI MÜCADELE VERDİKLERİNDE TERED-DÜT ETMEZ... CÖMERTTİR VE GÖZÜ PEKTİR...” (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, c. 51], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 184)

Dedi ki: Ey Emirülmüminin! Bu Hz. Mehdi kimdendir? Buyurdu ki: Benî Haşim’dendir, Arapların yüce dağının zirvesinden. O öyle bir denizdir ki ona giren kaybolur. Kendisine sığınanlar için amandır, halk kinle dolduğunda onları pâk (temiz) kılan mâdendir, ölüm nazil olduğunuda korkmaz, ölüm ona vardığında sarsılmaz, mücadele meydanından asla geri çekilmez. TEC-RÜBELİDİR, GALİPTİR, MUZAFFERDİR, ARSLANDIR, SAĞLAMDIR, KAVMİNİN DİREĞİDİR, CESURDUR, Allah’ın ilim kılıcıdır, liderdir, herkesi etrafında toplar, yücelik ve şerefin kaynağı olan evde büyümüştür, onun yüceliği en asil yücelikten kaynaklanır. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 251)

HZ. MEHDİ (A.S.) TÜM PEYGAMBERLERİN ADETA BİR ÖZETİDİR

Hz. Mehdi (a.s.) fiziki özellikleri, asaleti, heybeti, vakarı, soylu tavırları, hiç kimseden (değerli) hediye almaması, aksine hediyeyi dağıtan olması, tüm insanlara İslam ahlakını hiçbir ücret istemeden tebliğ etmesi, yaptığı Kurani hizmetlerden hiçbir şekilde karşılık beklememesi ve her tavrıyla İslam’a faydalı olmasıyla tanınacaktır. Müslümanlar, Peygamberimiz (s.a.v.)’in onun hakkında bildirdiği bu faziletlerini her yerde konuşacaklar ve bu da Hz. Mehdi (a.s.)’ın tanınmasında ayrı bir delil oluşturacaktır.

Sayın Adnan Oktar 22 Kasım 2010 Tarihli Kahramanmaraş Aksu Tv Röportajında Hz. Mehdi (a.s.)’ın Peygamberlere Benzeyen   Özelliklerini Şöyle Anlatıyor:

ADNAN OKTAR:“Hocam Mehdi (a.s.) hakkında ahir zamanda aleyhte sözler duyacak mıyız? Onlara atılan iftiraların vasfı nasıl olacak, neler olacak?” diyor kardeşimiz. Mehdiyet çıktığında şeytan ve deccaliyet, iblis orduları ne kadar çakal varsa, ne kadar karaktersiz, cibilliyetsiz varsa, ne kadar haysiyetsiz varsa, ne kadar cibilliyeti bozuk varsa, şeytanın ifası ile her şeyi bırakıp Mehdi (a.s.)’a yöneleceklerdir. İçgüdü ile hayvani bir içgüdü ile. Ve müthiş bir saldırıya geçeceklerdir. Saldırının nasıl olacağını Kuran bize gösteriyor. Peygamber-lere nasıl saldırıldıysa haşa onlara nasıl iftiralar atıldıysa; Hz. Mehdi (a.s.) bütün peygamberlerin özeti olacak. BAKIN MEHDİ (A.S.) ADETA BÜTÜN PEYGAMBERLERİN ÖZETİ OLACAK. BÜTÜN PEYGAMBERLERE BENZEYECEK. Hz. Yusuf (a.s.)’a ne iftira atıldı? Cinsellikle ilgili tecavüz, tecavüz suçu. Irza tesaddi, gayri meşru olarak bir kadının ırzına geçme iddiasıyla tutuklandı ve yedi yıl hapiste tutuldu. Masum tertemiz bir peygambere bu iftira atıldı. Yedi yıl. Bunu Kuran niye bildiriyor? Mehdi (a.s.)’a atılacak iftiranın şeklini anlamamız için bildiriyor; nasıl olduğunu yani diğer peygamberlerde nasıl olduğunu. Çünkü eğer biz bunu bilmezsek Kuran’da olduğunu Mehdi (a.s.)’a böyle bir iftira atıldığında şaşırıp kalırız. Çünkü hayat ayrı, cinsellik ayrıdır diye düşünür bazı insanlar. İki ayrı şey vardır. Cinsellikle ilgili bir iftira atıldığında onun manevi yönü olamaz diye düşünür insanlar. Onun için küfür eskiden beri bunu bildiği için, hep cinsellikle ilgili iftira atarlar peygamberlere. Peygamberimiz (s.a.v.)’in hanımlarına çok çirkin iftiralar attılar. Cenab-ı Allah diyor ki; şeytandan Allah’a sığınırım. “Siz bu iftirayı duyduğunuzda bu apaçık bir iftiradır demeniz gerekmez miydi”.  (Nur Suresi, 15-16) Apaçık bir iftiradır demeleri. “Bu size kolay geldi. Halbuki Allah Katında çok büyük bir suçtur” diyor; Peygamber hanımına. Hz. İsa (a.s.)’a ne dediler; (haşa) “veled-i zina” dediler. Yani “gayrimeşru çocuk” dediler. Mesela bak bu da bir iftiradır. Hz. Meryem’e ne dediler? “Gayrimeşru kadın” dediler, haşa. Bak hep cinsellik üstüne iftira çünkü toplumun en hassas olduğu nokta budur. Küfür hep buradan vurur, buradan yaklaşır. Deccaliyetin silahıdır bu. Deccaliyet  tarih içerisinde hep buralardan yaklaşmıştır. Yani en vurucu silahı bu olmuştur. Hz. Mehdi (a.s.)’a da bu yönden yaklaşacaklardır. Bunu anlıyoruz.” (Sayın Adnan Oktar`ın 22 Kasım 2010 Tarihli Kahramanmaraş Aksu Tv Röportajı)

Ebu’l Carud der ki: İmam Muhammed Bakır aleyhisselam’a: “... İMAM (HZ. MEHDİ (A.S.)) NE İLE TANINIR?” diye arzedince şöyle buyurdu: “HİDAYET VE HEYBETİ İLE VE ALİ MUHAMMED’İN, ONUN (HZ. MEHDİ (A.S.)’IN) FAZİLETLERİNİ İKRARI İLE.” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 284)

Haris bin Muğayre-i Nasrı der ki: İmam Caferi Sadık aleyhisselam’a, “İMAM (HZ. MEHDİ (A.S.)) NE İLE TANINIR?” diye arzedince şöyle buyurdu: HEYBET VE VAKAR İLE. BAŞKA NE İLE TANINIR? AYRICA HELAL VE HARAM İLE, HALKIN ONA OLAN İHTİYACI İLE VE ONUN HİÇ KİMSEYE MUHTAÇ OLMAMASINDAN TANINIR... (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 283)

Yazı boyunca anlatıldığı gibi Peygamberimiz (s.a.v.), hadislerinde Hz. Mehdi (a.s.)’ın peygamberlere benzeyen özellikleri hakkında pek çok tanıtıcı bilgi vermiştir. Hz. Mehdi (a.s.)’ın, Allah korkusu, güzel ahlakı ve karşılaştığı zorluklar ile adeta bütün peygamberlerin bir özeti olduğunu bildirmiştir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Hz. Mehdi (a.s.)’ın, insanların dünyada ve ahiretteki kurtuluşlarına vesile olacak çok kıymetli bir kimse olduğunu belirtmiş ve ortaya çıktığında, insanların “kar üzerinde sürünerek de olsa ona uymalarını” bildirmiştir:

İbni Ebi Şeybe ve Naim b. Hammad Fiten isimli eserde, İbni Mace ve Ebu Naim ise İbni Mes’ud’dan tahric ettiler.

O dedi ki: O (HZ. MEHDİ (A.S.)) ARZA SAHİP OLUR VE KENDİSİNDEN ÖNCE BASKI VE ZULÜMLE DOLU OLAN ARZI ADALETLE DOLDURUR. SİZDEN O’NA KİM YETİŞİRSE, KAR ÜZERİNDE SÜRÜNEREK DAHİ OLSA GELSİN, O’NA KATILSIN. ZİRA O MEHDİ’DİR.

(Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti’nin Tasnifin-den Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri-, Kahraman Neşriyat, s. 14)


2011-02-02 21:30:40

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top