11 Eylül'ün yıldönümünde, İslam'a yönelik protesto eylemleri planlayan kilise yetkilisi Terry Jones'a cevap

ABD Florida’da Dove World Outreach Center kilisesinin lideri Terry Jones, 11 Eylül’ün yıldönümünde kilisesinde İslam dinine yönelik protesto amaçlı Kuran yakılacağını açıkladı. İncil’in hükümleriyle hiçbir şekilde bağdaşmayan, her yönden vicdana aykırı bu kararla ilgili olarak, söz konusu kilise yetkililerine aşağıdaki önemli unsurları hatırlatmakta fayda vardır:

 • KURAN-I KERİM'DE, HZ. İSA (AS)'IN, HZ. MERYEM (AS)'IN, HIRİSTİYANLARIN VE İNCİL'İN ÖVÜLDÜĞÜ ÇOK FAZLA AYET VARDIR. Hıristiyanlıktaki bazı yanlış inançlar Kuran'da düzeltilse de, Kuran İncil'in Allah'ın vahyi bir Kitap olarak indirildiğini tasdik eder. Kuran'da HIRİSTİYANLAR VE MUSEVİLER “KİTAP EHLİ” OLARAK ÖZEL BİR STATÜYE SAHİPTİRLER VE DİNSİZLİĞE KARŞI MÜSLÜMANLARIN MÜTTEFİKİDİRLER. Dolayısıyla, provokasyon sonucu bu eyleme bilinçsizce destek verenlerin, Kuran'daki Hz. İsa (as) ile ilgili güzel övgülerin tümünü de yakmış olacaklarını bilmeleri gerekir.
   
 • Ayrıca özellikle günümüzde piyasada Allah'a, Hıristiyanlığa, Hz. İsa (as)'a karşı kin ve nefret içinde yazılmış yüzlerce ateist kitap varken, onlara hiçbir tepki göstermeyip, Kuran'a karşı böylesine hasmane sözler sarf edilmesi ve bu yanlış bakış açısının çirkin bir eyleme dönüştürülmesinde şeytani bir yönlendirme olduğu açıktır. Hıristiyan kardeşlerimiz unutmamalılar ki, kalbi imana yatkın ama dini anlamda bilgisiz bir kişi Kuran'ı okuduğunda Hz. İsa (as)'a, Hz. Meryem (as)'a sevgisi artacak ve onların ahlakını örnek almak isteyecektir. Dolayısıyla Kuran, Hıristiyanlara dost kazandıracak olan, hak ve Allah’ın koruması altındaki bir kitaptır. Müslümanlar ise, tıpkı samimi Hristiyanlar gibi hak İncil’i savunan ve Hz. İsa (as)’ı kalpten seven gerçek İsevilerdir.

...Onlardan (insanlardan), iman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da: "Hıristiyanlarız" diyenleri bulursun. Bu, onlardan (birtakım) papaz ve rahiplerin olması ve onların gerçekte büyüklük taslamamaları nedeniyledir. (Maide Suresi, 82)

Onların (peygamberleri) ardından yanlarındaki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik ve ona içinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat'ı doğrulayan ve muttakiler için yol gösterici ve öğüt olan İncil'i verdik. (Maide Suresi, 46)

 • Bir Müslüman, Müslüman olduğu gibi aynı zamanda GERÇEK BİR İBRAHİMİ, GERÇEK BİR NUHİ, GERÇEK MUSEVİ, GERÇEK İSEVİDİR. TÜM PEYGAMBERLERİ KABUL EDER, SEVER, ÖVER VE YÜCELTİR. Hristiyanlarla birlikte Müslümanlar da içinde bulunduğumuz ahir zamanda HZ. İSA (AS)’IN GELİŞİNİ BEKLEMEKTEDİRLER. Aynı zamanda barış ve sevgi dini olan İslam’ın bir gereği olarak GERÇEK MÜSLÜMANLAR KURAN’DA KİTAP EHLİ OLARAK TANITILMIŞ OLAN HRİSTİYANLARI VE MUSEVİLERİ SEVMEK, ONLARI KORUYUP KOLLAMAKLA YÜKÜMLÜDÜR. Dolayısıyla Müslümlanlar ile Hristiyanlar arasında oluşturulmaya çalışılan bu hasmane tutum, TAMAMEN SUNİDİR, BÜYÜK BİR YANILGININ SONUCUDUR.
   
 • ATEİST MASONLARIN VE ATEİST SİYONİSTLERİN OLUŞTURDUĞU VE YILLARDIR İSLAM ALEYHTARLIĞI YAPAN ATEİST BİR LOBİ, bazı Hristiyanları, özellikle de Evanjelikleri Müslümanlara karşı provoke etmektedir. Onlara, mücadele etmeleri gereken asıl deccal sisteminin ateist-Darwinist felsefe ve ateist masonlar olduğunu unutturarak, Müslümanları hedef olarak göstermeye çalışmıştır. Bu ateist lobinin etkisi altında kalan bir kısım Evanjelik Hristiyanlar da, Darwinizm, materyalizm, komünizm gibi ateist felsefe ve ideolojilerle fikri mücadeleyi bırakıp, İslam dinine karşı kin ve nefret yaymaya yönelmişlerdir. (Konuyla ilgili açıklamaları buradan okuyabilirsiniz.)
   
 • Terry Jones isimli kişi de, aynı sistemin etkisi altına girerek, İslam'a karşı kasıtlı ve organize olarak yürütülen bu provokasyonun bir parçası olmuş gibi görünmektedir. Asıl deccal sisteminin ateist masonların oluşturduğu inançsız sistem olduğunun ve onların etkisi ile yanlış yönlendirildiğinin muhtemelen farkında değildir. Terry Jones, bu karanlık oyuna alet olarak, İslam’ın özünü bilmeden, gerçek İslam'ı tanımadan İslam’a karşı haksız ve hasmane bir bakış açısı geliştirmiştir.
   
 • Oysa SAMİMİ MÜSLÜMANLAR, İNCİL’İN KURAN'A UYGUN, HAK OLAN KISIMLARINI ZATEN KABUL ETMEKTE VE BUNU SAVUNMAKTADIRLAR. Dolayısıyla İNCİL’DEKİ HÜKÜMLERİ MÜSLÜMANLARA KARŞI BİR SİLAH OLARAK KULLANMAYA ÇALIŞMAK ne akıl, ne mantık, ne de İNCİL HÜKÜMLERİ İLE KESİN OLARAK BAĞDAŞMAMAKTADIR.
   
 • Şunu önemle belirtmek gerekir ki, Müslümanlara karşı silah olarak kullanılmaya çalışılan söz konusu İncil hükümleri, MÜSLÜMANLAR İÇİN DE FARZDIR. MÜSLÜMANLAR, TIPKI HRİSTİYANLAR GİBİ BU HÜKÜMLERE UYMAKLA YÜKÜMLÜDÜRLER. Dolayısıyla İncil’in bu hak hükümleri, Hristiyanların da Müslümanların da ortaklaşa kabul ettiği, uyduğu ve birlikte savunmaları gereken hükümlerdir.
   
 • Aynı şekilde bu durum, Tevrat’daki hak hükümler için de geçerlidir ve Müslümanlar, Tevrat’daki bu hak hükümlerden de sorumludurlar.
   
 • Dolayısıyla bu hak hükümleri Müslümanlara karşı kullanmak, büyük bir yanılgıdır. Bu, yukarıda bahsettiğimiz ateist, DECCALİ ODAKLARIN YÖNLENDİRMELERİ VE TELKİNLERİNİN BİR NETİCESİDİR; antikrist yapılanmanın Allah'a iman edenleri birbirine düşürme planının bir parçasıdır. Dolayısıyla bu iddialarla ortaya çıkan Kilise yetkilisi tavırlarındaki ciddi yanlışı mutlaka gözden geçirmeli ve burada oynanan karanlık oyunu görmelidir.
   
 • Bu konuda söz konusu Kilise yetkilisinin, İncil’in – Müslümanlar tarafından da farz olarak kabul edilen – bazı hükümlerini dikkate alması son derece önemlidir:

“Komşunu kendin gibi seveceksin." (Matta 22:39)

"Komşunu kendin gibi seveceksin. Seven kişi komşusuna kötülük etmez. Bu nedenle sevmek Kutsal Yasa'yı yerine getirmektir." (Romalılar 13:9-10)

Rab'bin kulu kavgacı olmamalı. Tersine, herkese şefkatle davranmalı, öğretme yeteneği olmalı, haksızlıklara sabırla dayanmalıdır. (Timoteos'a 2. Mektup, 2:24)

... Birbiriniz ve bütün insanlar için her zaman iyiliği amaç edinin. (Pavlus'tan Selaniklilere 1. Mektup, 5:15)

Rabbiniz merhametli olduğu gibi, siz de merhametli olun. (Luka, 6: 36)

Söz konusu İncil sözleri doğrultusunda kilise yetkilisinin, ateist masonların etkisinden sıyrılarak, bunun antikristin bir oyunu olduğunu görmesi oldukça önemlidir. Kendi komşusu olan milyonlarca Müslümanın gerçekte neyi savunduğunu görmeli ve İslam ahlakının temelinde sevgi ve barış dini olduğunu anlamalıdır.

 • Kilise yetkilisi Terry Jones, İslam’ın özünü ve yukarıda bahsettiğimiz gerçek yönünü muhtemelen pek bilmediğinden, yanlış bilgilendirme ve olumsuz telkin sonucu İslam dinini kan dökücü bir sistem gibi görmektedir. Oysa bu çok ciddi bir hatadır. İSLAM; SEVGİ, BARIŞ VE KARDEŞLİK DİNİDİR. (Konuyla ilgili açıklamaları buradan ve buradan okuyabilirsiniz.)
   
 • İslam dinine atfedilen kan dökücü görünüm, yine deccali sistem olan ateist masonik sistemin bir oyunudur. Ateist masonlar, gerek bir kısım basını gerekse bir kısım Hırısitiyanları kullanarak, İslam dinine yönelik BU İFTİRAYI tüm dünyada ÖZEL BİR AMAÇ ÜZERE yaygınlaştırmaya çalışmaktadırlar.
   
 • Gerçekte, İslam adına ortaya çıkan –daha doğru bir deyişle ortaya çıkarılan- terörist liderler, Amerika’da ve çeşitli Avrupa ülkelerinde, İslam ahlakından uzak şekilde “şımarık ve züppe” şekilde yetiştirilmiş, gece klüplerinden çıkmayan, dejenere bir hayat süren ateist zihniyetteki kişilerdir. Bu kişiler görev zamanları geldiğinde, sakal bırakıp, İslami bir görünüme bürünüp gizli birer dinsiz olarak işbaşına geçerler. Ateist masonların idaresi altındaki söz konusu istihbarat teşkilatlarından gereken emri alır ve buna uygun eylemlerini tereddütsüz yerine getirirler. GİZLİ DİNSİZ KİŞİLERİN, SAHTE MÜSLÜMANLARIN GERÇEKTE İSLAM İLE HİÇBİR İLGİLERİ YOKTUR. ONLARIN DİNİ İSLAM DEĞİL; MATERYALİZMDİR, DARWİNİZM’DİR. (Konuyla ilgili detaylı bilgileri buradan okuyabilirsiniz.)
   
 • Dolayısıyla bazı ateist ve Darwinist odakların teşviki ile geçekleştirilen terörist eylemlerin İslam dinine maledilmesi çok büyük bir hatadır. (Daha detaylı bilgi için: http://www.islamterorulanetler.com)
   
 • Kuran’da barışı ve kardeşliği emreden hükümleri görmezden gelerek, Kuran’ın İncil'i destekleyen hükümlerini yok sayarak, ateist masonların ve ateist siyonistlerin yönlendirmesindeki küçük bir kan dökücü grubu İslam dinine maletmeye çalışmak, çok büyük, ciddi, hayati bir yanılgıdır. İSLAM, -hangi dine ve millete mensup olursa olsun- ALLAH’IN ADINI KULLANARAK TERÖRİST EYLEMLER GERÇEKLEŞTİREN SAPKIN ZİHNİYETİ LANETMEKTEDİR. (Sn. Adnan Oktar'ın konu ile ilgili açıklamalarını buradan ve buradan izleyebilirsiniz.)

Florida’daki kilise yetkilileri, ateist kitlelerin etkisi altında hareket ettiklerine ihtimal vermeli ve İslam dininin gerçek özünü anlamaya çalışmalıdırlar. Bu konuda bizlerden doğru bilgiye ulaşabilir ve aradaki suni duvarı yıkarak gerçek Müslümanları yakından tanıyabilirler. Tıpkı söz konusu kilisenin önündeki pankartlarla da hatırlatıldığı gibi İncil’in “Komşunu seveceksin” hükmü gereği, doğruyu araştırıp görmeli ve Allah'ın bu emrine uymalıdırlar. Aksi takdirde yapacakları şey, yalnızca ateist, komünist, materyalist ve Darwinist sisteme hizmet etmek olacaktır.

Unutulmamalıdır ki, Allah’a inanan samimi dindarlar birbirleri ile bu suni çatışmaların içine düştükçe, söz konusu ateist sistemler daha fazla güç bulacaktır. Ateist masonların oluşturduğu deccali sistemin yapmaya çalıştığı da zaten budur. Onların oyunlarına gelmek yerine, gerçek bir dindarın yapması gereken, Allah’ın emrettiği şekilde doğruyu araştırıp bulmak ve vicdanın gereği olarak İslam’ın özünü anlamaya çalışmaktır.

Söz konusu kilise yetkililerini, ateist masonların çirkin oyunlarına gelmeden, gerçek İslam’ı gerçek şekli ile gerçek Müslümanlardan tanımaya, akla, vicdana ve İncil’e uygun şekilde davranmaya davet ediyoruz. 

Konu hakkında detaylı bilgi için:     www.harun-yahya.com - www.kitapehli.com


2010-08-09 14:24:05

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top