Sayın Adnan Oktar Yusuf Suresi'nde bildirilen Hz. Mehdi (a.s.)'a dair işaretleri açıklıyor

"Ebu Basir der ki: İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu duydum: "Bu GAYBETİN (MEHDİ’NİN) SAHİBİNDE DÖRT PEYGAMBERİN SÜNNETİ VARDIR:... Dedim ki: "HZ. YUSUF’UN SÜNNETİ NEDİR?" BUYURDU Kİ: "ZİNDAN VE GAYBET."... (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 190)

Peygamberimiz (s.a.v.)’in hadislerinde, Kuran-ı Kerim’in Yusuf kıssasında anlatılan Hz. Yusuf (a.s.)’ın hayatıyla, Hz. Mehdi (a.s.)’ın hayatı arasında çok büyük benzerlikler olduğu haber verilmiştir. Peygamberimiz (s.a.v.)’in verdiği bu bilgi doğrultusunda Kuran ayetlerine bakıldığında, Hz. Mehdi (a.s.) ile ilgili hadislerle çok mutabık olayların yer aldığı görülür (Doğrusunu Allah bilir).

Uzun yıllardır tüm dünyada yayımlanan ve çok büyük teveccühle   karşılanan eserleriyle Hz. Mehdi (a.s.)’ın nüzulünü ve İslam ahlakının dünya hakimiyetini müjdeleyen Sayın Adnan Oktar, gerek röportajlarında gerekse makalelerinde bu mutabık olaylara dikkat çekmektedir.

Hz. Yusuf (a.s.) kıssası ile Hz. Mehdi (a.s.)’ın benzerliklerini Sayın Adnan Oktar şöyle anlatmıştır:

(Yazı boyunca kullanılan alıntıların tümü Sayın Adnan Oktar’ın 10 Mart 2010 tarihli Kayseri TV röportajından alınmıştır.)

Hz. Mehdi (a.s.) Hz. Yusuf (a.s.)’a Hapis Yönünden Benzer

“Zaten suçluyken hapis yatmak çok zordur. Haksızlığa uğrayıp yatmak ise, çok büyük bir şereftir ve nimettir. Nitekim Hz. Mehdi (a.s.) da yine iftiraya uğrayacaktır. Hz. Mehdi (a.s.) da hapis yatacaktır. Hz. Yusuf (a.s.)’a benzeyecek diyor çünkü Peygamberimiz (s.a.v.). “Ne cihetle benzer?” diyor. Zindan cihetiyle benzer. İnşaAllah. Demek ki aynı Hz. Yusuf (a.s.)’a benzer bir iftira da aynı Hz. Yusuf (a.s.)’a atıldığı gibi Hz. Mehdi (a.s.)’a atılacak. İnşaAllah. Ve haklı olduğu bilinmesine rağmen, yani Hz. Mehdi (a.s.)’ın haklı olduğu bilinmesine rağmen yine hapiste yatacak. Buna dikkat çekilmiş inşaAllah.” (Sayın Adnan Oktar’ın 10 Mart 2010 tarihli Kayseri TV röportajından)

Yıldızlar Hz. Yusuf (a.s.)’a da Hz. Mehdi (a.s.)’a da Hizmet Eder

“12. suredir Yusuf Suresi. 111 ayettir inşaAllah. “Hani Yusuf babasına babacağım,” şeytandan Allah’a sığınırım, “gerçekten ben rüyamda 11 yıldız, Güneş ve Ay’ı gördüm. Bana secde etmektelerken gördüm” (Yusuf Suresi, 4) diyor. Bir kere yıldız. Yıldızlar şu an, mesela Halley kuyruklu yıldızı, Hz. Mehdi (a.s.)’a hizmet etti, özel olarak. Diyor ki burada, ne diyor? “Bana secde etmektelerken gördüm” diyor. Yani Hz. Yusuf (a.s.)’ın emrindeler bu yıldızlar. Şimdi ahir zamanda da mesela Lulin kuyruklu yıldızı Hz. Mehdi (a.s.)’a hizmet ediyor. Ona bir alamet olarak geliyor. “Ben” diyor “Hz. Mehdi (a.s.)’ı müjdelemeye geldim” diyor koskoca yıldız. İki taraftan ışık saçarak geliyor. “Niye geldin?” dediğimizde, “Ben” diyor “Hz. Mehdi (a.s.)’ı müjdelemek için Allah tarafından gönderildim” diyor. Yani lisan-ı haliyle bunu söylüyor. Halley kuyruklu yıldızı ne yapıyor? “Ben de Hz. Mehdi (a.s.)’ı müjdelemek için geldim” diyor. Beni gördüğünüzde bilin ki Hz. Mehdi (a.s.) gelmiştir diyor. Lulin geldiğinde ne diyor? “Beni gördüğünüzde bilin ki Hz. Mehdi (a.s.) gelmiştir ve ben geldiğimde, gelmeden önce kuraklık olacak, ben geldikten sonra yağmurlar yağacak” diyor lisan-ı haliyle. Bakın Kuran burada da buna işaret ediyor. Yani yıldızlar nasıl Hz. Yusuf (a.s.)’ın emrindeyse, ona bir işaret ve ona bir müjdeyse aynı şekilde Hz. Mehdi (a.s.)’ı da müjdeliyor yıldızlar. Ona açıkça burada işaret var.” (Sayın Adnan Oktar’ın 10 Mart 2010 tarihli Kayseri TV röportajından)

Hz. Mehdi (a.s.) Öncülerine de Hz. Yusuf (a.s.)’da Olduğu Gibi Tuzak Kurulacaktır

“Demişti ki oğlum,” şeytandan Allah’a sığınırım, “rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanlar için apaçık bir düşmandır. Böylece Rabbin seni seçkin kılacak, sözlerin yorumundan sana öğretecek ve daha önce ataların İbrahim, İshak’a tamamladığı gibi senin ve Yakup ailesinin üzerindeki nimetini tamamlayacaktır. Elbette Rabbin bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Yusuf Suresi, 5-6) Bakın, “böylece Rabbin seni seçkin kılacak,” 2020 ebcedi. Mehdi (a.s.)’ın çıkış tarihi, ortaya çıkışı 2020 ebcedi. 5 ve 6. ayetlerde bu var. 5 ve 6. “Demişti ki oğlum rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa sana tuzak kurarlar.” Mesela Mehdiyetin de açıklanmasıyla beraber bütün anti Mehdi hareketlerde biliyorsunuz, muazzam bir depreşme başladı. Bir kısmı “Mehdi (a.s.) çıkmıştır” derken, bir kısmı “Mehdi (a.s.) çıkacaktır, ama 570 yıl sonra çıkacaktır”, bir kısmı, “Mehdi (a.s.) ruhtur, televizyon yayınları gibidir, görünmez. Televizyon dalgaları gibidir” dedi. Bir kısmı “şahs-ı manevidir, fikir sistemidir, Mehdi (a.s.) diye biri yok” dediler. Ve her yerde bir anti Mehdi hareket başladı değil mi? Mehdi (a.s.) gelmeyecek demeye başladılar. Bakın Kuran buna işaret ediyor. “Demişti ki oğlum rüyanı kardeşlerine anlatma.” Biz mesela şimdi Mehdiyet’i bir anlattık, dediler “sen Mehdilik iddia ediyorsun o zaman”. “Sen nasıl anlatırsın böyle bir şeyi?” bu fitnedir diyorlar. “Mehdi konusunu biz eskiden beri hep gizlerdik, gizli tuttuğumuz bir konuydu, bunu niye ortaya çıkarttın? Niye anlatıyorsun?” diyorlar. Mesela bak bana bile Mehdi (a.s.) öncüsü olarak, faaliyet yapan bir insan olarak bana bile kendi Müslüman kardeşlerim muazzam tavır aldılar. Yani Mehdi (a.s.)’ı nasıl anlatırsın diye. Değil mi? Bak o bizim bir rüyamız o İslam’ın dünyaya hakimiyeti. Bak diyor ki: “Oğlum, rüyanı kardeşlerine anlatma” Biz de bak rüyamızı kardeşlerimize anlattık. “Yoksa sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan, insan için apaçık bir düşmandır.” Mesela iddia edilen Ergenekon örgütünün faaliyetlerinde kendine Müslüman denen kişiler de görev aldılar bize karşı yapılan oyunda. Yani bize karşı sırf zannediyor ki millet dinsizler faaliyet yapıyor. Öyle bir şey yok. Bizzat Müslüman görünen kişiler de bu işin içinde. Yani bize karşı faaliyette görev alıyorlar. Bakın Mehdi (a.s.) öncüsü olarak bizde de benzerlik olduğunu görüyoruz. Yani Kuran her yere, her olaya işaret ediyor.” (Sayın Adnan Oktar’ın 10 Mart 2010 tarihli Kayseri TV röportajından)


Hz. Yusuf kıssasıyla ilgili kapsamlı açıklamalar

Adnan Oktar’ın 10 Mart 2010 tarihli TV Kayseri röportajından


 

Hz. Mehdi (a.s.)’a Karşı da Hz. Yusuf (a.s.)’a Olduğu Gibi Kıskançlık Duyulacaktır

""Andolsun, Yusuf ve kardeşlerinde soranlar için ayetler vardır." Yedinci ayet. Bu da çok manidar. 12 ve 7 Yusuf Suresi’nde kilit rakamlardır. "Onlar şöyle demişti: 'Yusuf ve kardeşi babamıza bizden daha sevgilidir; oysa ki biz, birbirini pekiştiren bir topluluğuz.'..." (Yusuf Suresi, 8) Bakın mesela kıskançlık var Hz. Yusuf (a.s.)’a karşı. Hz. Mehdi (a.s.)’a karşı da kıskançlık olacaktır ve bu kıskançlık ve hasetten dolayı da Hz. Mehdi (a.s.)’a karşı bir çok Müslüman bilinen kişi tavır alıp eylem yapacaktır. Kuran buna da işaret ediyor. Bakın ayete: "Öldürün Yusuf'u veya onu bir yere atıp-bırakın ki babanızın yüzü yalnızca size (dönük) kalsın..." (Yusuf Suresi, 9) Bak sırf haset görüyorsunuz ve haset yüzünden öldürmeyi dahi göze alıyorlar." (Sayın Adnan Oktar’ın 10 Mart 2010 tarihli Kayseri TV röportajından)

Hz. Yusuf (a.s.) İlk Başta   Nasıl Önemsenmediyse Hz. Mehdi (a.s.) da İlk Başta Önemsenmeyecektir

“Bir çocuk müjdeleniyor. “Onu pek önemsemediler.” diyor. Mesela bu da çok önemli. Mehdiyet’in bir özelliğidir. Önemsenmeyecektir Hz. Mehdi (a.s.). Bırak canım sen de diyecekler. Ne alaka falan diyecekler. Önemsenmemesi Mehdi (a.s.)’ın örtüsüdür, perdesidir. Allah onu önemsenmediği için örtecektir, kapatacaktır. Önemsenmesi tehlikeli olurdu. Önemsenmediği için korunacak inşaAllah.” (Sayın Adnan Oktar’ın 10 Mart 2010 tarihli Kayseri TV röportajından)

Allah Hz. Yusuf (a.s.)’ı Yeryüzünde Yerleşik Kıldığı Gibi Hz. Mehdi (a.s.)’ı da Yeryüzünde Yerleşik Kılacaktır

“Bakın “İşte böylece Biz yeryüzünde...” Bakın belli bir alanda demiyor, bütün dünyada, yeryüzünde.

“Yusuf’a...”  yani Hz. Mehdi (a.s.)’a inşaAllah, “...güç, imkan ve iktidar verdik.” diyor Allah. 2017 ve iktidar. Dünya çapında 2017. “... ve iyilik yapanların ecrini kayba uğratmayız.” (Yusuf Suresi, 56) Bu da 1998 veriyor, ayetin devamı inşaAllah.” (Sayın Adnan Oktar’ın 10 Mart 2010 tarihli Kayseri TV röportajından) 

Hz. Yusuf (a.s.)’da Olduğu Gibi Halk Hz. Mehdi (a.s.)’ı Tanımayacak Ama Hz. Mehdi (a.s.) Onları Tanıyacaktır

“Yusuf Suresi ikinci anlamıyla doğrudan Mehdiyet’e bakan bir suredir. Kehf Suresi de öyle. Hz. Süleyman (a.s.) ile ilgili olan açıklamalar da öyle hep Mehdiyet’e işaret eden surelerdir. Yani birinci dereceden buraya bakar, Mehdiyet’e bakar. Ama birçok işari anlamı vardır. Bak mesela Yusuf Suresi’nin 58. ayetinde “Kuraklık başlayınca Yusuf’un kardeşleri gelip yanına girdiler.” Bak “onu tanımadıkları halde kendisi hemen onları tanıdı.” Mesela Mehdi (a.s.)’ın özelliğidir o. Halk onu tanımaz diyor Mehdi (a.s.)’ı ama Mehdi (a.s.) onları tanır diyor. Bakın ayet ne diyor; “Onu tanımadıkları halde kendisi onları hemen tanıdı.” Aynısıdır hadisin birebir aynısı inşaAllah.” (Sayın Adnan Oktar’ın 10 Mart 2010 tarihli Kayseri TV röportajından)

Hz. Yusuf (a.s.) Gibi Hz. Mehdi (a.s.)’ın da Güzel Bir Kokusu Olacaktır

“Kafile (Mısır’dan) ayrılmaya başladığı zaman, babaları dedi ki: “Eğer beni bunamış saymıyorsanız, inanın Yusuf’un kokusunu (burnumda tüter) buluyorum.” (Yusuf Suresi, 94) Demek ki Hz. Yusuf (a.s.)’ın o güzel kokusu, birçok yerde insanlar tarafından hissedilecek. Neye bakıyor? Mehdi (a.s.)’ın da güzel bir kokusu olacağına işaret ediyor, inşaAllah.” (Sayın Adnan Oktar’ın 7 Ocak 2010 tarihli Çay TV ve Kahramanmaraş Aksu TV röportajından)

Hz. Yusuf (a.s.) Kıssasında Mehdiyet Çağındaki Ekonomik Krize Dikkat Çekilmektedir

""Dedi ki: "Siz yedi yıl, önceleri (ektiğiniz) gibi ekin ekin, yediğinizin az bir kısmı dışında (kalanını) biçtiklerinizi başağında bırakın." 47. ayet ve burada yine 7’ye dikkat çekiliyor. "bunun arkasından (kuraklığı) zorlu yedi yıl gelecektir" İşte şimdi başladı şu. Ekonomik kriz başladı. 2007’de başladı, 2014'e kadar devam edecek. Kuran buna işaret ediyor. "Sonra bunun arkasından bir yıl gelecektir ki, insanlar onda bol bol yağmura kavuşturulacak..." diyor. 2009’da nasıl yağmurlar başladı?  Bakın, 49’un 9 rakamına işaret var. Değil mi? İnşaAllah. Yağmur yağmayacak diyorlardı, bol bol yağmaya başladı. "...iyilik yapanların ecrini kayba uğratmayız.” diyor Allah, Yusuf Suresi’nde, 1998 ebcedi. 56. ayet, Yusuf Suresi’nde 56. ayet. Ki Bediüzzaman 56’ya çok dikkat çekmiştir. 1956’ya. Münafıkane sistemin ölümünün başladığı tarihtir diyor. Münafıkane sistemin ölümünün başladığı tarihtir 1956. 56. ayette diyor ki, "- İşte böylece Biz yeryüzünde Yusuf’a güç ve imkan (iktidar) verdik.” Ebcedi 2017 tarihini veriyor. Yani demek ki 1956’larda başlayan münafıkane sistemin, Darwinizmin, materyalizmin çöküşü 2017’de tamamlanacak ve devrin Yusuf’u yani Mehdi (a.s.) ortaya çıkacak inşaAllah." (Sayın Adnan Oktar’ın 10 Mart 2010 tarihli Kayseri TV röportajından)


Hz. Yusuf'a kurulan tuzak gibi Mehdi'yi de dolaylı öldürme metodları uygulayacaklardır.

Adnan Oktar'ın 7 Eylül 2010 tarihli HarunYahya.TV röportajından


 

Hz. Yusuf (a.s.) Kıssasında Mehdiyet Çağının Kova Burcu Çağı Olacağına Dikkat Çekiliyor

“Kuran’ı haşa bir kısım insanlar, hikaye gibi zannediyor olabilirler. Yani ne güzel bir menkıbe bu diye dinliyorlar. Halbuki bunlardaki her kelime, her cümle önemli bir olayı açıklamış oluyor. Bakın: “Bir yolcu-kafilesi geldi” bir. “Sucularını gönderdiler.” iki. “O da kovasını sarkıttı.” üç. “Hey müjde... Bu bir çocuk.”. (Yusuf Suresi, 19) Şimdi bak bir çocuktan bahsediliyor ve müjdeleniyor. “O da kovasını sarkıttı.” Mehdiyet çağı Kova Burcu’nun hakim olduğu bir çağdır. Mesela biz şimdi Kova Burcu Çağı’na girdik biliyorsunuz. Bütün dünya biliyor. Kova Burcu Çağı’ndayız. Değil mi? Bakın Kuran’da Kova Burcu’na da işareten; “O da” diyor “kovasını sarkıttı.” Evet ve bir çocuktan bahsediliyor. Bak: “Hey müjde... Bu bir çocuk.” Kova Burcu’ndan bahsediliyor ve bir çocuktan bahsediliyor.” (Sayın Adnan Oktar’ın 10 Mart 2010 tarihli Kayseri TV röportajından)

Hz. Mehdi (a.s.) Zuhur Ettiğinde Bazı Çevrelerde Hayret Uyandıracaktır

“90. ayette Yusuf belli olmaya başlıyor. “Sen gerçekten Yusuf musun, sensin öyle mi?” dediler.” O da diyor ki, ”Ben Yusuf’um” diyor inşaAllah. “Dediler ki: “Allah adına, hayret, Allah seni gerçekten bize karşı tercih edip-seçmiştir...” Şimdi Mehdi (a.s.) için de her cemaat, her topluluk, kendi şeyhinin Hz. Mehdi (a.s.) olmasını bekliyor. Kendi toplumundan bekliyorlar. Bakın Kuran buna da işaret ediyor, “Dediler ki: “Allah adına, hayret,” müthiş bir hayret nidası. “Allah seni gerçekten bize karşı tercih edip-seçmiştir...” Yani bizi seçecekken seni seçti diyorlar, şaşırıyorlar. Yani Mehdi (a.s.) da aynısıyla karşılaşacaktır. Cemaatler, topluluklar kendi mürşitlerini, kendi ağabeylerini, kendi büyüklerini Mehdi (a.s.) olacak diye beklerlerken hiç ummadıkları bir kişi Mehdi (a.s.) olunca ne diyecekler? “Allah adına, hayret, Allah seni gerçekten bize karşı tercih edip-seçmiştir ve biz de gerçekten hataya düşenler idik.” Sonra Hz. Mehdi (a.s.)’a karşı yaptıkları mücadeleden dolayı utanç duyacaklarına da Kuran işaret etmiş oluyor.” (Sayın Adnan Oktar’ın 10 Mart 2010 tarihli Kayseri TV röportajından)

Allah Kuran’da, her dönemde insanlar için “hidayete  yönelten bir elçi” gönderdiğini bildirmiştir. Bütün Peygamberler hidayet ile gönderildiğine; hidayete erdiren, vesile olan kişiler olduklarına göre, her Peygamber birer Mehdi’dir. “Hz. Yusuf (a.s.) da yaşadığı dönemin Mehdisi”dir. Bu yönüyle de, ahir zamanda ortaya çıkacak olan  Hz. Mehdi (a.s.)‘ın hayatıyla, Hz. Yusuf (a.s.)‘ın hayatı büyük benzerlikler göstermektedir.

Hz. Yusuf (a.s.)’ın Gömleği Babasının Gözlerinin Açılmasına Vesile Olmuştur.

Hz. Mehdi (a.s.)’ın Zuhur Ettiğinde Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Gömleğini Giymesi Manen Kör Olan Gözlerin Açılmasına Vesile Olacaktır

““Bu gömleğimle gidin de, babamın yüzüne sürün...” (Yusuf Suresi, 93) Şimdi, burada da Mehdi (a.s.)’a bir işaret vardır. Mesela ne vardır? Peygamber (s.a.v.)’in gömleğini giyecektir Mehdi (a.s.). Değil mi? Ona bir işarettir. “...babamın yüzüne sürün. Gözü (yine) görür hale gelir.  Bütün ailenizi de bana getirin.” Mehdi (a.s.)’ın üzerinde o gömleği gördün mü, bütün insanların gözü görür hale gelecek. En kör gözler açılacak, manen kör gözler, Kuran buna da işaret ediyor.”
(Sayın Adnan Oktar’ın 7 Ocak 2010 tarihli Çay TV ve Kahramanmaraş Aksu TV röportajından)

Sayın Adnan Oktar’ın Daha Önce Yayınlanan Makalelerinde Konu ile İlgili Yer Alan Diğer İşaretler

Hz. Yusuf (a.s.) Gibi, Hz. Mehdi (a.s.)’a da Allah Katından Özel Bir İlim ve Hikmet Verilmiştir

Kuran’da Hz. Yusuf (a.s.)’a Allah Katından özel bir ilim ve hikmet verildiği bildirilmektedir:

“Böylece Rabbin seni seçkin kılacak, sözlerin yorumundan (kaynaklanan bir bilgiyi) sana öğretecek...” (Yusuf Suresi, 6)

“... Ona sözlerin yorumundan (olan bir bilgiyi) öğrettik...” (Yusuf Suresi, 21)

Kuran’da Hz. Yusuf (a.s.) ile ilgili olarak verilen bu bilgilerden, Hz. Mehdi (a.s.)‘ın da sözlerin yorumunu iyi bileceği; özel bir ilim ve hikmet sahibi olacağı anlaşılmaktadır. Nitekim rivayetlerde de Hz. Yusuf (a.s.) gibi, Hz. Mehdi (a.s.)’ın da Allah tarafından kendisine verilmiş “özel bir güce sahip olduğu” bildirilmektedir.

“Keza (N.b. Hammad) Kaab’dan tahric etti, O dedi ki: O kimsenin bilmediği gizli bir duruma kılavuzlandığı için kendisine “Mehdi” denilmiştir....” (Ahir zaman Mehdi’sinin Alametleri, Ali Bin Hüsameddin el Muttaki, sf.77)

Büyük İslam alimlerinden Muhyiddin Arabi, eserlerinde Hz. Mehdi (a.s.)’ın dikkat çeken başlıca 9 özelliğini şu şekilde belirtmektedir:

1) Basiret sahibi olması
2) Kutsal Kitabı anlaması
3) Ayetlerin manasını bilmesi
4) Tayin edeceği kimselerin hal ve hareketlerini bilmesi
5) Öfkelendiğinde bile merhamet ve adaletten ayrılmaması
6) Varlıkların sınıflarını bilmesi
7) İşlerin girift taraflarını bilmesi
8) İnsanların ihtiyacını iyi anlaması
9) Bilhassa kendi zamanında ihtiyaç hissedilen gaibi ilimlere vukufu bulunması (bilmesi) gaibi (gizli, görünmeyen) ilimlerden haberdar olması.

Hz. Yusuf (a.s.) Gibi, Hz. Mehdi (a.s.) da Kendisinden     Ümidin Kesildiği Bir Dönemde Ortaya Çıkacaktır

“Sen gerçekten Yusuf musun, sensin öyle mi?” dediler. “Ben Yusuf’um” dedi. “Ve bu da kardeşimdir. Doğrusu Allah bize lütufta bulundu. Gerçek şu ki, kim sakınır ve sabrederse, şüphesiz Allah, iyilikte bulunanların karşılığını boşa çıkarmaz.” (Yusuf Suresi, 90)

Kardeşleri bir düzen kurarak Hz. Yusuf (a.s.)‘ı bir kuyuya atmış, babalarına da “Hz. Yusuf (a.s.)‘ı bir kurdun yediğini” söyleyerek üzerine yalandan kan sürülmüş gömleğini getirmişlerdir. Babası bu anlatılanların bir düzen olduğunu anlamıştır. Ancak babası da, kardeşleri de uzun yıllar Hz. Yusuf (a.s.)‘dan haber alamamışlardır. Daha sonra Allah, beklemedikleri bir zamanda, Hz. Yusuf (a.s.)‘ı Mısır’ın hazinelerinin başında “güç ve iktidar” sahibi olarak karşılarına çıkarmıştır:

“(Yusuf) Dedi ki: “Beni (bu) yerin (ülkenin) hazineleri üzerinde (bir yönetici) kıl. Çünkü ben, (bunları iyi) bir koruyucuyum, (yönetim işlerini de) bilenim.” İşte böylece Biz yeryüzünde Yusuf’a güç ve imkan (iktidar) verdik. Öyle ki, orada (Mısır’da) dilediği yerde konakladı. Biz kime dilersek rahmetimizi nasib ederiz ve iyilik yapanların ecrini kayba uğratmayız.” (Yusuf Suresi, 55-56)

Bu ayetler, Hz. Mehdi (a.s.)‘ın da çıkışından ümidin kesildiği, insanların “Mehdi” diye bir kimsenin olmadığı iddiasında bulundukları bir dönemde ortaya çıkacağına işaret etmektedir. Yine ayetlerin işaretine göre bu dönemde Allah Hz. Mehdi (a.s.)‘ı, “güç ve iktidar sahibi ve tüm inananların manevi lideri olarak” ortaya çıkaracaktır. Peygamberimiz (s.a.v.) de bu durumu hadislerinde şöyle müjdelemiştir:

“İnsanların ümitsiz olduğu ve “Hiç Mehdi falan yokmuş” dediği bir sırada Allah Mehdi (a.s.)‘ı gönderir...” (Kitab-ul Burhan fi-Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 55)

Hz. Yusuf (a.s.) Gibi, Hz. Mehdi (a.s.)’a da Bir Kısım Kadınların Komplo Kurması ve Bir Kadının Hz. Mehdi (a.s.)’ın İffetine Yönelik İftira Atması

“Evinde kalmakta olduğu kadın, ondan murad almak istedi ve kapıları sımsıkı kapatarak: “İsteklerim senin içindir, gelsene” dedi. (Yusuf) Dedi ki: “Allah’a sığınırım. Çünkü o benim Efendimdir, yerimi güzel tutmuştur. Gerçek şu ki, zalimler kurtuluşa ermez.”” (Yusuf Suresi, 23)

Kapıya doğru ikisi de koştular. Kadın onun gömleğini arkadan çekip yırttı. (Tam) Kapının yanında kadının efendisiyle karşılaştılar. Kadın dedi ki: “Ailene kötülük isteyenin, zindana atılmaktan veya acı bir azaptan başka cezası ne olabilir?”

(Yusuf) Dedi ki: “Onun kendisi benden murad almak istedi.”...” (Yusuf Suresi, 25-26)

“Sonra onlarda (Yusuf’un iffetine ilişkin) delilleri görmelerinin ardından, mutlaka onu belli bir vakte kadar zindana atmak (görüşü) ağır bastı.” (Yusuf Suresi, 35)

Kuran’da vezirin karısının, masum olduğunu bildiği halde Hz. Yusuf (a.s.)‘ın iffetine yönelik iftira attığı bildirilmiştir. Vezirin karısı, bu iftirasını güçlendirebilmek için şehirdeki birtakım kadınları da kendisine şahit tutmuştur. Ayetlerin işaretinden Hz. Mehdi (a.s.)‘a karşı da bir grup kadının birlik olup komplo kuracakları ve ona da, “bir kadına karşı suç işlediği iddiasıyla iftira atılacağı” anlaşılmaktadır. Hz. Yusuf (a.s.) kendisine kurulan bu komplo sebebiyle hapis cezasıyla cezalandırılmış ve uzun yıllar haksız yere hapiste kalmıştır. Bu durum, Hz. Mehdi (a.s.)‘ın da, masum olduğu halde, bu tarz yalan ve uydurma bahanelerle haksız yere hapisle cezalandırılacağına işaret etmektedir.

Hz. Yusuf (a.s.) Gibi, Hz. Mehdi (a.s.) Devrindeki   Yönetim de Onun Haklı ve Suçsuz Olduğundan Emin Olacak; Ama Bazı Siyasi Nedenlerle Onu Hapsetme Görüşü Ağır Basacaktır

“Sonra onlarda (Yusuf’un iffetine ilişkin) delilleri görmelerinin ardından, mutlaka onu belli bir vakte kadar zindana atmak (görüşü)ağır bastı.” (Yusuf Suresi, 35)

Hz. Yusuf (a.s.)‘ın masum olduğu delillerden çok açık bir şekilde anlaşılmıştır. Ancak yönetici konumundaki kimseler bu delilleri çok aleni şekilde gördükleri halde, bazı siyasi sebeplerle Hz. Yusuf (a.s.)‘a karşı kurulan düzeni kabul etmiş ve onu suçlu bulmuşlardır. Hz. Yusuf (a.s.)‘ın bu durumundan, Hz. Mehdi (a.s.)‘ın da kendisini savunmak ve haklı olduğunu ispatlamak için çok güçlü deliller sunacağı, ancak yönetici konumundaki kişilerin bu açık delillere rağmen bazı siyasi sebeplerle onu hapisle cezalandıracakları anlaşılmaktadır.

 

 

 

2010-04-27 10:01:16

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top