Sayın Adnan Oktar'ın PKK terörünün kesin olarak son bulması için sunduğu çözüm önerileri

- PKK’nın ülkemizde oluşturmaya çalıştığı anarşi ortamını destekleyen çevreler, anti Darwinist ve anti komünist fikri propagandayı engellemek ve PKK’nın komünist kökenini gizleyebilmek için hangi yöntemlere başvurmaktadırlar?

- PKK ile mücadelede yayın organlarına ve devletimizin kurumlarına düşen sorumluluklar nelerdir?

- Darwinizm’in, Marksizm’in ve materyalizmin detaylı olarak anlatılması, bu sapkın ideolojilerle mücadelede neden önem taşımaktadır?

- Geçtiğimiz Aralık ayında DTP’nin kapatılması, terörün ortadan kaldırılması için neden bir çözüm değildir?

- PKK’nın Marksist-Leninist köklerini ilk deşifre eden kişi olan Sayın Adnan Oktar, PKK teröründen kurtulmak için hangi çözüm önerilerinde bulunmaktadır?

Geçtiğimiz ay Tokat’ta 7 askerimizin şehit edilmesi; bir kez daha Sayın Adnan Oktar’ın uzun yıllardır terörle mücadele konusunda vurguladığı çok önemli bir gerçeği gözler önüne sermiştir: Terörle mücadele konusunda bugün gelinen noktada, terörü yalnızca askeri bir girişim ile yok etmek mümkün değildir. Mutlaka fikri yönden de yapılacak bir mücadele ile terörün ideolojisinin etkisiz kılınması gerektiği tartışılmaz bir gerçektir.

Ancak bu gerçeğin farkında olan ve bundan rahatsızlık duyan bazı çevreler, anti Darwinist ve anti komünist fikri propagandanın yapılmasını engellemek ve PKK’nın komünist kökenini gizleyebilmek amacıyla çeşitli yollara başvurmaktadırlar. İşte bu yöntemlerden bazıları:

1-TRT’de Yayınlanan Evrimin  Geçersizliğine Dair Habere Gösterilen Tepki

TRT’de Coelacanth türü balık hakkında “Darwin’i Bitiren Balık” başlığıyla yayınlanan ve evrimin geçersizliğini gözler önüne seren haberin ardından yaşanan olaylar, bazı çevrelerin yaşadığı paniğin birer kanıtı olmuştur. Anti Darwinizm’i protesto ederek neye ve hangi görüşe hizmet ettiğinden habersiz olan bazı kişileri kullanan bu çevreler, anti Darwinist ve anti komünist bir fikri propagandanın PKK’nın terörist yapılanmasını çökerteceğinin bilincindedirler. Bu nedenle de Darwinizm’i tüm bilimsel geçersizliğine rağmen yaşatmaya çalışmakta ve Darwinizm’in çöküşünü biraz olsun geciktirebilmek için her türlü imkanı kullanmaktadırlar. Sayın Adnan Oktar, bu çevrelerin paniğini ve TRT’ye yapılan protestoyu bir röportajında şöyle yorumlamıştır:

“Mesela oraya çıkan çocukların da, mesela şu genç kızın benim kanaatim hiçbir şeyden haberi yoktur. Mesela oradaki delikanlının da… Sorsan dergilerden oradan buradan, derleme toplama bilgilere sahiptir. Dolayısıyla ne Coelacanth’ı bilir. Ne kaç yıllık fosilleri var, bunları bilir. Ne fosilini görmüştür. Şimdi Coelacanth’ın özelliği olarak bunların biraz yüzgeç kısımları ayak gibi çıkmış. Ama adam 400 milyon yıldan beri öyle. Güzelliği onun o. Özelliği. Hiçbir değişiklik olmadığı halde “O da evrime delildir” demeleri artık, yani bunun tabiri şudur: “Çamura yatmak” derler buna halk arasında. Yani şu an alenen çamura yatıyorlar.

… Bu tip toplantı yapanlar da hep ideolojiktir. Yani “Darwin için hadi arkadaşlar toplanalım. Bağıralım” diyorsa, örgütlü bir topluluktur bu. Yani halk kendi arasında böyle bir karar almaz. Çünkü belli evrimin açmazda olduğu ve bunu yapanların kendileri Darwinizm’e inanmıyorlar. Konuşsak inanmazlar. İdeolojide saplantı vardır. Böyle her ne pahasına olursa olsun savunmak, mesela “Benim takımım üstündür” der o kadar. Yani takım bilinciyle hareket ediyorlar.” (Kral Karadeniz ve Kanal Urfa Televizyonları Canlı Röportajı, 5 Aralık 2009)

2-PKK’nın Komünist Toplum İdeallerinin Gizlenmeye Çalışılması

Bölücü terör örgütü, çeşitli taktiklerle bu gerçeği özellikle bölge vatandaşlarımızdan gizlemeye çalışsa da, her eylemi, her sloganı ve her bildirisiyle komünist ve ateisttir. En önemlisi de; geçtiğimiz ay Tokat’ta yaşanan olaylar da, komünizm hakkındaki tarihi gerçekler de göstermektedir ki, attığı kanlı ve zalim adımları artırmak için her an pusuda beklemektedir. Dolayısıyla terör örgütünün bazı Kürt kökenli vatandaşlarımızı da aldatıp arkasına alarak Güneydoğu’da çeşitli habis faaliyetlerde bulunmasının sebebi gerçekte etnik temele dayanmamaktadır. Sorun etnik değil, ideolojiktir. Güneydoğu’da yaşanan bölünmenin tek bir nedeni vardır, o da komünizmdir. Burada bir etnik hareket değil, komünist ve dinsiz bir hareket söz konusudur. Kürt milliyetçiliği görüntüsü tamamen bölge halkının gözünü boyamaya yöneliktir.

Bu nedenle devletimizin, terörizmi bıraktıkları hüsn-ü zannıyla nezaketen eve dönüşlerine izin verdiği teröristlerin komünist propagandaya devam etme ihtimali, ülkemizin birlik ve beraberliği için büyük bir tehdittir. Doğu topraklarımızda kendilerine ayrı bir devlet kurma hedefiyle onlarca yıldır kadın, erkek, çocuk, yaşlı demeden acımasızca binlerce vatandaşımızı öldüren bir terör örgütünün bu ideallerinden tamamen vazgeçmiş gibi hareket etmesinin kuvvetle muhtemel bir göz boyama olduğunu Sayın Adnan Oktar şöyle izah etmektedir:

“Şimdi benim kafama takılan konular var. Onları öncelikle işlemek istiyorum. Birincisi bu PKK’lıların eve dönüş olayı. Ben bu şahıslara şimdi baktım göğüslerini gererek, caddenin ortasında, uygun adım gidiyorlar. Böyle göğüsleri ileride. Bu anormal bir hareket. Neye karşı göğüs geriliyor? Ne oldu da göğüs geriliyor? Bu anlaşılır bir hareket değil. Yani bir zafer kazanılır bir şey olur da adam göğsünü gerer, akıl alır. Burada zafer kazanılan bir şey yok. Sadece bir nezaket gereği “Eğer bu olaydan vazgeçtiyseniz, yani terörden, anarşiden vazgeçtiyseniz, gelin” dedi devlet size, bu kadar. Onun için böyle göğsü ileriye çıkararak böyle uygun adım hareketler veyahut böyle garip tavırlar, toplumu gerici olur ve çok çok rahatsız edici olur. Yakışık almadı bu. Bu bir. İkincisi, ben bu dönüşün samimi olduğuna inanmıyorum. Neden inanmıyorum? Yani PKK orada ayrı bir devlet kurmadıktan sonra asla ve asla yatışmaz. Yani yıllardan beri yaptıkları mücadelenin sebebi zaten buydu. Yani Stalinist bir devlet kurmak orada. Yani Marksist, Stalinist bir devlet kurmak. Bunu elde edemedikten sonra hiçbir amacı kalmamış oluyor onların. Ben böyle bir olayı, bunu hiç makul göremiyorum. Şöyle bir risk var. Bu şahısların bir kısmı öncü kuvvet olarak içeriye sokulmak isteniyor olabilir, Güneydoğu’ya PKK tarafından. Ve burada büyük bir ayaklanmanın içten yöneticilerini devreye sokmak için böyle bir hazırlık yapılıyor olabilir. Yani hem dışarıdan hem içeriden bir müdahale hazırlığı mevzu bahis olabilir. Bunu ben çok tehlikeli görüyorum. Bir kere dış ülkelerin desteği var bu kişilere. Avrupa’nın desteği var. Amerika’nın desteği var. İngiltere’nin desteği var. Yani bu büyük bir risk. Herhangi bir bahaneyle, uygun bir bahaneyle bir ayaklanma düşünüyor olabilirler. Bir kere PKK’nın dağ kadrosunda gerçek anlamda silahı bırakması gibi bir konu olmaz. Bir kere asla bırakmazlar silahı. Yani tam anlamıyla silah bırakıp “Biz vazgeçtik demeleri” çok çok güç. İllaki ihtiyati gücü dışarıda tutacaklardır. Yani asıl vurucu gücü dışarıda bırakacaklardır. Bir kısım propaganda yapabilecek, halkı içeride yönetebilecek, muhtemel bir ayaklanmada halkı organize edebilecek güçleri muhtemelen içeride tutacaklardır. Tutmak isteyeceklerdir. Böyle bir çalışma var gibi görünüyor. Çünkü bu kişiler çok uzun yıllar eğitim almışlar. Yani her biri kendi alanında muazzam eğitim görmüş insanlar yani Stalinist, Marksist, Darwinist eğitimden geçmiş insanlar. Yani on yıldan beri, on beş yıldan beri, yirmi yıldan beri eğitim alıyorlar bunlar, yani çok kapsamlı eğitim alıyorlar. Dolayısıyla şimdi hem halkı eğitmek, hem yönlendirmek amacıyla böyle bir girişimde bulunmuş olabilirler. Bu çok ciddi bir risk. Böyle bir duruma karşı en akılcı şey halkın eğitilmesidir. Anti-stalinist, anti-marksist, anti-komünist olarak eğitilmeleridir. Eğer bu yapılmazsa tek yanlı olarak yani bu şahısları içeriye doldurmak son derece riskli ve son derece tehlikelidir. Stratejik yönden de çok tehlikeli, çok çok mahsurlu bir durum olur. Ben bu konuda bildiğimi söylüyorum. Yani çok, sel gibi kan akıtmaya yönelik bir çalışma olabilir bu. Öyle gibi görünüyor. Ben şimdiden ilgilileri uyarıyorum. Kendi vicdani sorumluluğum olarak bunu söylüyorum, inşaAllah. Çünkü istedikleri şeyler çok çok acayip şeyler. Direkt bir devlet özlemi var. Yani ayrı bir devlet özlemi var.” (Kocaeli TV canlı röportajı, 20 Ekim 2009)
 

 

Bir röportajında, “Türk İslam Birliği oluştuğunda zaten bu olay tamamen kökünden çözülmüş olacak. Konu bitmiş olacak. Öyle bir imkan yok. Yani PKK’nın kaderinde galibiyet yok. Yok olma var. Yakın bir gelecekte bunu göreceksiniz inşaAllah” diyen Sayın Adnan Oktar, tüm halkımıza PKK’nın Türk İslam Birliği’nin kurulmasıyla son bulacağının müjdesini vermektedir.

 

PKK'yla mücadele için önce teşhisin doğru konulması gerekir. Bu komünist, Marksist, Leninist, Darwinist, materyalist bir harekettir denilmedikçe mücadelede başarı olmayacaktır

Adnan Oktar`ın 11 Eylül 2010 tarihli Kocaeli Tv röportajından


 

PKK ile Mücadelede Yayın Organlarına ve Kurumlara Düşen Sorumluluk

Teröre öldürücü darbenin vurulmasında hiç kuşkusuz en büyük sorumluluk devletimize ve devletimizin çeşitli kurumlarına düşmektedir. Devletimiz;

- Türk halkının komünizm, materyalizm ve Darwinizm’e karşı bilinçlenmesini sağlayacak sosyal politikalar oluşturarak, imkanlarını bu fikri mücadeleye yönelterek ve bu konuda ehil sivil toplum kuruluşlarını destekleyerek;

- TRT Şeş başta olmak üzere doğu bölgemizde yaygın olarak yayın yapan ve takip edilen TRT’nin çeşitli kanallarında dar kapsamlı ve tepkilerden çekinen bir üslupla değil, kararlı ve etkili bir üslupla anti Darwinist, anti materyalist ve anti komünist programlar hazırlatarak PKK ile mücadelede etkin bir rol üstlenmelidir. Sayın Adnan Oktar anti Darwinist yayınların önemini röportajlarında şöyle vurgulamaktadır:

“TRT çok geç kaldı. Bunları açıklamakta çok geç kaldı. Ve tek bir programla olmaz. TRT bunları açıkça anlatacak. Diyecek ki; 300 milyon fosil var. Hiçbir şekilde değişmemiş. Mesela proteinlerin şemasını göstersin TRT. Proteinler asla tesadüfen olamaz. Aminoasitler asla tesadüfen olamaz. Sağ elli proteinler-sol elli proteinler… Bunlar anlatılsın. Darwin’in daha önce söyledikleri nelerdi? Bunlar nasıl geçersiz hale getirildi? Bunlar da anlatılsın. Bunlar anlatılmazsa işte gençlerin eline kartonları verir sokağa dökerler. Kendilerince birşeyler konuşurlar. (Kral Karadeniz ve Kanal Urfa TV Canlı Röportajı, 5 Aralık 2009)

“Mesela TRT’de Darwinizm aleyhtarı bir haber çıktı, bir konuşma oldu çok büyük olay çıktı ve Darwinizm’i bir daha anlatmıyor TRT şu an. Yani eleştirmiyor. Bu durumda Marksist düşünce süratle gelişir. Anti Darwinist çalışma suç gibi görüldüğü sürece (Allah’ı tenzih ederim) Allah’tan bahsetmekten şiddetle kaçınıldığı sürece Marksizm’in önü sonuna kadar açık demektir ve karşısında hiçbir güç yok. Kahvehaneler, evler her yer okul olmuş durumda şu an.” (Dem TV Canlı Röportajından, 11 Aralık 2009)

“Ama tartışmaktan çekinen fikirden çekinen bir görüntü oluşursa Marksizmin haklılığı imajı ortaya çıkar o zaman. Çünkü Yaratılış hakkında resmi açıklama yapamıyor devlet. Ama Darwinist açıklamayı göğsünü gere gere yapabiliyor. Mesela Bilim Teknik Dergisi’nde olsun, okullarda olsun, devlet kitaplarında olsun, TRT’de olsun bu çok rahat söylenebiliyor ve kimse bir şey demiyor. Buna saygı duyuyor. Darwinizm böyle rahatça anlatılabiliyorsa zaten Marksizmin gelişmesinin önü sonuna kadar açılmış oluyor. Eğer Yaratılış düşüncesinden (haşa) utanılırsa, Yaratılış düşüncesi örtbas ediliyorsa, bunun konuşulması çirkin görülürse, fakat Darwinizmin anlatılması bilimsellik olarak gösterilirse Marksizmin gelişmesinin dışında bir yol olamaz ki zaten.” (Dem TV Canlı Röportajından, 11 Aralık 2009)

Sayın Adnan Oktar’ın vurguladığı bu somut adımların hızlı, kararlı ve sürekli olması, Allah’ın izniyle PKK’nın örgütlediği bölücü teröre karşı alınacak neticeyi çabuklaştıracaktır. Şu unutulmamalıdır ki, PKK’nın terör eylemlerine başladığı 1980’li yıllarda doğan bebekler, Darwinizm’in beslediği komünist ideoloji ile uyuşturulup, kandırılıp, bugün PKK saflarında mücadele eden militanlar haline gelmişlerdir. Terör örgütünün şu anki silahlı birliklerinin çoğu o yıllarda doğan çocuklardan oluşmaktadır. Eğer Darwinizm söz konusu yıllarda ortadan kaldırılsaydı komünizm tamamen çürütülmüş olacak, bu sapkın ideoloji de sonraki nesillere aktarılamayacaktı. Dolayısıyla ideolojisi olmayan bir örgütün kendine yandaş toplaması ve faaliyet göstermesi mümkün olamayacağından PKK da kısa zamanda yok olup gidecekti.


PKK'ya karşı mücadelede, kardelen göndermek, genel kültürü artırmak yeterli olmaz, din kültürü, din bilgisi ve anti-komünist eğitim şart

Adnan Oktar’ın 2 Temmuz 2010 tarihli Kocaeli TV röportajından


 

Darwinizm’in ve Marksizm’in Detaylı Anlatılması Yaratılış Gerçeğinin Etkili Olarak Anlatılabilmesi İçin Gereklidir

PKK’nın Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde onlarca yıldır uyguladığı vahşetin durması ve terörün tamamen ortadan kaldırılması için yapılması gereken; Darwinizmin ve Marksizmin çok kapsamlı olarak anlatılması ancak buna karşılık bu ideolojilerin bilimsel olarak eleştirilmesine ve Yaratılış gerçeğinin kapsamlı olarak anlatılmasına da imkan tanınmasıdır. Marksist-Leninist, bölücü propagandaya karşı Yaratılışçı, milliyetçi, Atatürkçü, üniter devleti ve milli manevi değerleri savunan bir karşı propaganda şarttır. Bu propagandaya toplumun tüm kesimlerinin destek olmaları, teröre öldürücü darbe vurulana kadar bunu kararlılıkla sürdürmeleri ülkemizin geleceği açısından son derece önemlidir. PKK’nın Darwinist, Marksist ve komünist kökenlerinin gerçek yönüyle tanınması, Doğu bölgelerimizdeki vatandaşlarımızın bu şekilde komünist tehlikeye karşı uyarılması ve komünist terörün yok edilmesi ancak bu yöntemle mümkün olabilir.

 

“Bizim vatandaşlarımız özellikle Güneydoğu’daki kardeşlerimiz gururuna çok düşkün insanlar. Onuruna düşkün insanlar. Yani kendilerine saygı duyulmasını isterler. Bunu hissedemezlerse güzel olmaz bu. Bu yakışık alan bir tavır da değildir zaten. Orada muhtaç olunan konu, ihtiyaç olunan konu saygı, sevgi, şefkat, merhamet, vefa, muhabbet, hoşgörü, ılımlılık ve sevecenliktir.” (Sayın Adnan Oktar’ın 11 Aralık 2009 tarihinde Dem TV’de Canlı Olarak Yayınlanan Röportajından)


Sayın Adnan Oktar PKK’nın sebep olduğu komünist tehlikenin yok edilmesi için nasıl bir yol izlemek gerektiğini röportajlarında şöyle açıklamaktadır:

Sunucu: Anti komünist faaliyet nasıl yapılmalı sizce?

Adnan Oktar: Devletin profesörleri var. Doçentleri var.

Sunucu: Eğitimle mi diyorsunuz?

Adnan Oktar: Tabi ki. TRT’de mesela. Şeş TV olur. Hepsi olur. Yanlış da anlaşılmasın sakın. Darwinizmi okutmayın, Marksizmi okutmayın değil. Bilakis çok kapsamlı anlatılması gerekiyor eleştirmemiz için. Yani nasıl eleştireceğiz o zaman. Marksizmin de çok kapsamlı anlatılması lazım. Hatta Troçki, Stalinist cereyanların da kapsamlı anlatılması gerekiyor. Ve bunun ilmi eleştirisinin yapılması lazım. Dinin gerçeğinin anlatılması, Kuran’ın hakikatinin anlatılması lazım. Darwinizmin geçersizliğinin çok kapsamlı anlatılması lazım. Ama fosillerle proteinlerin yapısı açıklanarak. Mesela bir proteinin olması için başka bir proteine ihtiyaç var. Bu ne demektir biliyor musunuz? Proteinin oluşması sıfır ihtimal demektir. Yani diyorlar ya hani 1’in yanına 950 tane sıfır konursa o kadar da bir ihtimal. Böyle bir şey yok sıfır ihtimal proteinin oluşması. Çünkü bir proteinin oluşması için başka bir proteine ihtiyaç varsa konu bitmiştir. Proteinden oluşan bir robot moleküle ihtiyaç var, proteinin oluşması için. Ve DNA’ya ihtiyaç var. Zaten konu bitmiş oluyor. Bu durumda Yaratılış dışında hiçbir düşüncenin olması mümkün değil. Bunlar halka anlatılmazsa nasıl olacak? (Dem TV canlı röportajından, 11 Aralık 2009)

Sonuç: Terörle Mücadele Konusunda Karamsar Yorumlardan Kaçınılmalıdır

Tokat’ta 7 askerimizin şehit edilmesi olayından sonra gerek görsel, gerekse yazılı basında terörle ve demokratik açılımla ilgili yapılan bazı karamsar yorumlar dikkat çekmektedir. Çaresizliği telkin eden bir üslupla hazırlanan bu haberler ve yazılar, hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamakla birlikte ortada terörle ilgili çözülemeyecek bir sorun varmış izlenimi vermektedir. Ancak bu karamsar yorumların hiçbiri kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Terörle mücadele konusunda en önemli ihtiyaç; gerçek ve kalıcı çözümün ortaya konmasıdır. Sayın Adnan Oktar, PKK’nın komünist yapısının ortadan kaldırılması ve Doğu bölgemizde özlenen barış ortamının en etkili ve en kalıcı şekilde sağlanması için uzun yıllardır bu çözümü sunmaktadır: Türk İslam Birliği’nin kurulması ve bölgede anti komünist fikri propaganda yapılması… Bu çözüm yolu izlenildiği takdirde, Allah’ın izniyle en kısa sürede ülkemizde barış dolu bir ortam hakim olacaktır. Sayın Adnan Oktar tüm halkımıza PKK’nın, Türk İslam Birliği’nin kurulmasıyla son bulacağının müjdesini bir röportajında şöyle vermiştir:

“Bir de ülküsü ve ideali olmayan bir millet, bakın açık söylüyorum mutlaka batar. Onun için bizim milletimizin büyük bir ülküsü ve ideali vardır. Türk İslam Birliği, inşaAllah. Biz, bununla yatıp bununla kalkıyoruz. Allah rızası için. Eğer böyle bir idealimiz olmasaydı, Allah esirgesin dağılır giderdik. Mahvolurduk Allah vermesin. Batıl inançlarda bile idealler insanları ayakta tutar. Mesela PKK’yı bile ayakta tutan şey bir idealinin olmasıdır. Bir düşüncesi olmasıdır. Böyle sapkın yanlış ve ideallere karşı, büyük ve hak ideallerle, yüksek ülkülerle karşılık verilmesi gerekir. Bu da nedir? Türk İslam Birliği’dir. Türk İslam Birliği’nin içerisinde PKK, yani bir aslanın sırtında bir pirenin gezinmesi gibi olur. Yani bir pire o kadar. Aslan bir suya giriyor pire boğulup gidiyor, değil mi? Yok olup gidiyor.” (TV Kayseri Canlı Röportajı, 21 Ekim 2009)
 

 

 


Sayın Adnan Oktar’ın Tokat’ta Yaşanan Terör Olayı Hakkındaki Görüşleri

“Bunun çözümü Reşadiye’de, Tokat’ta, Turhal’da, Çorum’da… Bütün o yiğit kardeşlerimizin hepsinde… Alevi ve Sünni ayrımının şiddetle ortadan kalkması, Alevilerin Sünnilerin böyle adeta birbirlerine bir betonla kaynaşmış bina gibi kaynaşmaları, birbirlerini çok sevmeleri, komünistlere karşı çok etkili bir blok oluşturmaları, devletle ittifak etmeleri ve güzel bir sevgi çemberi oluşturmaları, dostluk çemberi oluşturmaları, birbirlerini çok iyi koruyup kollamaları… En güzel tokat bu olur ve kültürlerini bilgilerini artırmaları… Özellikle Darwinizm’e materyalizme karşı, komünizme karşı bilinçlenmeleri. Çünkü orada, Tokat’ta Turhal’da gençleri ormanlarda, ormanlık arazide, ateist, Darwinist ve materyalist olarak yetiştiriyorlar. Onlar da terörist olup Mehmetçiğe kurşun sıkıyorlar. Şu an Mehmetçiğe kurşun sıkanların tamamı Darwinistler oradakiler. Darwinist materyalist Stalinist eğitimden geçmiş, gerilla teknikleriyle hareket eden kişiler bunlar. Bunun çözümü eğitimdir. Devletin bu konuda çok cesur davranması gerekir. Yani Darwinistlerin, Marksistlerin, komünistlerin şamatasından devletin kesin etkilenmemesi gerekir. Cesurca TRT’de anti Darwinist ve anti komünist yayına başlamaları gerekiyor. Ve derhal… Hiç vakit kaybetmeden… Çünkü tamamen bilime dayalı, tamamen akılcı, tamamen doğru anlatımla bunu anlattıklarında hurafe tamamen ortadan kalkacaktır. Komünist hurafeler… 1800’lerden kalma bu komünist hurafelerden dolayı bu kepazelik çıkıyor bu rezalet çıkıyor.” (Adıyaman Asu ve Kral Karadeniz TV Canlı Röportajından, 7 Aralık 2009)


SAYIN ADNAN OKTAR’IN PKK TERÖRÜ VE PKK’NIN MARKSİST KÖKENİ HAKKINDAKİ ÇARPICI TESPİTLERİ

PKK Terör Hareketine Karşı Askeri Çözüm Etkili Olmaz

“Komünist düşünceye karşı, PKK düşüncesine karşı, yıkıcı hareketlere masonik düşünceye karşı yapılacak tek şey, Darwinizm’in çökertilmesidir. Başka hiçbir çözümü yoktur. Yani askeri çözüm falan hiçbiri etkili olmaz söyleyeyim. Yani dünyanın hiçbir yerinde etkili olmamıştır. Fikri gelişme meydana getiriyorlar adamlar. Fikir anlatıyor. Sen o toplumu kaybettikten sonra, yüz bin asker götürsen bile oraya toplum onların kontrolüne geçmiş oluyor artık. Asker artık sadece orada onları koruyan konumunda kalmış oluyor. Yani onları manen kaybetmemek çok önemlidir. Yani komünist olursa adam… Stalinist düşünceyi, Darwinist düşünceyi, terörist düşünceyi savunur hale geldi mi senden almış oluyorlar zaten toplumu”. (TV Kayseri, Samsun Aks TV ve Gaziantep Olay TV Canlı Röportajı,
2 Aralık 2009)

Üzerinde Durulması Gereken Soru: Bölücü Elebaşını Kim Eğitti?

DTP’nin Kapatılması Neden Çözüm Değildir? “Burada konunun hayati olan yönleri var. Bir kere Abdullah Öcalan, Apo denilen onbinlerce Mehmetçiğimizin şehit edilmesine vesile olan bu katil insan nerede yetişti? Kim yetiştirdi onu? Darwinist, materyalist olarak eğiten kimdi? Şimdi tamam Apo suçlu, tamam. Ama onu eğiten kim? Onu aramıyorlar. Yani bence asıl aranması gereken odur. Yani kim onu Darwinist yetiştirdi? Kim materyalist yetiştirdi? Ateist düşünceyi ona kim verdi? İslam zıttı düşünceyi, İslam’ın (haşa) hurafe olduğu yalanını, gericilik olduğu yalanını ona kim öğretti ve bu eğitimi ona veren kişiyi de kim eğitti? Yani bir silsile olarak kim eğitti? Asıl konu budur. Yani şimdi katile silahı getiriyorlar. “Silahı bak böyle kullanacaksın” diyorlar. “Şu insanları da şöyle vuracaksın.”, “Bunu vurmanın yolu da budur” diyorlar. Sonra da adam gidip vuruyor. Şimdi “sen niye vurdun?” derseniz, tamam o adam suçludur, doğru. Ama onu azmettiren, en az onun kadar suçludur. Azmettireni bulmak lazım. Yani onu kültürel yönden, fikir yönüyle Darwinist, materyalist kim yetiştirdi? Din karşıtı kim yetiştirdi? Aile, ahlak, namus, din gibi konularda onun düşüncelerini kim altüst etti? Bu çok önemlidir. Biz onun nasıl bir eğitimden geçtiğini biliyoruz. Kimlerin eğittiğini de biliyoruz. Ama ben ilgili kişilerin ortaya çıkıp bunu söylemesini istiyorum. Yani “Evet, bizler yaptık. Hata yaptık, Allah bizi affetsin” diye ortaya çıkacaklar. Yani o adam durduk yere böyle kaya kovuğundan koşup fırlayıp ortaya çıkmadı. Onu birileri eğitti. Mesela bu adam Stalinist ve Marksist. Diyalektik eğitim buna nerede verildi? Tez, antitez, sentez düşüncesini, buna kim öğretti? Bunu herkes biliyor, benim bunu söylememe gerek yok.” (Sayın Adnan Oktar’ın Kral Karadeniz ve Kanal Urfa TV’de Canlı Olarak Yayınlanan Röportajından, 5 Aralık 2009)
 

Bazı kişilerin zannettiği gibi DTP’nin kapatılması PKK tehdidini yok edecek, PKK zulmünü durduracak bir çözüm değildir. Aksine bu kapatma olayı birtakım çevrelerde rahatsızlık uyandıracağı, haksızlığa uğrama duygusu oluşturacağı için etkin bir fikri mücadeleye bir an önce başlanmazsa önümüzdeki dönemde terör olaylarının artması kaçınılmazdır. Sayın Adnan Oktar, DTP’nin kapatılmasının terörün sona ermesi için neden bir çözüm olamayacağını şöyle açıklamaktadır:

“DTP sembolik bir parti. Asıl Güneydoğu’da etken olan PKK’dır. Ve PKK’nın nüfusu esastır. Yani o dikkat çekiyor. Dolayısıyla kapatılması veya açılması pek bir şey değiştirmez. Orada bir Marksist yapılanma var. Bir inanç var. Bir ideoloji var. Bir din var. Bununla büyük bir mücadele var. Eğer bu kabul edilmezse, eğer bu kavranılmazsa hiçbir şekilde netice alınması mümkün olmaz. Çünkü Marksist düşünce yenilgiyi kabul eden bir düşünce değildir. Yenmeyi amaçlayan bir düşüncedir Marksist düşünce. Leninist yapıda da cinayet ve bombalama esastır. Çok önemli bir konudur ve kutsal görülür. Biz istediğimiz kadar kınayalım. İstediğimiz kadar çirkinliğini söyleyelim, bir Marksist için bu çok komiktir, çok mantıksızdır. Mutlaka terör olması gerekir, şiddet gerekir. Devrimin oluşması için şiddetin dışında da bir yol yoktur. Zaten Leninizmin bir gereğidir bu. Dolayısıyla kınamalar, ayıplamalar sinek vızıltısı kadar bile etki etmez. O yönde devam ederler. Tek çözüm ideolojik mücadeledir. Fikri mücadeledir. Onun da barışçıl ve akılcıl bir ortamda yapılması gerekiyor. Onun dışında pek olmaz.” (Dem TV canlı röportajından, 11 Aralık 2009)


Teröristler Kendilerine Komünist Bir Devlet Kurmak İstiyorlar

““Devletinizde, kendi içimizde yaşayalım” diyor. “Komünist sistemimizi kuralım. Komünist düşüncemizi kuralım. Mutlu yaşayalım.” diyor. “Para vermek istiyorsanız verin. Biz bir şey demiyoruz. Yani askeri yönden bizi korumak istiyorsanız o da güzel” diyor. “Onu da kabul ediyoruz” diyor. “Her şey bizim kontrolümüz altında olacak. Yani biz burada kendi komünist devletimizi kuracağız. Komünist sistemimizi kuracağız. Bayrağı da asın. Biz bayraktan rahatsız olmayız.”diyor. Kendi bayraklarını da yanına asacaklar tabii kendi kafalarına göre. Türk bayrağı daha da canları sıkılsa çıkıp yırtıyor Türk bayrağını. Ayaklarının altında çiğniyorlar kafaları kızarsa. Bakın bütün bu rezaletlerin kökeninde Darwinizm’in olduğu bu kadar net görülürken görmezlikten geliniyorsa, bunu görmezden gelen herkes sorumludur.” (TV Kayseri, Samsun Aks TV ve Gaziantep Olay TV Röportajı,
2 Aralık 2009)

Can Kaygısıyla PKK’ya Yardım  Eden İnsanların Durumunu Doğru Değerlendirmek Lazım

“Baskı hiç insani bir hareket değil. Çünkü oradaki vatandaşlarımız bunu hak etmiyor. Böyle bir şeyin cezasını halka kimse ödetemez. Güneydoğu’daki halkımız tertemiz, mübarek, muhterem, asil insanlardır. Çok değerli insanlardır. PKK’nın tehdidinin orada ne kadar şiddetli olduğu belli. Niye PKK’ya uyuyorsun diyorlar ama PKK’nın da şiddetini göz önünde bulundurarak bunu söylemek lazım. Yani can kaygısıyla PKK’ya tabi olan insanların konumunu iyi değerlendirmek lazım. Ve PKK’yla fikri mücadele yapmayıp, “Ayıp yapıyorsunuz. Yakışıyor mu bu size? Gelin size anneniz evde çorba yapsın.” mantığıyla yine devam edilirse, bu olay gittikçe daha da gelişir bunu söyleyeyim.” (Dem TV Canlı Röportajından, 11 Aralık 2009)

“Kürtün Kürtten Başka Dostu Yoktur” İmajı Sinsi Bir Oyundur

“Ben yine aynı bu Güneydoğu sorununun üzerinde duracağım. Güneydoğu’daki kardeşlerimiz, her zaman söylüyorum, onlar bizim canımız, ciğerimiz, parçamız, etimiz, kemiğimiz onlar. Çok değerli ve muhterem insanlar, fakat onlara karşı şöyle sinsi bir oyun oynanıyor. “Biz sizlerle yapamayız.”, “Kürtün Kürtten başka dostu yoktur.” imajı vermeye çalışıyorlar. Böyle bir şey yok. Kürtler bizim parçamız Allah’ın bizlere emanetidir. Lazlar da, Çerkezler de, hepimiz bir milletiz. Tek milletiz ve Türk milletiyiz. Hiç bu tarzda oyun oynayanların oyunlarına gelmesinler. Mesela Diyarbakırspor maçında da bir kısım kendini bilmezler çıktılar. Diyarbakırlı tertemiz kardeşlerimize akıl almaz iftiralarla çirkin sözler sarf ettiler. Her yerde münasebetsiz çıkar, her yerde cahil çıkar. Hiçbirine aldırış etmesinler. Genel çok önemlidir. Genelinde Türkiye’deki bütün kardeşlerimiz, tek bir milletiz ve birbirimizi çok seviyoruz. Alevi, Sünni, Kürt, Türk, Laz… Hepimiz aynı dostlar ve kardeşler olarak bu memlekette yaşayan insanlarız ve biz çok güzel bir görevle görevliyiz. Türk İslam Birliği’yle görevliyiz. Mesela Selahaddin Eyyubi’nin hizmetlerini unutmak mümkün mü, değil. Bediüzzaman’ın hizmetlerini unutmak mümkün mü? Onlar Bediüzzaman’ın talebeleri, Selahaddin Eyyubi’nin talebeleri… Sakın böyle şeylerden alınmasınlar. Müteessir de olmasınlar. Gerilime de düşmesinler. Bu oynanan oyundan da paniğe kapılmasınlar. Mütedeyyin, sakin, itidalli, o dindar, güzel ahlaklı yapılarını devam ettirsinler. Şu an biraz velveleye vermeye çalışıyorlar ortalığı, paniğe kaptırmaya çalışıyorlar. Bu geçici bir oyun. Bu tip şeylerde soğukkanlılık çok önemlidir. Basın ve televizyon da bunu böyle abartarak sürekli vurgulayarak böyle bir gerilim üslubuyla anlatmasın. Çünkü üç tane it kopuk bir yerde bomba patlatıyor. Sanki Türkiye’nin her yerinde bomba patlatılmış gibi… Havai fişek atıyor. Herhangi bir şey o. Büyük bir hale getiriliyor Türkiye’de sanki. Türkiye’nin her yeri sakin. Büyük bir devletiz biz. Büyük bir milletiz. Ve büyük bir coğrafyaya sahibiz.” (Mavi Karadeniz ve Kocaeli TV Canlı Röportajından, 8 Aralık 2009)

PKK Dünya Çapında Bir Harekettir

“Parti kapatma açma bunlarla olayın hiç alakası yok. Ne sınır ötesi operasyon, ne içeride operasyon… Bazı yeni fikirler üreten kişiler var. İşte gideriz bombalarız, alırız, geliriz… Böyle birşey yok. PKK dünya çapında bir harekettir. Yani bölgesel bir hareket değil ki… “Böyle birkaç noktada armut gibi bekliyorlar” gibi düşünüyorlar. Öyle bir konu yok. İran’da da var. Hollanda’da da var. Almanya’da da var. Amerika’da da var. PKK her yerde var. Dünyanın her tarafında... Ve gerilla mücadelesi yapıyor. Ve Marksist gerilla mücadelesi yapıyor. Marksist gerilla hareketine karşı düzenli orduyla mücadele yapmak özellikle bölgenin coğrafi konumu da göz önünde bulundurulursa yani imkansız denecek şekilde zordur. Ve hiçbir şekilde netice alınamaz. Ancak kontrol altında tutabilirsin. Başka bir şey olmaz. Ama fikri mücadelede bütün bölge tamamıyla kontrol altına alınır. Kısa sürede biter. Ne kan akar, ne olay çıkar.” (Dem TV Canlı Röportajından, 11 Aralık 2009)

Önümüzdeki Dönemde PKK Terörü Şiddetlenecek

“Bu parti kapatma olayından sonra anarşi devam eder benim kanaatim. Herhalde benim anladığım PKK eski tavrına dönecek. Yine şehit cenazeleri gelmeye başlar benim kanaatim. Daha şiddetlenecek olaylar. Öyle görünüyor. Yani şimdi kısa bir bekleme sürecinden sonra bunu tırmandıracaklar gibi görünüyor. Çünkü onlar tekliflerini ilettiler. Dediler “Biz burada yarı bağımsız bir devlet gibi olmak istiyoruz. Türk bayrağı asıyorsanız asın. Ama bizim ekonomik ihtiyaçlarımızı da karşılayın. Ama bütün yöneticilerimiz herkes bizden olacak. Biz de kendi dilimizi kullanacağız” diyorlar. “Marksist ideolojiyi biz kendi aramızda anlatacağız. Marksist otonom bir devlet olmak istiyoruz” diyorlar. Özetle bunu demek istiyorlar.” Ama Türkiye’ye de bağlı olmamızın bir mahsuru yok. Bizi askeri yönden koruyorsanız koruyun zaten. Bir sorun yok” diyorlar. Bunu kabul ettirebilirlerse, bir aşama olarak bir zafer olacak diye düşünüyorlar. Çünkü bir aşama olarak bunu istiyorlar zaten. İkinci aşamada ise tam bağımsız olmayı isteyeceklerdir. Yani biraz güçlendikten gücünü artırdıktan sonra, tam bağımsız olmayı isteyeceklerdir. Dolayısıyla çok açmaz ve kör bir yola girilmiştir.” (Dem TV Canlı Röportajından, 11 Aralık 2009)

 

PKK’nın Hizmet Ettiği Komünizmin Hedeflediği Toplum Yapısı

Komünist hareketin önünün alınamadığı tüm ülkelerde bugüne kadar bölünme kaçınılmaz olmuştur. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Bu bölünmede hiçbir zaman etnik unsurlar rol oynamamış, sadece komünist ideoloji ön plana çıkmıştır.

Unutulmamalıdır ki komünizm, geçtiğimiz 20. yüzyıla damgasını vurmuş bir ideolojidir. Ama bu damga, sadece baskı, zulüm, kan ve gözyaşı doludur. Tarihçilerin hesaplamalarına göre, sadece bu ideoloji nedeniyle 20. yüzyıl boyunca 120 milyon insan öldürülmüştür. Bunlar, bir savaş sırasında cephede ölen askerler değil, komünist devletlerin kendi halklarının içinden öldürdükleri sivillerdir.

100 milyon erkek, kadın, yaşlı, küçük çocuk, bebek, sadece "komünizm" denen bu soğuk, katı, sert ve vahşi ideoloji nedeniyle yaşamını yitirmiştir. Dahası, komünist rejimler tarafından temel hak ve özgürlüklerinden yoksun bırakılan, göçe zorlanan, sistemli olarak kıtlıkla yüz yüze getirilen, hapsedilen, çalışma kamplarında köle olarak kullanılan on milyonlarca insan vardır. Milyonlarca insan da komünist gerilla gruplarının, terör örgütlerinin kurşunlarına hedef olmuş veya hedef olma korkusu altında yaşamıştır. İşte PKK’nın ülkemizin Doğu  bölgelerinde oluşturmak istediği korku ortamı da tam olarak budur. 


2010-01-26 23:36:30

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
GAZETECİ HAKAN EROL'UN SON İDDİALARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ VE BAZI...
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."