Adnan Oktar'ın Near FM (İrlanda) röportajı, (25 Ekim 2009)

SUNUCU: Burası Near FM. İslam in Focus’u dinliyorsunuz. Ben program sunucunuz Abdül Hasib. Bugün çok ünlü bir İslami şahıstan bahsedeceğiz. Kendisi kitaplarını yazarken Harun Yahya ismini kullanıyor. Gerçek ismi Adnan Oktar. Adnan Oktar bize Türkiye’den katılacak. Kendisi Türkçe konuşacak ve Dr. Ahmet Babuna bizim için  çevirecek. Mesajlarınız için 0876944500’yı, telefonlarınız için 018671190’yı arayabilirsiniz. Bizi arayabilir ya da mesaj gönderebilirsiniz çünkü bugün gerçekten önemli bir program yapacağız. Sayın Adnan Oktar ve Ahmet Babuna programımıza hoş geldiniz ve bize bağlandığınız için teşekkür ederim.

ADNAN OKTAR: Biz de teşekkür ediyoruz. Sizlerle inşaAllah bir arada olmak, konuşmak çok çok güzel bir şey.

SUNUCU: Tamam. Hemen hızlıca Harun Yahya ve Adnan Oktar’ı dinleyicilerimize tanıştıralım. Sayın Adnan Oktar 1956 yılında doğdu. Kendisi Harun Yahya ismiyle yazıyor ve evrim-Yaratılış tartışmasında İslami Yaratılışçılığın önde gelen bir savunucusu. Daha da önemlisi eski dünya Yaratılışçılığına karşı bir isim. Siyonizme, masonluğa karşı ve bu ikisini birbiriyle çok yakından ilintili olarak görüyor. Sayın Adnan Oktar’ın anti-semitik olduğuna emin olmama rağmen hiç bir şekilde bir Yahudi düşmanı değil. Kendisinden biraz sonra hayat hakkında ve evrim-Yaratılış teorileri hakkındaki görüşlerini alacağız. Bu nedenle bize sorularınızı gönderebilir ve 0876944500 no'lu telefondan arayabilirsiniz. Sayın Adnan Oktar’a ilk sorum şu: Siz İslam dünyasında çok ünlü bir şahsiyetsiniz ve anladığım kadarıyla yüzlerce kitap yazmışsınız. Sizin organizasyonunuz, Harun Yahya’nın kurmuş olduğu organizasyon evrim teorisini çürüten pek çok belgesele imza attı. Evrim teorisi Hindistan’dan Çin’e, ABD’den Kanada’ya, İrlanda’ya dünyadaki tüm okullarda müfredata dahil olup okutulmasına rağmen biz burada düzenli müfredatın bir bölümü olarak görüyoruz. Siz niçin evrime karşısınız? Teorinizin bilimsel dayanağı mevcut mu?

ADNAN OKTAR: Tamamen bilimsel delillere dayanıyor. Çünkü 250 milyon adet fosili delil olarak kullanıyoruz. 250 milyon adet yaratılışı ispat eden delil var şu an dünyada ve bunun sayısı her an artmaktadır. Bir proteinin tesadüfen meydana gelmesi bilimsel olarak imkansızdır. Bununla ilgili Yaratılış Atlası isimli eserimde çok detaylı bilgi var.
www.Harunyahya.com adresinde bu çok detaylı olarak incelenebilir.

SUNUCU: Peki. Bu çok hızlı bir cevaptı. Bize ve seyircilerimize öncelikle sizin bakış açınızdan Yaratılış ile evrim arasındaki farkı anlatabilir misiniz? Sonra da İslami Yaratılış nedir, açıklayabilir misiniz?

ADNAN OKTAR: Evrim teorisi bir pagan inancıdır. Eski Sümerlerde, eski Mısır’da da aynı inanç vardı. Tarihin en eski devirlerinden beri devam eden bir putperest inançtır. Nil’in çamurlarından, Nil nehrinin kenarında oluşan çamurlardan bütün insanların ve hayvanların oluştuğuna inanıyordu o zamanın firavunu ve çevresinden oluşan insanlar. Aynı şekilde Sümerler’de de bu inanç vardı, eski Yunan’da da vardı. Bilimsel delillere dayalı olmayan bir inançtır bu. Aynı şekilde İbn Miskeveyh  isimli bir güya Müslüman alim de bu düşünceyi savunmuştur. Masonik inanç olan bu Darwinizm en eski tarihten beri bu şekilde savunulur. Fakat bir gün gerçeklerin ortaya çıkacağını hiç düşünmedi Darwinistler. 250 milyon adet fosilin varlığını insanlardan sakladılar. Ben bu gerçeği ortaya çıkarttım ve kitabımda bu fosillerin fotoğraflarının bir kısmını ortaya koydum ve bu bomba etkisi yaptı. Bütün Amerika’da, İngiltere’de, Fransa’da, Rusya’da ünlü ve önemli bütün profesörlere, bilim adamlarına ve sanatçılara bu kitaplardan gitti ve gerçekleri bütün açıklığıyla görmüş oldular. Çünkü 300 milyon yıllık, 400 milyon yıllık, 500 milyon yıllık fosillerde bile bu gerçeği açık açık görüyoruz. Bizim arkadaşlarımızda da bu fosillerden var. Ben de diyorum ki, eğer Darwinistler iddialarında samimiyseler, tek bir tane bana ara fosil getirsinler yani kendi iddialarını ispat mahiyetinde olan ara fosil dedikleri herhangi bir parçayı bana getirsinler, 10 trilyon para vereceğim dedim. Halen bu iddiam geçerli. Hatta isterlerse noterden de belge düzenleyebilirim. Darwinizm tam bir safsata, tamamen yalanlara dayalı olan, bilimsellikten uzak bir teoridir. Bizim anlattığımız gerçekler ise paleontolojiye, jeolojiye, fiziğe, kimyaya, biyokimyaya dayalı çok detaylı, bilimsel delillere dayalı izahlardır.

SUNUCU: Peki. Dinleyicilerimiz için hemen mesaj yollayabilecekleri numarayı hatırlatmak istiyorum, 0876944500. Ayrıca 018671190 numaralı telefondan bizi arayabilirsiniz. Şimdi Sayın Adnan Oktar, siz bu devasa organizasyonu İslami Yaratılışı savunmak için kurdunuz. Kitaplarınızda ve www.harunyahya.com sitenizde öne sürdüğünüz bu görüşlerinize karşı çıkanlar mutlaka vardır. Ama biliyorsunuz modernistlerle sözde İslami kesim arasında bir ihtilaf mevcut ve bunu modern toplum üzerinde dinin herhangi bir etkisinin olmasını istemeyen seküler kesimin bulunduğu Türk siyasi arenasında görebiliyoruz. Siz de dinin modern toplumda, bilimde, modern düşünce sisteminde ve geleceğimizin iyileştirilmesinde çok önemli bir rol oynadığını söylüyorsunuz. Bu noktayı dinleyicilerimize anlatabilir misiniz?

ADNAN OKTAR: Din bize gerçekçiliği, akılcılığı öğretir. Kuran’da bilimi araştırmak, bilimle Allah’ın varlığının delillerini görmek farzdır. Bilim Allah’ın sanatını bize anlatır. Dolayısıyla bilimle din iç içedir. Dinsiz bilim olmaz, bilimsiz de din olmaz. Bu Einstein’ın da bir sözüdür ayrıca ve Kuran’a dayalı bir sözdür bu. Din insanların güzel ahlaklı olmasını, birbirlerini sevmesini, birbirleriyle dost olmalarını, vefalı, sadık olmalarını, sevecen olmalarını sağlar, insanlara aşkı, derinliği verir, insanlara insan olduğu inancını verir, hayatı dolu dolu hale getirir ve sonsuz hayatın güzelliğini anlatır. Hayat kısa bir hayat değildir. Sonsuzdur hayat. Biz bunun bir bölümündeyiz. Öldüğümüzde ikinci hayatımıza geçmiş olacağız, bu ikinci hayatta da sonsuzluk yaşanacaktır. Yani sonsuza kadar bu ikinci hayatta inşaAllah yaşayacağız. Kimi insanlar cennete kimi insanlar cehenneme gideceklerdir. Cennet güzellikler yurdudur. İnsanlar orada birbirlerine şefkat, sevgi ve muhabbetle davranacaklardır. Orada her şey akıllıdır, her cisim insanların emrindedir. Gel dersen gelir, git derseniz gider. Meyveler de akıllıdır. Ağaca eğil dersin, dalı eğilir. Koparırsın dalı, yine aynı anda meyve olur. Çok harika bir yerdir cennet. Cehennem de insanın hoşlanmadığı, acı çektiği, rahatsız olduğu her şeyin bulunduğu, insanların kötü ahlaklı olanlarının cezalandırıldığı bir yerdir.

SUNUCU: Peki. Yine çok hızlı olarak bize Harun Yahya’nın kurmuş olduğu organizasyonu anlatabilir misiniz? Ben bir süre önce, 2003 yılında Türkiye’ye gitmiştim, ve kitaplarınızın, CD ve DVDlerinizin üretildiği yayınevinde ve belgesellerinizin montajının yapıldığı stüdyoda bulunma mutluluğuna eriştim. Bu yapıyı bize anlatabilir misiniz? Bu sistem nasıl işliyor?

ADNAN OKTAR: Allah’a çok şükür 300’ün üzerinde kitabım var. Bunların büyük bölümü 60 yabancı dile çevrildi. 60’ın üzerinde hatta yabancı dile çevrildi. İnternetten sırf bu yıl şu ana kadar 80 milyon kitabım indirildi. Bir o kadar CD indirildi. Hatta daha fazla CD sayısı. Başarılı güzel bir çalışmamız var Allah’a çok şükür. Hemen her gün televizyonda canlı yayında programım oluyor. Dünya çapında bu yayınlanıyor, Türkiye çapında yayınlanıyor. Birçok insan bu bilgilerden istifade ediyor inşaAllah. Hz. Mehdi’nin zuhur vaktindeyiz. Ben Hz. Mehdi’nin öncüsü olan, Hz. Mehdi’ye zemin hazırlayan bir insanım. Bu asrımızda Mehdi gelmiştir, hicri 1400’de yani 1980 yılında Mehdi gelmiştir. Hz İsa (a.s.)’ın inişine de en fazla 15-20 yıl kaldı. Hz. İsa (a.s.) aynı orijinal haliyle, 33 yaşındaki haliyle, yeniden dünyaya gelecek. Aynı kıyafetleriyle gelecek. Uzun saçlı, güzel yüzlü, gri gözlü, atletik yapılı çok güzel bir insandır Hz. İsa (a.s.). İnsanlar onu görecekler, onun aklını, güzel ahlakını görecekler. Hz. İsa (a.s.) zamanında da İslam bütün dünyaya hakim olacak. Bu dediklerimi de kısa süre içinde inşaAllah göreceksiniz.

SUNUCU: Peki. Mesajlarınızı 0876944500’ya göndermeyi veya bizi 018671190 numaralı telefondan aramayı lütfen unutmayın. Harun Yahya olarak da bilinen Adnan Oktar ile konuşuyoruz. Kendisi İslam dünyasında önde gelen bir İslami şahıs. Sayın Adnan Oktar kendinizi bir alim olarak mı tanımlarsınız? Kendinizi alim olarak sınıflandırır mısınız?

ADNAN OKTAR:  Hayır ben Allah’ın herhangi bir kuluyum. Herhangi bir Müslüman kardeşinizim. En fazla yazar olabilirim.

SUNUCU: Peki. Mehdi’nin zuhurundan bahsettiniz. Bize bu terminolojiyi bilmeyen dinleyicilerimize Mehdi’yi anlatabilir misiniz? Kimdir Mehdi? Niçin çıktığını veya 1400 yılında çıktığını söylüyorsunuz?

ADNAN OKTAR: Tevrat’ta Mesih olarak ismi geçer. Diğer kutsal Kitaplarda da geçer. Daha önce gelen Kitaplarda da geçmiştir. Peygamber Efendimiz (sav)’in hadislerinde Mehdi (as) detaylı olarak tarif edilir. Buhari, Müslim, Tırmizi, İbn Mace, Sünen-i Nesehi, Sünen-i Davud gibi sahih hadis kitaplarında geçer. Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafi mezheplerinde yani Sünni inançta, Şia’da, Caferilikte, Alevi inancında da, yani Müslüman aleminin yüzde doksan beşinin inançlarında bu konu geçer. Mehdi (as)’nin vakti gelmiştir. Peygamberimiz (sav)’in soyundan mübarek bir insandır. Zuhur etmiştir. Dış görünümü, dış alametleri de belirtilmiştir. Onun çıkış alametleri de vardır, çıkmadan önceki alametler, bunlar da belirmiştir. Birkaç tane çıkış alametinden belirteyim, birkaç tane de dış alametlerinden belirteyim. Çıkış alametlerinde, on beş gün arayla ay ve güneş tutulmaları var bu oluşmuştur, Ramazan ayında oluşmuştur bu on beş gün arayla. Kabe baskını ve Kabe’de kan akıtılması bir alamettir, bu da oluşmuştur. İki kuyruklu yıldızın üst üste çıkması vardır, bu da  oluşmuştur. Bunları bir Oktar kısaca açıklasın sonra dış alametleri hakkında da bilgi vereceğim.

SUNUCU: Peki. Muhammed Ali isimli dinleyicimiz Dublin’den bir soru sormuş mesaj yollayarak...Sorusu şu: “Dava için insanları yetiştirdiğiniz bir enstitünüz var mı? Dava tebliğ anlamına mı geliyor? Siz evanjelik bir organizasyon musunuz, yani İslam’ı evanjelikleştiren, insanları İslam’a davet eden?

ADNAN OKTAR: Evanjelikleri, Katolikleri, Ortodoksları, Protestanları ve hepsini tabii ki kardeşimiz olarak görüyoruz. Musevileri... Onlarla da işbirliği yaparak ateizme, masonluğa, komünizme, faşizme ve insanları mutsuz eden her türlü zulüm sistemine karşı bir fikri mücadele içerisinde olacağız tabii ki. Onlar da Ehli Kitap oldukları için bizim kardeşlerimizdir. Onlar Kuran’da Ehli Kitap olarak geçer. Onları korumak,  kollamak, onlara yardımcı olmak Müslümanların görevidir. Biz de bu görevi yapmakla mükellefiz. Peygamber Efendimiz (sav) zamanında da bu böyleydi.

SUNUCU: Peki. Yarım saatlik programımızın yarısına gelmiş bulunuyoruz ama bu kısa aradan sonra bir yarım saatimiz daha var. Bu nedenle hiç bir yere ayrılmayın. Bu arada Sayın Oktar’a soru ve yorumlarınızı gönderebilirsiniz. Mesajlarınızı 0876944500’ya gönderebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar beraber olacağız.

Evet Near FM’deyiz. Islam in Focus programını dinliyorsunuz. Ben Abdülhasib, bu akşamüstü programınızın sunucusu benim. Global World programının yarım saatini aldık bugün. Bize bu imkanı tanıdığı için Tony Fritz’e çok teşekkür ederiz. Telefonda Sayın Adnan Oktar bizimle; kendisi Türkçe olarak sorularımızı cevaplarken Dr. Ahmet Babuna bizim için çeviriyor. Her ikisine de teşekkür ederiz. Eminim çok meşgulsünüz ama burada kısaca geçmişinizden bize bahsedebilir misiniz? Bize mesajla sorulmuş bu sorular. Bir tanesi Harun Yahya’nın kült bir organizasyona sahip olduğunu söylemiş. Böyle bir şey doğru mu acaba?

ADNAN OKTAR: Yok. Ben çok samimi bir insanım. Arkadaşlarım da çok samimi insanlar. Hepimiz Allah’tan korkan Allah’ı çok seven, Kuran’a göre hareket eden, Hanefi mezhebine mensup arkadaşlardan oluşuyor, yaklaşık 7-8 tane de Şafi kardeşimiz var Şafi mezhebinden. Yani hepsi Ehli Sünnettir kardeşlerimizin. Birkaç tane Alevi kardeşimiz var. Onlar da başımızın tacı. Gizli saklı hiçbir yönümüz yok. Son derece sevgiye, merhamete, şefkate açık olan, tartışmaya açık olan, demokratik düşünceyi savunan, özgürlüğü savunan, özgür düşünen, iyi niyetli insanlarız. İyi niyetli ve samimi olan her insanı da dost ve kardeş biliriz. O tip düşünceler masonların çıkarttığı dedikodulardan ibaret. Masonlar bizimle baş edemedikleri için aleyhimizde birçok komplo ve oyun yaptılar birçok iftira attılar. Hepsinden beraat ettik. Beni akıl hastanesine koydular. Akıl hastası dediler. On ay akıl hastanesinde tuttular. Fakat askeri hastanede ruhen ve bedenen tam sağlıklı olduğuma dair rapor verildi ve ayrıca Adli Tıp’ın  Üst İhtisas Kurulu’nda da ruhen ve bedenen tam sağlıklı olduğuma dair rapor verildi ve bu oyun da bozulmuş oldu. Yani bana yapılan bu komplo da ortadan kalkmış oldu. Kokain komplosu yapıldı. Emniyetteyken yiyeceğime, içeceğime kokain karıştırıldı. Fakat bunun bir oyun olduğu, yiyeceğime içeceğime karıştırıldığı Adli Tıp’ta ispat edildi ve mahkemede beraat ettim. Buna benzer onlarca oyun ve komployla karşılaştım. Dokuz kere de suikast ile karşılaştım, silahlı suikast ile. Hepsinden de Allah’ın izniyle kurtuldum. Akıl hastanesinde de en galiz şartlarda yatırıldım, ayağımdan zincirlendim. Ama her zaman Allah’a şükrettim. Bunlar Müslümanların karşılaşacağı normal olaylardır. Kuran’da da Allah yolunda mücadele edenlerin böyle zorluklarla karşılaştıkları açıkça anlatılmaktadır.

SUNUCU: Kendisini JJ olarak tanıtan Dublin’den bir dinleyicimiz, “Harun Yahya’nın web sitesine baktım; sanki bir çete lideri gibi görünüyordu” diyor. Sayın Harun Yahya, böyle bir soruya ne diyorsunuz?

ADNAN OKTAR: Bu tarzda da benimle ilgili bir dava oldu. Fakat Cumhuriyet savcısı dava dosyasında benimle ilgili ve arkadaşlarımla ilgili hiçbir aleyhte delil olmadığını açıkladı. Ayrıca bu iddiaların, dosyadaki iddiaların, polisteki işkence zoruyla yapıldığını söyledik. Ki on bir tane Adli Tıp raporu var işkence yapıldığına dair bana ve arkadaşlarıma. Ayrıca yanlarında avukat olmadan ifadeleri alındı, bu ifadeler geçersizdir dedi Cumhuriyet savcısı. Evet bu iddialar yanında avukat olmadan alındı ve işkenceyle alındı, bu nedenle bu ifadeler geçersizdir dedi Cumhuriyet savcısı. Ayrıca bu kişiler, arkadaşları daha önce sizin huzurunuzda yargılandılar ve bunların büyük bir bölümünü beraat ettirdiniz, bu kişilerin de aynı şekilde beraat etmesi gerekir, çünkü aynı dosya, aynı iddialar ve aynı deliller dedi. Fakat buna rağmen mahkeme bize, bana ve kız arkadaşlarım da var, ki Ahmet’in hanımı da var, hepsine 3’er yıl ceza verdi ve siz çetesiniz diye bizlere hüküm verdi. Şu an Yargıtay aşamasında bu. Ama Cumhuriyet savcısının bu açıklamaları da önemli, bunları da tabii düşünmek lazım.

SUNUCU: Tabi ki İslami Yaratılış ile evrim teorisi arasındaki tartışma çok uzun. Bu konuya şimdi girmek istemiyorum çünkü karşı görüşü, evrimi teorisini temsil eden bir kişi yok. Ne var sizi bulmuşken bir kaç konuya girebiliriz sanırım çünkü siz dünyada çok önde gelen bir Müslüman şahsiyetsiniz. Çok önemli bir Müslüman, önde gelen bir Müslüman eylemci olarak dünya hakkındaki, gelecek hakkındaki vizyonunuzu öğrenmek isteriz. Bu dünya ile ilgili vizyonunuz nedir?

ADNAN OKTAR: İslam bu yüzyılda bütün dünyaya hakim olacak. Hz. İsa’nın inişiyle ilgili 3 tane Kuran ayeti var. Bu Kuran ayetlerinin iki tanesinde Hz. İsa zamanında İslam’ın dünyaya tamamen hakim olacağı ve herkesin iman edeceği belirtiliyor. 2120 gibi de Allah’ın izniyle kıyamet bekleniyor. Her şey bu yüzyılda olup bitecek. Buna Altın çağ deniyor. Güzel, mutlu, sevinçli bir yüzyıl yaşayacağız inşaAllah. İnsanlar aşkla, sevinçle, sevgiyle, coşkuyla, kardeşçe yaşayacaklar. Tam bir sosyal adalet olacak. Allah inancı dünyaya tam hakim olacak. İslam’ın  güzelliği, sevgi anlayışı, bütün kalplere, bütün ruhlara tam sinecek ve insanlar bu mutlulukla güzel yaşarken sonradan bir bozulma çağı başlayacak. 2120 gibi de inşaAllah kıyamet kopacak. Buna ait ayetler var, hadisler var, Kuran’dan açıklamalar var. Bunlar çok geniş olduğu için sadece ben www.harunyahya.com adresine kardeşlerimizin bakmasını tavsiye ederim.

SUNUCU: Peki. Gittikçe daha fazla İslamileşildiğine dair iddialar var. Bunun Türkiye için iyi olduğunu düşünüyor musunuz? Türkiye’nin İslamileşmesinin Türkiye’nin Avrupa Birliğine girişini engelleyeceğini düşünüyor musunuz? Bu medeniyetler çatışmasına neden olur mu?

ADNAN OKTAR: Hayır hayır bilakis medeniyetleri birleştirecek bir güzelliğe doğru gidiyoruz. Türkiye Türk İslam aleminin lideri olacak. Avrupa Birliği ile de birleşecek. Fakat Avrupa Birliği de, Türk İslam Birliği ile birleşecek. Böylece kardeşçe barış ortamında huzurla yaşayacaklar. Bütün silahlar kalkacak. Tek bir kişinin burnu bile kanamayacak, Hadis-i Şerif bu. Tek bir damla kan akmayacak ve dünyada tek bir silah kalmayacak. Bunu Hadis-i Şeriflerde çok detaylı olarak görüyoruz. Bu güzellik çağına doğru gidiyoruz. Ama bu dönemde nasıl Resulullah (sav)’a ve diğer sahabelere iftiralar atıldıysa, onlara çeşitli hakaretler edildiyse, aynı şekilde Allah yolunda mücadele eden, bana da arkadaşlarıma da çeşitli iftiralar atılıyor, hakaretler ediliyor. Bunlardan hiç kimse etkilenmesin. Bunlar çok normal. Çünkü Kuran’da bu Müslümanların karşılaşacağı bir husus olarak belirtilir. Karşı taraf her zaman bunları yapar. Sonucu beklesinler. Sonu çok güzel olacak inşaAllah.

SUNUCU: Peki. Mesajla gelen iki sorumuz var. Birincisi, tekrar Muhammed Ali Dublin’den soruyor, “Cihat hakkında ne düşünüyorsunuz, Afganistan, Somali ve dünyanın diğer ülkelerinde devam eden cihat hakkında ne düşünüyorsunuz?” İkinci sorusu da Hz. İsa dünyaya son kez tekrar geldiğinde yardımcıları kimler olacaktır?

ADNAN OKTAR: Cihad, cehd etmek, gayret etmek anlamındadır. Bizim de yaptığımız budur. Bilimsel, kültürel çalışmalarla, insanları ikna ederek, sevgiyle, muhabbetle, dostça, kardeşçe bir üslupla İslam’a, Kuran’a ve doğruya davet ediyoruz. Darwinist ve materyalistlerin yanlış fikirlerini de yine bilimsel delillerle çürütüyoruz. Bu yöntem zaten Kuran’ın yöntemidir. Bu Kuran’ın yöntemini biz sevgiyle ve coşkuyla uyguluyoruz inşaAllah. Hz İsa (as)’nın talebeleri ise İslamiyeti andıran Hıristiyan bir cemaat içerisine Hz. İsa (as) uyur vaziyette bırakılacaktır. Aynı orijinal haliyle gelecektir. 33 yaşında, o bütün güzelliğiyle, bütün ihtişamıyla gelecektir. Fakat ilk geldiğinde kendisinin Hz. İsa (as) olduğunu bilmeyecektir. Yakın talebeleri imanın nuruyla onu tanıyacaklardır inşaAllah. Hz. İsa (as) daha çok siyaset aleminde etkili olacaktır ve yavaş yavaş bir faaliyetle kendini gösterecektir. Dünyadaki büyük liderlerin, siyasi liderlerin, büyük askeri kumandanların öğretmeni konumunda olacaktır. Onları yönlendirecektir, onları kontrolü altına alacaktır. Ve bunun sonucunda İslam’ı bütün dünyaya hakim edecektir. Hz. Mehdi (as) ile birlikte namaz kılacaktır. Bununla ilgili hadis var. Sırtından iterek namaza geçirecektir, birlikte namaz kılacaklardır. Bunun ardından da İslam bütün dünyaya hakim olacaktır inşaAllah.

SUNUCU: Peki. Çok hızlı olarak sizin, yani Sayın Oktar’ın Soykırımı reddettiğiniz hakkındaki iddia ve yorumlar. Bu doğru mu?

ADNAN OKTAR: Soykırım çok kapsamlı olarak Darwinist Naziler tarafından hem Musevilere hem de diğer din adamlarına yapılmıştır. Çok büyük bir zulüm olarak yapılmıştır. Ben bunu eserlerimde kitaplarımda çok detaylı olarak anlattım. Hala da anlatmaya devam ediyorum. Nazilerin arkasında masonluk vardı. Masonluk da dünya deccaliyetidir. Dünya deccaliyeti Hz İbrahim (as)’in evlatlarını, Hz Musa (as)’nın evlatlarını yeryüzünden yok etmek istedi. Fakat Allah onların oyunlarını bozdu. Hz. İbrahim (as)’in evlatları inşaAllah kıyamet kadar yaşayacaklar. Ben de onları elimden geldiğinde koruyup kollamaya çalışıyorum. Buraya Sanhedrin hahamları geliyor. Yine çağırdım, önümüzdeki günlerde yine gelecekler. Onları ağırlıyorum. Onların huzuru, güvenliği ve rahatı için elimden gelen gayreti yapıyorum. Nasıl Hıristiyanlar için, Müslüman kardeşlerim için de böyle bir gayret içindeysem aynı şekilde onlar için de böyle bir gayret içerisindeyim. Soykırım Vahşeti isimli kitabıma bakabilirsiniz bu konuda.

SUNUCU: Tamam. Bu senenin başında İsrail’in Filistin’e yaptığı acımasız saldırıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konudaki fikriniz nedir?

ADNAN OKTAR: Bunu yaptıranlar İsrailli masonlardır. Gerçek Museviler çok şefkatli ve merhametlidirler. Onlar Allah’tan korkarlar, böyle bir zulme asla yaklaşmazlar. İsrail’de dindarlar çok eziliyor, çok zulüm görüyor. İsrailli masonlar onları da eziyorlar. Fakat dünyanın diğer yerlerinde de insanlara zulüm yapıyorlar. Ateist siyonist dediğimiz, mason olan bu kişiler bu zulümlerine devam ediyorlar. Fakat biz bunların yanlış yolda olduklarını anlatıyoruz, onlara izah ediyoruz. İnşaAllah sonra pişman olurlar, doğru yolu bulurlar.

SUNUCU: Tamam. Son iki sorumuz. Tekrar bir soru Muhammed Ali’den. “Terörizmle yapılan savaşın gerçekte İslam’a karşı açılmış bir savaş olduğunu düşünüyor musunuz?” Ben de bir soru soracağım, daha doğrusu bir ricam olacak. Dinleyicilerimize vermek istediğiniz son mesajınız nedir?

ADNAN OKTAR: İslam adına yapılan terörün arkasında masonluk vardır. Bu kişiler Darwinist, materyalist, Marksist eğitimden geçmiş kişilerdir. Daha önce de bunlar Irak’ta, Suriye’de eğitim görüyorlardı. Irak’ta ve Suriye’de daha önce Stalinist idareler vardı biliyorsunuz. Hükümet Stalinist görüşteydi. O devirden kalma kişilerdir bunlar. Darwinist, materyalist eğitimi, Avrupa’da, İngiltere’de, Amerika’da almışlardır. Dolayısıyla bu kişilerde insan sevgisi, Allah korkusu, Allah sevgisi yok. Bu zalimleri Müslüman olarak insanlara tanıtmak doğru değil. Bunlar cahil insanlar. Allah bunlara hidayet versin, akıllarını açsın. Bu zulüm düşüncesinden onları vazgeçirsin, bunun için dua ediyoruz. Bu kişileri kültürel yönden de, internet sitelerinden de eğitmeye çalışıyoruz. İnşaAllah iyi olurlar, doğru yolu bulurlar. Ve bütün Müslümanlara da sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Vehhabi, Caferi, Şii, Sünni ayrımı yapmasınlar. Birbirlerini çok sevsinler. Hepimiz kardeşiz. Ahirette de birlikte olacağız. Hıristiyanlara, Musevilere karşı da çok şefkatli ve sevgi dolu davransın kardeşlerimiz. Hepsine çok selam ediyorum.

SUNUCU: Peki. Çok teşekkür ederim. Islam in Focus programının sonuna geldik. Süremiz bitmiş bulunuyor. Sayın Adnan Oktar çok teşekkür ederim; çeviriniz için Dr. Ahmet Babuna’ya da teşekkür ediyorum. Mesaj yollayarak soru soran dinleyicilerimize de teşekkür ederiz. Eğer İslam ile Müslümanlıkla ilgili başka sorularınız varsa lütfen islaminfocus@nearfm.ie adresine yollayınız. Sayın Adnan Oktar ve Harun Yahya’nın web sitesi www.harunyahya.com. Çok teşekkür ederim. Bir dahaki programım Pazar günü. Kendinize tatilin kalan kısmında çok iyi bakın ve İslam’ı koruyun.


2010-01-08 15:33:35

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top