Adnan Oktar'ın Amerikan Halk Radyosu röportajı

(İSTANBUL, 11 EKİM 2008)

ADNAN OKTAR: Ben de lütfedip geldiğiniz için teşekkür ediyorum sizlere.
 
MUHABİR: Başlamaya hazır mısınız?
 
ADNAN OKTAR: Tabi buyrun.
 
MUHABİR: Öncelikle yakın zamanda gündeme gelen haberden başlayalım isterseniz. Türk mahkemelerinin Richard Dawkins’in sitesini Türkiye’de internette yayınlanmasını yasakladığı haberini aldık.
 
ADNAN OKTAR: Evet.
 
MUHABİR: Bu kararın alınmasında sizin ne payınız oldu?
 
ADNAN OKTAR: Benim bizzat şikayet ettiğim bir şey değil. Dawkins’le ilgili olarak avukatımın bir müracaatı var. İhtiyati tedbir, evet. Tabi çok ağır ifadeler var, ben takip etmemiştim, şimdi siz sorunca baktım. Çok çok ağır hakaretler var. Evet, bu hakaretler kabul edilebilir gibi değil. Tabi ben bir bilim adamının fikirlerini, düşüncelerini aktarmasından memnun olurum, ben ona çok saygı duyarım ve teşvik de ederim. Ama bir bilim adamının sitesinde şahsıma, düşüncelerime, inancıma ağır ve çok galiz hakaretler olursa bunu kabul edemem. Bunu Avrupa’da, dünyada hiç kimse zaten kabul etmez. Zaten bunun için mahkemeler var, mahkemelerde dünyada açılmış on binlerce hakaret davası var. Bu da bunun gibi bir şey. Şahsıma hakaret edilirse tabiki kendimi hukuk ölçüleri içerisinde savunacağım.
 
MUHABİR: O zaman şöyle özetleyebilir miyiz? Buradaki sorun sizin dediğiniz gibi, bilimin tartışılması, yeniliklerin tartışılması değil ama sizin kişiliğinize yapılmış hakaretler ve güçlü ifadeler.
 
ADNAN OKTAR: Tabi ki, biz zaten Sayın Dawkins’le tartışmak istedik, zaten Türkiye’ye davet ettik. Biz onun yanına gitmek istedik. Yani eğer fikirlerinden çekinsek, düşüncelerinden çekinsek, bunun duyulmasından rahatsız olsak neden tartışma ortamı isteyelim. Tartışılsın, onun fikirlerini herkes duysun, benim fikirlerimi herkes duysun, insanlar kendileri karar versin şeklinde teklifim olmuştu. Fikirden çekinen bir insan bunu söylemez.
 
MUHABİR: İsterseniz şimdi evrim teorisi hakkındaki düşüncelerinize geçelim. Evrim teorisine yönelik eleştiriniz hakkında konuşsanız eminim ki saatler sürer, söyleyecek çok şeyiniz vardır doğal olarak. Fakat çok temel noktalara özetleyerek değinmeniz gerekirse, evrim teorisi hakkında düşüncelerinizi bize ne şekilde dile getirirdiniz?
 
ADNAN OKTAR: Ben 100 milyon fosilin insanlardan saklanmasını çok büyük bir bilimsel skandal olarak görüyorum. İnsanlar aldatılmıştır, 100 milyon fosil insanlardan gizlenmiştir. 100 milyon fosilin tamamı yaratılışı ispat eder mahiyettedir ve bunlar çeşitli müzelerin depolarında, birçok yerde gizlenmektedir. Biz amatör olarak fosil koleksiyonerliği yapan insanların fosillerini çıkarıp ortada sergiledik. Lokantalarda, şurada burada bir çok yerde sergiledik. Türk halkının kesin kanaati geldi ki evrim diye bir şey yok. Çünkü, 100 milyon, 200 milyon, 300 milyon yıllık canlılar ve bütün canlılara ait fosiller elimizde mevcut ve tamamında hiçbir değişim yok. Olsaydı, Allah bu şekilde yaratıyor, evrimle yaratıyor diyecektik. Fakat hiçbir şekilde bu yok. Ve evrimcilerin dediği gibi ara fosil tek bir tane yok. Zaten tek bir tane ara fosil getirsinler 10 trilyon para vereceğim dedim; aylardan beri bu sözüm geçerli hiç kimse daha kapımızı çalmadı. Ben ara fosil buldum diye bana bunu getirmediler.
 
MUHABİR: Yani şunu mu söylüyorsunuz? Tanrı milyonlarca yıl önce canlıları bugünkü oldukları biçimiyle yarattı ve hiçbir değişiklik olmadı bu süre içinde canlılarda.
 
ADNAN OKTAR: Fosiller bunu gösteriyor. Yeraltındaki fotoğraf gibi saklanmış fosiller bunu gösteriyor. Biz eğer bilime inanıyorsak, kanıta ve delile inanıyorsak bu böyle. Ama hayali bir düşünceye inanamayız. Çünkü bir iddia varsa ispatı gerekir. Bu iddianın ispatı var ama Darwinizm’in bir ispatı yok. Olsaydı Allah öyle yarattı derdik ve bu da çok normal olurdu. Biz bunu Kuran’a zıt bir düşünce olarak kabul etmezdik. Bir kere Kuran’a göre cinleri ve melekleri Allah yaratmıştır. Bunlar evrimle yaratılmamış olduğu açık olan varlıklardır. İnsanlar da bu türden bir varlıktır. Dolayısıyla cinler ve melekler evrimle yaratılmadığına göre insanın evrimle yaratılmasının bir sebebi yok ve buna ait bir delil de yok. Bu durumda biz aklın ve bilimin bize gösterttiği yolu kabul ediyoruz ve evrimin olmadığına, yaratılışta, canlıların meydana gelişinde bir evrimin olmadığını görüyoruz. Ama olsaydı öyle derdik, yani Allah böyle evrimle yarattı diyebilirdik.
 
MUHABİR: Bilim adamlarının çoğu evrenin 14 milyar yaşında olduğunu söylüyor, siz bu konuda hemfikir misiniz? Peki sizin evrim teorisine yönelik eleştiriniz, Hıristiyanlıktaki evrim eleştirileriyle ya da akıllı tasarım kuramıyla nasıl örtüşüyor ya da çatışıyor?
 
ADNAN OKTAR: Temel tabi, ana temelde benzerlik çok fakat Hıristiyan inancında dünyanın altı günde yaratıldığı inancı var. Bu yanlış tabi, altı gün değil, milyonlarca yıllık bir süreçtir bu. Burada bir kere temelde ciddi bir yanlışlık var. Öbür konu da çok samimiyetsiz. Yani bir varlığın, herhangi bir varlığın dünyayı dizayn ettiğini söylemek çok samimiyetsiz geliyor bana. Doğrudan Allah yarattı demeleri lazım. Samimi olmaları lazım bu konuda, ben bu teorinin çok samimiyetsiz olduğunu düşünüyorum.
 
MUHABİR: Peki yine bu soruyla ilintili olarak, onu daha açıklığa kavuşturmak için soruyorum; sizin evrim teorisine bakış açınızda, Hıristiyanlığın evrime bakış açısından farklı olarak İslami bir bakış açısı var mı? İslami bir eleştiri var mı?
 
ADNAN OKTAR: Sadece o altı gün sorunu var. O altı gün konusu yanlış, yani milyonlarca yıllık bir geçmişi var dünyanın, canlıların da milyonlarca yıllık bir geçmişi var. Sadece bu yanlış; yine bazı konular var yanlış olan. Ama temelde %80 - 90 örtüşüyor.
 
MUHABİR: Peki günümüzde bilim adamları ve biyologların birçoğunun evrim teorisini kabul etmesini nasıl açıklıyorsunuz, hepsi nasıl yanılabilir?
 
ADNAN OKTAR: Dünyada masonların yönetiminde bir Darwinist diktatörlük kuruldu, bilimsel bir diktatörlük kuruldu. Üniversiteye mensup bir insanın, Darwinizm’in aleyhinde olması durumunda zaten üniversiteyle ilişiği kesiliyor. Yani o insan inansa da inanmasa da Darwinizm’e inanıyor konumunda olması gerekiyor. Bir nevi dayatma var, bir mecburiyet var. O yüzden bilimsel diktatörlük sayesinde ayakta duruyor Darwinizm. Yoksa serbest tartışmaya açılsa, dünyanın her tarafında Darwinizm’i üniversitelerde tartışmak serbest olsa, Darwinizm bir hafta on günde bile çökebilir.
 
MUHABİR: Bugün Amerika’da bilim adamlarına kendilerinin masonlar tarafından yönetildiğini söylesek eminim hepsi çok şaşırır ve bunu ilginç bulurdu. Onların masonlar tarafından yönetildiğini düşünmenizin nedeni nedir?
 
ADNAN OKTAR: Üniversitelerde, rektörler, dekanlar, yöneticiler, profesörler, bilim adamları, hastanelerde ünlü doktorlar hatta emniyet ve hukukta görev alan birçok insan masondur. Amerika’da milyonlarca mason var ve gizlidir masonluk, açık açık varlıklarını belli etmezler. Masonluğun zaten özelliğidir sır vermemek ve gizlilik. Dolayısıyla bir masona sen mason musun desen zaten mason olduğunu kabul etmez. Dolayısıyla böyle bir iddianın olabilmesi için masonluğun açık bir örgütlenme içinde olması gerekir. Gizli ve görünmeyen bir gücün varlığıyla ilgili bir tartışma çok güç olur. Yaratılışa inanan profesörlerin, mesela İngiliz Kraliyet Akademisine mensup bir profesör veyahut bilim adamı geçenlerde görevinden alındı. Amaç, gaye ortada; bu kişileri yıldırmak. Türkiye’de de bir bilim adamı, yaratılışa inandığı için görevinden alındı, üniversiteden istifaya zorlandı. Dünyanın her yerinde böyle bir baskı sistemi var. Bunu herkes bilir, biraz araştırma yaparsanız bunu görebilirsiniz.
 
MUHABİR: Amerika Birleşik Devletleri’nde yaratılışı destekleyenlerle birlikte çalışıyor musunuz ya da akıllı tasarımı destekleyenlerle?
 
ADNAN OKTAR: Yaratılışı destekleyen kişilerle yaklaşık bundan on yıl önce veyahut daha da önce görüşmelerimiz olmuştu. Ama çok kısa ve sınırlı bir görüşme oldu. Çok kapsamlı bir bilgi akışı, çok kapsamlı bir görüşme olmadı.
 
MUHABİR: Burada çok başarılı bir işiniz var, basım işi, bir medya işi, ve kitabınız Yaratılış Atlası en üst teknik detaylarla basılıyor. Birçok kişi bu paranın nereden geldiğini merak ediyor. Nasıl kaynak buluyorsunuz açıklar mısınız?
 
ADNAN OKTAR: Benim kitaplarım dünyada en çok satan kitaplar kategorisindedir. Dünyada bu kadar çok kitabı satılan yazar yoktur. Bir de ben kitaplarımdan telif ücreti almıyorum. Yayınevi sürümden, çok fazla baskı yapıp satıştan bir hayli kazanıyor. Kazancının bir kısmını da kitap tanımında kullanıyor. Buna rağmen yayınevi kar ediyor. Bu gayet normal, diğer yayınevleri de bunu yapıyor. Ayrıca Türkiye’de kitap o kadar pahalıya mal olmuyor, yani hem kitap basımı açısından hem kağıt fiyatları açısından Türkiye çok uygun bir ülke. Zannedildiği kadar pahalıya mal olmuyor. Dolayısıyla elde edilen kar, rahat rahat bu tanıtımda kullanılabiliyor.
 
MUHABİR: Bazı kesimler finansman gücünüzü Türkiye’nin dışından sağladığınızı düşünüyorlar. Örneğin, Suudi Arabistan gibi ülkelerden paranın geldiğini söylüyorlar. Türkiye dışından bir geliriniz var mı?
 
ADNAN OKTAR: Olsa çok memnun oluruz, keşke olsa. Aslında olması da gerekir. Tabi, Müslüman ülkelerin beni desteklemeleri gerekir. Maddi ve manevi destek olmaları gerekir. Ama bu olmuyor, çünkü bu konunun ehemmiyetini Müslüman ülkeler henüz o kadar kavramış değiller benim kanaatim.
 
MUHABİR: Son zamanlara baktığımız zaman, evrim teorisinin karşısında iki güçlü ülke durduğunu görüyoruz. Bunlardan biri Amerika Birleşik Devletleri diğeri de Türkiye. Peki İslam ülkelerini değerlendirdiğiniz zaman, Türkiye neden evrim teorisinin karşısında duran ülke konumuna gelmiş durumda?
 
ADNAN OKTAR: Evrim teorisinin karşısında duran, Türkiye’de bir Harun Yahya var, ondan kaynaklanıyor. Türkiye karşı koyması dendiğinde, Türkiye devlet olarak, bir topluluk olarak yahut millet olarak değil. Türkiye’de benim çalışmalarım sonucunda, bizim imanlı milletimiz evrimin olmadığına kesin kanaat getirtti, şu an %90’dır Türkiye’de Darwin’e inanmayanların sayısı. Eserlerim de Türkiye’de çok çok etkili. Benim etkim, hem Avrupa’da hem Amerika’da hem Türkiye’de çok şiddetli kendini göstertti. Fransa’da çok şiddetli etkisini göstertti, Ingiltere’de çok şiddetli etkisini göstertti. Jacques Chirac’da, Fransa’da ve Ingiltere’de, her iki ülkenin de devlet başkanlarında başbakanlarında çok ciddi etkiler meydana geldi. Bunlara ait açıklamaları da size sunabilirim. Mesela Fransa’da; Nicolas Sarkozy’nin açıklamaları var. “Acılara din değil dinsizlik neden oldu” diyor Sarkozy. “Her insanın düşüncesinde ve kalbinde var olan yüce Allah’tır, insanı esir kılmayan, onu özgür kılan Allah’tır, insanların ölçüsüz kibrine ve deliliğine karşı bir sur olan Allah’tır” diyor Sarkozy. Bu çok mükemmel bir ifade ve devam ediyor yine. Mesela Tony Blair’ın da düşüncelerinde çok ciddi değişiklik oldu. “Dini inancın önemini anlamadan çağdaş dünyayı anlayamazsınız” diyor Tony Blair. “Dini koruyun ve onun iyilik için bir güç olmasına yardım edin” diyor. Ayrıca bir röportajında da akşamları Kuran okuduğunu ve ünlü sanatçılara Kuran hediye ettiğini söylüyor Tony Blair. Jacques Chirac da bana kendisinin bizzat yazdığı teşekkür mektubu gönderdi kitabımla ilgili. Böyle Avrupa’da çok ünlü birçok kişiden yüzlerce mektup aldım kitabımı öven ve takdir eden. Ama ben isimleri ve detayları vermek istemiyorum.
 
MUHABİR: Kaç kitap yazdınız?
 
ADNAN OKTAR: 300’ün üzerinde.
 
MUHABİR: Birçok insan merak ediyor, bu kitapların hepsini siz kendiniz mi yazdınız? Çünkü bir kişinin bu kadar çok kitabı yazması çok olanaklı gözükmüyor.
 
ADNAN OKTAR: Tabiki, sadece kendim yazmıyorum. 300 kitabı bir insanın tek başına yazması mümkün değil. Benim otuz kişilik bir arkadaş grubum var. Ben istediğim fotoğrafları, bilgileri, her türlü detay araştırmayı onlardan istiyorum. Bana hazır olarak geliyor bu bilgiler, ben bu bilgileri yorumlayıp, bir araya getiriyorum, ilgili fotoğrafları seçiyorum ve editöre gönderiyorum. O yüzden çok süratli oluyor.
 
MUHABİR: Amerika Birleşik Devletleri’nde bir yıl önce bir çok bilim adamı, laik bilim adamları, hatta ateistler bile postalarında sizin kitabınızı gördüğünde çok şaşırdı. Neden onlara kitabınızdan yolladınız ?
 
ADNAN OKTAR: Onların kitabımı tanımasını, kitaplarımı okumasını ve faydalı olan fikirlerden istifade etmelerini ama beni eleştirdikleri yönler varsa onları da bana bildirmeleri amacı ile gönderdim. Zaten bu konuda bir kısa not kitapta var .
 
MUHABİR: İslam dünyasında ya da diğer ülkelerde olsun kitabınızın yayınlanmasının evrim teorisinin tartışılmasında nasıl bir etkisi oldu sizce?
 
ADNAN OKTAR: Evrim teorisi ilk defa tam anlamıyla kilitlendi, tam bir açmaza girdi, Avrupa’da ciddi anlamda şok meydana getirdi. Mesela Fransız basınını, yabancı Alman basınını ve diğer basın organlarını incelediğimizde bu açık gerçeği görüyoruz. Mesela Fransa Le Point “Darwin’i Kurtarın” diyor başlık olarak. Bu bir yenilgi haberidir. La Liberation “Tam bir panik gerçekleşti” diyor kitap için. Bu da bir yenilgi haberidir, Darwinizm’in yenilmesi ile ilgili bir haberdir. Almanya Stern Dergisi “Gökgürültüsü gibi patlayan kitap” diyor. Mesela Almanya’da bir başka bir yayın organı “Darwin’in Avrupa’da işi zor” diyor. Die Welt gazetesi Fransa Eğitim Bakanlığının dehşete kapıldığını söylüyor kitabı görünce. Almanya Deutsche Zeitung gazetesi kitabın kuvvetli bir darbe etkisi yapacağını belirtiyor. Mesela atlası gören bir öğretmenin konumunu anlatıyor basın; “hepimiz adeta bir sele yakalandık” diyor, “dehşete düşmüştük arkadaşımla beraber öğretmenler odasında sağa sola koşuşturmaya başladık” diyor kitabı gördükten sonra. Bu olağanüstü etkiyi gösteriyor. Hollanda radyosu büyük bir tufan oluşturduğunu söylüyor kitabın. Mesela İtalyan gazetesi “Kesin olarak bildiğimiz şey bizim kaybedenler olacağımız” yani bundan açık bir ifade olur mu, çok açık. Belçika “yaylım ateşine“ benzetiyor. Polonya “şok etti” diyor, otoriteleri şok ettiğini söylüyor. İtaya La Stampa gazetesi; İtalya’nın en büyük gazetesi “Elveda Darwin“ diyor. Bu Darwinizm’in yerle bir olduğunun açık belgesi ve imzasıdır. Yani bütün Avrupa basını bunu kabul ediyor şu an. Hakikaten yapılan istatistikler, yapılan çalışmalar da Avrupa’da Darwinizm’in çok büyük bir darbe aldığını, Darwinizm’e inanmayanların sayısının % 80’e çıktığını göstertiyor, bu da yine yapılan anketlerde çok açık ortaya çıktı Avrupa’da.
 
MUHABİR: Avrupa’da nüfusun %80’inin Darwinizm’e inanmadığını, halkın %80’inin artık Darwinizm’e inanmadığını duymamıştım.
 
ADNAN OKTAR: O yapılan anketleri, büyük basının ve bir kısım diğer şirketlerin yaptığı anketleri size sunabilirim, orada daha açık görülüyor.
 
MUHABİR: Kitaplarınızın farklı ülkelerde, Avrupa dışında da yayınlandığını ve oralarda da büyük etkilere neden olduğunu biliyoruz, ama Avrupa basınından alıntıladığınız deminki örneklerde Avrupa basınının geneli sizin evrime bakış açınızı olumsuz olarak mı eleştiriyor?
 
ADNAN OKTAR: Yani çok etkilendikleri belli, yani çok güçlüsün ama inanmak istemiyorum der gibi bir mantıkları var. Mesela İtalya’nın La Stampa gazetesinin “ Elveda Darwin” demesi ne demek, zaten bu bunu göstertiyor. Mesela Della Sera İtalyanların “ Ama kesin olarak bildiğimiz bizim kaybedenler olacağımız” diyor; daha bundan açık ne olabilir?  
 
MUHABİR: Şu andaki  yasal konumunuzdan, yasal sorunlarınızdan da biraz bahsetmek istiyorum. Bu yılın başında üç yıllık bir cezaya çarptırıldınız. Şu anda Türk mahkemelerinin karşısındaki yasal durumunuz nedir? Bu nasıl sonuçlanacak?
 
ADNAN OKTAR: Evet, her şeyin başında tabi mahkemenin bu kararına saygılıyım. Üç yıl hapis cezası aldım ve bir çete lideri olduğum suçlamasıyla hüküm giydim. Mesela Cumhuriyet savcısı, mahkemenin Cumhuriyet savcısı üç husus üzerinde durdu. Birincisi bu kişiler, yani ben dahil diğer arkadaşlarım dahil bu mahkemede beraat etmiştik; aynı suçlardan beraat etmiştik, “daha önce beraat kararı vermiştiniz” dedi savcı, bunu birinci delil olarak sundu. İkincisi bu kişilere poliste zor kullanarak, şiddet kullanarak ve ölüm tehdidi ile ve yanlarında avukat olmadan bu kişilerin ifadeleri alındı, dolayısıyla bu ifadeler geçersizdir dedi, çünkü mahkeme de bunu kabul etti, bu ifadelerin geçersiz olduğunu, ayrıca Yargıtay da ve kanunlarımız da bunu bu şekilde söylüyor, bu ikinci neden dedi. Üçüncüsü dosyada hiçbir delil yok dedi. Yani bunun dışında hiçbir delil, yani bu kişileri suçlayacak hiçbir delil yok dedi, sadece polis zoruyla alınmış, tehditle, ölüm tehdidiyle ve işkence ile alınmış ifadeler var. Bu da avukat yanında alınmadığı için, sizin de tasdik ettiğiniz gibi geçersiz olan ifadeler, dolayısıyla bu kişilerin beraat etmesi gerekiyor dedi. Ama mahkeme buna rağmen bana ve arkadaşlarıma, kız arkadaşlarıma da üçer yıl hapis cezası verdi. Tabi ben bunu saygıyla karşılıyorum, ama ben bir çete lideri değilim, adam öldürmedim, yol kesmedim, gasp yapmadım, yani kimsenin canını yakmadım, sayın savcının söylediği gibi de dosyada, mahkeme dosyasında buna ait bir delil yok. Fakat mahkeme böyle karar verdiyse, eğer hapis de yatmam gerekiyorsa gider yatarım, burası gene benim vatanım, hapishane de benim vatanım, orası da vatanın toprakları, benim için fark etmez.
 
MUHABİR: Bu mahkeme sürecini ve ifadelerin avukat eşliğinde alınıp alınmamasını bir kenara koyacak olursak, bu suçlamalara odaklanarak bir soru yönelmek istiyorum, bir çete lideri, yöneticisi olmakla suçlandınız. Tüm bu iddialara sizin yanıtınız nedir?  
 
ADNAN OKTAR: Buna ait hiçbir delil yok mahkeme dosyasında savcının söylediği gibi. Sadece poliste ölüm tehdidiyle ve işkence ile alınmış ifadeler var; şu an bu ifadeleri alan, işkence yapan polisler yaklaşık 1000 küsur senenin üstünde hapis cezası ile yargılanıyorlar. şu an bu polisler. Sizi de götürseler, yani kollarınızdan assalar, elektrik verseler, işkence yapsalar, bu kağıdı imzalayacaksın deseler siz de imzalarsınız. Biz de gittik imzaladık. Kız arkadaşlarım da ben de herkes de imzaladık. Bunun dışında da, savcının dediği gibi, Cumhuriyet savcısının söylediği gibi başka dosyada bir delil yok. Sadece işkence ile alınmış ifadeler var.
 
MUHABİR: Peki neden hedef alınan kişi siz olasınız ki, insanlar neden sizi hapse sokmak istesinler?
 
ADNAN OKTAR: Ben mahkemeyi tenzih ediyorum, mahkemenin dışında olarak bunu söylüyorum; ben masonluğu, masonları, komünistleri, faşistleri, Türkiye’deki gizli iddia edilen Ergenekon örgütünü, gizli derin devleti hedef alan, böyle illegal oluşumlara karşı ilmi, kültürel çalışma yapan bir insanım. Dünyanın her tarafında, kim olursa olsun bu tarz çalışma yapan bir insana her türlü eylem yapılır. Nitekim bana karşı yıllardan beri bir çok eylem yapıldı. 9 kere silahlı suikaste uğradım, 10 ay cinayet işlemiş akıl hastalarının içerisinde tutuldum ve akıl hastası olarak lanse edildim, yıllarca kamuoyuna akıl hastası olduğum şeklinde propaganda yapıldı basın tarafından, sonra bu, askeri hastanede akıl hastası olmadığım, sağlıklı olduğum şeklinde rapor verilerek bu bozuldu. Ama bu bana yapıldı. Daha önce de hücre hapsinde tutuldum, fakat bütün, daha önceki bütün suçlamalardan ben beraat ettim. Daha önce de bana bu tarz suçlamalar yapılmıştı, aynı suçlamalar yapılmıştı, beraat etmiştim. Fakat o zaman da öyle yine işkence ile alınmıştı, o zaman da zorla imzalatılmıştı, başka da delil yoktu bu yüzden beraat etmiştim. Fakat bu sefer mahkemede böyle bir durum oluştu. Fakat yıllardan beri basın benim üzerime şiddetle gelir, şiddetle mücadele eder, bir çok iftira atmıştır basın, aleyhimde bir çok yazı çıkartmışlardır, halen de buna devam ediyorlar. Fakat ben bunlardan etkilenmiyorum. Hatta emniyetteyken yiyeceğimin içine kokain karıştırdılar ve ben bunu adli tıpta ispat ettim, mahkemede ispat ettim. Polis tarafından yiyeceğime karıştırılarak verildiğini ispat ederek bu suçlamalardan da beraat ettim. Basın tarafından çok uzun süre ben aylarca kokainman olarak tanıtıldım. Halbuki emniyette kebap tarzı bir yiyecek getirmişlerdi, onun içerisine toz kokain serpip bana yedirmişlerdi ve bu şekilde bu neticeyi almışlardı. Buna benzer ben bir çok oyunla karşılaştım şu ana kadar... Yani Darwinizm’e, komünizme karşı da mücadeleyi de belirtebilirsen, pek onu duymadım yanlışlık olmasın .
 
MUHABİR: Darwinizm’in bir terör örgütü mü olduğunu söylüyorsunuz?  
 
ADNAN OKTAR: Darwinizm terörü zeminde geliştiren bir sistemdir, terör gelişme zeminini Darwinizm’in ortamında bulur. Yani bir bataklıkta nasıl bir sivrisinek ürer ise, Darwinizm’in bataklığında da terör ürüyor. Ben bunu kitabımda çok geniş kapsamlı, bilimsel delillerle net ve açık olarak ortaya koydum. Faşist liderler de komünist liderler de Darwinizm’den etkilendiklerini açık açık beyan ediyorlar zaten. Darwinizm’le ideolojilerinin bağlantılarını da eserlerinde açık açık anlatıyorlar .
 
MUHABİR: Darwinizm’e yöneltiğiniz eleştirinin altında materyalizme yönelttiğiniz eleştiri yatıyor olabilir mi ?
 
ADNAN OKTAR: Tabi tabi; Darwinizm eşittir materyalizm, materyalizm eşittir Darwinizm; zaten birbirini tamamlayan düşünceler bunlar .
 
MUHABİR: Üç yıllık ceza aldınız, bu temyiz mahkemesine gidecek mi?
 
ADNAN OKTAR: Evet.
 
MUHABİR: Son bir soru daha sormak istiyorum. Sizce evrim teorisine yönelttiğiniz bu savaşta, bu karşı duruşta galip olan siz mi olacaksınız? Bilim adamları sonunda evrim teorisinin geçersizliğini kabul edecekler mi?
 
ADNAN OKTAR: Çok kısa sürede bu dünya çapındaki şeytani aldatmaca son bulacak, insanlar hayretler içerisinde bu tesadüflerle bütün bu kainatı açıklamanın mantıksızlığını anlayacaklar. Einstein’ın, Edison’un, büyük bilim adamlarının, büyük politikacıların, hepsinin tesadüfler sonucu meydana gelmiş varlıklar olmadığını bütün insanlık görecek, New York’u, Paris’i yapan insanlığın tesadüflerle bu aklı elde etmediği, bu yapıyı bu gücü elde etmediğini bütün insanlık anlayacak ve kendilerine gülecekler ve kendilerine çok çok şaşıracaklar.
 
MUHABİR: Şeytani bir oyundan söz ettiniz, şeytanın oyunundan söz ettiniz. Darwin’i şeytanla mı eş görüyorsunuz?
 
ADNAN OKTAR: Darwin’i şeytan kullanmıştır. Yani onu kendi amaçları için kullanmıştır. İnsanlığı da o düşünce ile aldatıyor şeytan ve insanlarla adeta alay ediyor, çünkü Darwinizm her şeyi tesadüflerle açıklıyor. Bir kromozomun içinde, büyük bir kütüphane içindeki bilgiden çok daha fazla bilgi var. Bunun tesadüfler sonucu olduğunu söylüyor Darwinizm. Yani buna artık söylenecek söz ne olabilir? Tabiki şeytanın ciddi bir alayıdır bu. Eğleniyor insanlarla şeytan.
 
MUHABİR: Çok teşekkürler.
 
ADNAN OKTAR: Sadece o şeyi açıklayayım, aklınızda kalmasın diye; ben de teşekkür ederim. O mahkemede kadınlarla, kızlarla ilgili bir iddia vardı diyorsunuz, o iddia şöyle; bir kadını benim zorla tehditle, silah zoruyla yatağın kenarına getirdiğim ve onu soyarak bir uygunsuz pozisyonda video kameraya aldığım ama bunu yaparken de uzun namlulu silahları ona doğrulttuğum şeklinde bir iddia vardı, bu mahkemeye geldi. Ben de mahkemede, çekilen filmle, bu kadının iddia ettiği film ile benim evimin filminin karşılaştırılmasını mahkeme huzurunda sundum ve bilirkişinin de katılımı ile avukatların da katılımı ile büyük bir heyete bunu sundum. İki evin arasında dev farklılıklar olduğu anlaşıldı. Benim bulunduğum evde kolon yok, o bayanın bulunduğu evde tavan kirişleri aşağı doğru sarkıyor. Bu farklılıkların en önemlisi idi; çünkü evin tamamen yıkılması gerekiyor, bu aradaki olayın konumunu çok iyi ortaya çıkaran bir şey bu. İkincisi benim bulunduğum evde pencere tavandan tabana kadar. O evde küçük pencere var. Oradan da bunu ispat ettim. Ayrıca orada silahlı insanlar da yok görüntüde, bomboş evin içi, sadece iki kişi var. Mahkeme orada kesin kanat getirdi ve ben bu suçtan ağır ceza mahkemesinde beraat ettim. Ama buna rağmen bu bayan bana tazminat davası açtı ve tazminat davasını kazandı. Yani mahkeme benim bunu yaptığımı düşünerek bu kadına tazminat vermem konusunda hükmetti ama ağır ceza mahkemesinin altında olan bir mahkeme bu kararı verdi. Tabi ben buna da saygı duyuyorum. Ama yani bilirkişi huzurunda, hakimler huzurunda ispat ettiğim bir davadan dahi ceza aldım fakat buna da saygı duyuyorum .
 
MUHABİR: Son bir soru daha sormak istiyorum, kaç yaşındasınız?
 
ADNAN OKTAR: 53
 
MUHABİR: Çok teşekkürler.
 
ADNAN OKTAR: Ben de teşekkür ederim, lütfettiniz, şeref verdiniz, çok memnun oldum.

MUHABİR: Benimle konuşmak için zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum öncelikle.

2009-12-13 01:23:21

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."