Doğumunun 200. Yılında Darwin'i yıkan on beş kanıt

Darwin’in doğumunun 200. yıldönümünde, Nature dergisi, Darwin’in köhne teorisini tekrar gündeme getirebilme ve yüzyılımızda yerle bir olmuş bu teoriyi yeniden canlandırabilme ümidiyle bir yazı yayınladı. Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi, Nature’de çıkan bu haberi, "Darwin’i Doğrulayan On Beş Kanıt" başlığı altında verdi. Amacı ise Darwinist Nature dergisi ile aynıydı. Yıkılmış, yerle bir olmuş, dünya nüfusunun %80’i tarafından reddedilmiş olan evrim teorisini yeniden eski ününe kavuşturabilmek...
 
Fakat Darwinistler her ne kadar çaba gösterseler de gerçek değişmeyecektir, Darwinizm çürüyüp yok olmuştur. Dünyada gerçek anlamda evrİmİ savunan tek bİr kİşİ bİle KALMAMIŞTIR.
 
Darwİnİstlerİn YILLARDIR SAKLADIKLARI 100 milyon fosİl ortaya ÇIKARILMIŞTIR. Ve görülmüştür ki, tek bİr tane bİle ara fosİl yok! Darwinizm savunucuları bir anda Darwin’in 150 yıl önceki kehanetinin gerçekleştiğini anlamışlardır. Çünkü Darwin, 150 yıl önce Türlerin Kökeni kitabında şu tespitte bulunmuştur:
 
Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse, neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de, tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde?
 
 
Sayısız ara geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz... Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? Jeoloji iyi derecelendirilmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır ve belki de bu benim teorime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz olacaktır. (Charles Darwin, The Origin of Species, s. 172, 280)
 
Darwin’in söylediği doğrulanmış, yeraltından bİr tane bİle ara fosİl çIkmamIştIr. Ve bu gerçek başlıbaşına Darwİnİzm’İ yerle bİr etmİştİr.
 
 
Ardından canlılardaki moleküler yapıların olağanüstü kompleksliği tüm detaylarıyla ortaya çıkmış, bir proteinin tesadüfen meydana gelmesinin imkansız olduğu anlaşılmış, tek bir DNA sarmalının 1 milyon sayfalık bir ansiklopediye eşdeğer bilgi barındırdığı tespit edilmiştir. Yani Darwinistlerin yaşamın kökeni konusuna da, türlerin kökeni konusuna da hiçbir açıklama ve delil getiremedikleri ortaya çıkmıştır.
 
 
Darwinist aldatmaca artık tüm dünya tarafından bilinmektedir. Ve Darwinistler de bunun farkındadırlar. Son olarak Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi’nde yer alan tipik evrim propagandası da, dikkatlice bakıldığında Darwin’in evrim teorisinin yıkımını ilan etmek dışında bir amaca hizmet edememektedir. İşte bu nedenle söz konusu dergide belirtilen iddiaları, Darwin’İ yIkan 15 İddİa başlığı altında incelemek yerinde olacaktır:
 
1.   Balinaların Karada Yaşayan Atası Aldatmacası:
 
Balinaların hayali atası konusu, Darwinistler için büyük bir utanç vesilesidir. Çağımız Darwinistleri, Darwin’in “deniz kıyısında balık avlayan ayılar zamanla balina oldu” izahını örtbas edebilmek, bu utancı ortadan kaldırabilmek için uzun zaman uğraşmışlardır. Fakat bu masala onların getirdiği öneriler de Darwin’inkinden pek farklı olmamıştır. Darwinistler çaresizlikten, rakun büyüklüğündeki bir canlının kulak ve diş yapısını bu imkansız ve hayali geçişe delil sunmaya çalışmaktadırlar. Oysa bu, klasik Darwinist taktiktir. Darwinistler canlıların anatomik benzerliklerini öne sürerek, birbiriyle hiçbir alakası olmayan bir kara canlısı ile deniz memelisini birbirine akraba göstermeye çalışmışlardır. Ancak bu iddia için asıl göstermeleri gereken deliller, yani bu hayali geçişi kanıtlayacak olan ara fosiller konusuna değinmemişlerdir bile. Değinemezler, çünkü diğer iddialarında olduğu gibi Darwinistlerin bu iddiaları da büyük bir yalandır ve bunu kanıtlayan tek bİr tane bİle ara fosİl bulunmamaktadIr.
 
2.   Sudan Karaya Geçiş Aldatmacası:
 
Yıllar boyunca Darwinistler, sudan karaya hayali geçiş hikayelerine ünlü bir balık fosilini örnek gösterdiler. Coelacanth, sudan karaya geçişin sözde mükemmel örneği olarak en ünlü ara fosil ünvanıyla insanlara sunuldu. Darwinist masala göre, bu canlının ayaklara dönüşmüş yüzgeçleri ve gelişmekte olan bir akciğeri vardı. Fakat 1938 yılında Coelacanth, günümüz denizlerinde canlI olarak ele GEÇİRİLDİ. Darwinistler artık Coelacanth hakkında yalan söyleyemiyorlardı. Örneğin Darwinistlerin yıllarca canlının ilkel akciğerleri olarak gösterdikleri yapılar yalnızca birer yağ kesesİydİ. İlkel bacaklar olarak propagandasını yapmış oldukları yapılar ise canlıya ait mükemmel yüzgeçlerdİ. Denizden karaya adım atmak üzere olduğu iddia edilen bu canlı, aslında sığ sulara çıktığı anda bile hemen ölen, ancak 180 m derinlikte yaşayabilen bir dip balIğIydI ve günümüz denizlerinde 300’den fazla kez canlI olarak bulunmuştu.
 
 
Darwinistlerin Tiktaalik üzerinde yaptıkları spekülasyonlar da Coelacanth hakkında yapılanlardan farklı değildir. Mozaik yapıya sahip (çeşitli canlıların mükemmel ve farklı yapılarını barındıran kompleks) bir canlı olan Tiktaalik, iyi korunmuş fosilleriyle son derece kompleks bir canlıdır. Canlıya ait özelliklerin hiçbiri ara form özelliği göstermemektedir. Her biri, mozaik canlılarda bulunduğu şekilde (günümüzde Platypus gibi) tam gelişmiş, muhteşem yapılardır. Darwinistlerin bu canlıyı spekülasyon malzemesi yapmalarının tek nedeni, soyu tükenmiş mozaik bir canlının fosilini, kendi önyargılarına göre yorumluyor olmalarından kaynaklanmaktadır. Tıpkı Coelacanth örneğinde olduğu gibi.
 
 
Sudan karaya geçiş hikayesinde tek bir tane bile ara form olmadığı gibi, sudan karaya geçişin anatomik ve fizyolojik olarak imkansızlığı da bu konudaki iddiaları baştan yerle bir etmektedir.
 
3.   Tüylerin Evrimleştiği Aldatmacası:
 
Darwinistler, karadan havaya geçiş masalını savunurlarken önemli bir gerçeği ihmal ederler. Yıllarca sakladıkları 100 milyon fosil artık deşifre olmuştur ve bunların arasında Archaeopteryx döneminde yaşamış olan mükemmel uçucu kuşlar bulunmaktadır. 125 milyon yıllık LIAONINGORNIS fosilini ve 120 milyon yıllık CONFUCIUSORNIS fosilini insanlar kendi elleriyle incelemişlerdir. İşte bu nedenle “Archaeopteryx ara fosildi”, “Sonradan bulunan Epidexipteryx kuşların atasıydı” gibi aldatmacalara artık gülüp geçmektedirler.
 
Archaeopteryx ile ilgili iddialar uzun zaman önce çürütülmüştür. Bu canlının mükemmel şekilde uçucu bir kuş olduğu anlaşılmış, diş ve pençelerinin günümüzde yaşayan başka kuşlarda da bulunan tipik bir yapı olduğu ortaya çıkmıştır.
 
4.   Dişlerin Evrimi Aldatmacası:
 
Nature dergisinin ve onun takipçisi olan Cumhuriyet Bilim Teknik dergisinin dişlerin evrimleştiği iddiasını ortaya atabilmesi ve bunun için de farelerin azı dişleri üzerinde yapılmış bir çalışmayı örnek gösterebilmesi hayret vericidir. Her canlının kendisine ait özel bir anatomisi vardır. Dolayısıyla her canlının sahip olduğu anatomik yapılar birbirinden farklıdır. Farelerin gen diziliminin, diğer kemirgenlerden farklı olması da son derece doğaldır. Bu durum, evrimleştiklerini değil, söz konusu canlıların bulundukları ortama ve yaşam koşullarına göre özel olarak yaratıldıklarını gösteren bir delildir. Her canlı, Allah’ın dilemesiyle en mükemmel donanımlara ve yapılara sahip olmuştur. Darwinistlerin bunu evrime delil olarak sunabilmeleri için bu yapıların hayali gelişimini ortaya koyan ara fosilleri göstermeleri gerekmektedir. Fakat tek bir tane bile ara fosil yoktur. Dolayısıyla bu iddia da Darwinist demagojiden ibarettir.
 
5.   Omurgalı İskeletinin Evrimleştiği Aldatmacası:
 
Yazıda yer alan açıklama aynen şu şekildedir: "Varlığı sadece embriyolarda bilinen nöral krest, omurgalıların niçin farklı kafa ve yüz yapısına sahip olduklarını açıklamakta. Fakat nöral krestin evrimsel geçmişini fosil kayıtlarıyla göstermek embriyonik verilerin eksikliği yüzünden olanaksız gibidir."
  
 
Yazıda açıkça itiraf edilen ve fosil kayıtlarında delili bulunmayan bir şeyin nasıl olup da hayali evrime delil gösterilebildiği anlaşılmazdır. İnsan embriyosundaki nöral crest muhteşem bir yapıdır. Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi, burada söz konusu yapının mükemmelliğini anlatmakla yetinmiş ve üstelik bunun hayali evrimsel izlerinin fosil kayıtlarında bulunamayacağını da belirtmek zorunda kalmıştır. Bu, açıkça, evrimin gerçekleşmediğinin ve canlıların mükemmel yapılarla yoktan yaratıldıklarının itirafıdır.
 
6.   Türleşme Aldatmacası:
 
Doğada her zaman bir tür, türdeşi ile çiftleşir. Ve türdeşinde çevresel faktörlerle meydana gelen ve genlerinde var olan çeşitli özellikler, sonraki nesillerde baskın hale gelebilir. Tıpkı uzun boylu bir insan ile kısa boylu bir insanın çocuklarında uzun boyun baskın gelebilmesi gibi. Ancak sonraki nesillerde meydana gelen bu değişim, canlıyı farklı bir türe dönüştüremez. Darwin’in ispinozlarının gagaları uzamış veya kısalmıştır, fakat bu canlılar başka canlı halini almamışlardır. Tavuğa veya yarasaya dönüşmemişlerdir. Buradaki örnekte de dikenli balıklar birbirleriyle çiftleşerek yeni bir tür meydana getirmemişlerdir. Dikenli balıklar yine dikenli balıktır, kendi genlerinde meydana gelen özellikler dışında yeni bir özellik hiçbir şekilde kazanmamışlardır. Ve Darwinistler her ne kadar varyasyonları kullanarak insanları aldatmaya çalışsalar da, bu durum kesin olarak evrim teorisinin delili değildir.
 
7.   Doğal Ayıklanmanın Evrimleşme Olduğu Aldatmacası:
 
Doğal ayıklanma, Darwin döneminden beri Darwinistlerin en gözde sözde evrimleştirme mekanizması olarak tanıtılmaktadır. Oysa bu büyük bir yalandır. Bir canlının çevresel etkenler nedeniyle genlerinde mevcut olan bilgiler dahilinde anatomisinde çeşitli değişimler meydana gelebilir. Fakat bu değişiklikler canlıyı hiçbir zaman başka bir canlıya dönüştürmeyecektir. Ona yeni bir organ ve yapı eklemeyecektir. Dolayısıyla kertenkelelerin çevresel etmenler nedeniyle kuyruklarının kısalması da evrime bir delil değildir.
 
8.   Birlikte Evrimleşme Aldatmacası:
 
Birlikte evrimleşme Darwinistlerin kullandıkları aldatma yöntemlerinden bir diğeridir. Söz konusu yazıda da aynı yöntem izlenerek bakteriler ve konakçılarının sözde evrimleşmelerine dair bir senaryo oluşturulmuştur. Fakat ilginçtir ki, 3.6 milyar yıl önce bile var olan bakteriler günümüzde hala bakteri, onların konakçıları da günümüzde hala aynı konakçılardır. Bu sözde evrim içinde her nedense söz konusu canlılar üzerinde bir değişiklik olmamış, bir evrimleşme meydana gelmemiştir. Gelişip balığa, bir memeliye, hatta Darwinist iddialara göre bir insana dönüşmesi gereken bu tek hücreliler, bakteri olarak varlıklarını 3.5 milyar yıl önceki halleriyle devam ettirmektedirler. Çünkü bu canlılar da tüm diğer canlılar gibi Allah’ın müstakil yarattığı, yoktan var ettiği canlılardır. 3.5 milyar yıl önce yoktan yaratıldıkları gibi, bugün de aynı görünümleriyle yoktan yaratılmaktadırlar.
 
9.   Evrimsel Farklılaşma Aldatmacası:
 
Darwinistlerin çeşitli isimlerle, farklı örneklerle evrime delil olarak sunmak istedikleri konu hep aynıdır: Varyasyonlar. Darwinistler, türlerin kendi içinde çeşitlenmelerini evirip çevirip bir türleşme örneği gibi sunmaya çalışırlar. Oysa bu bir yalandır. Yazıda konu edilen Baştankara kuşlarının, aynı koruluğun farklı bölgelerinde farklı yapısal özelliklere sahip olmaları da yine evrim teorisine bir fayda sağlamamaktadır. Evrime delil olabilmesi için söz konusu kuşlarda kol veya yüzgeç gibi bu canlılara ait olmayan yeni yapıların ortaya çıkması gerekir ki, böyle bir şey olması mümkün değildir. Bu canlılar kendi genlerindeki bilgiler dahilinde değişime uğrarlar, nitekim yazıda verilen örnekte de bu şekilde olmuştur. Dolayısıyla canlıların aynı gen yapıları içinde, bazı genlerinin baskın çıkması tür içinde çeşitlenmeden öte bir şey değildir ve evrime hiçbir fayda sağlamaz.
 
10.      Doğal Ayıklanmayla Hayatta Kalan Lepisteslerin Evrimleştikleri Aldatmacası:
 
Yazıda konu edilen Lepisteslerin bazılarının farklı renkleri nedeniyle doğal ayıklanmaya uğrayarak hayatta kalmaları da evrimin bir kanıtı değildir. Bir canlının doğal ayıklanma yöntemiyle hayatta kalması, o canlıyı hiçbir şekilde evrimleştirmemektedir. Dolayısıyla farklı renklerdeki lepisteslerin zaman içinde elenmesi bu canlılara yeni bir özellik eklememiştir. Canlıların farklı fiziksel özelliklerinden dolayı elenmeleri, farklı renkteki lepisteslerin çoğalmasından ve diğerlerinin azalmasından başka bir sonuç vermeyecektir. Milyonlarca yıl geçse de bu böyle olacaktır. Doğal ayıklanmanın bir evrim mekanizması olduğu iddiası tümüyle bir aldatmacadır.
 
11.      Yaratılış Delillerini Evrime Delil Olarak Sunma Aldatmacası:
 
Darwinistlerin bir yöntemi vardır: Canlılardaki muhteşem özellikleri bir bir anlatır sonra bunun hayali evrimin sözde mucizesi olduğunu iddia ederler. Murana yılanbalığının muazzam avlanma özelliklerinin anlatıldığı bu maddede de yine aynı yöntem izlenmiştir. Canlının mükemmel anatomik yapısı, ince bedenine uygun, kusursuz avlanma sistemi anlatılmış ve bu özellikleri, delilsiz ve gerekçesiz olarak, anlaşılmaz şekilde, hayali evrime bağlanmıştır. Oysa bu kusursuz yapı, canlının söz konusu özelliklerle yoktan yaratılmış olduğunu kanıtlamaktadır. Üstelik balığın bu üstün niteliklerle yoktan yaratıldığı ve milyonlarca yıl boyunca değişmediğini gösteren fosil kayıtları mevcuttur. 95 milyon yıllık yılanbalığı fosilleri, tüm evrimci iddiaları yerle bir eder. Bu açık kanıtın üzerine Darwinistlerin kanıttan yoksun demagojik açıklamaları yalnızca onları küçük düşürmektedir.
 
12.      İspinoz Gagalarındaki Varyasyonu Darwin’den Beri Evrime Delil Gösterme Aldatmacası:
 
İspinoz gagaları aynı tür içinde değişik şekillerde olabilir. Bu durum başka canlılarda da söz konusu olabilir. Ancak burada önemli olan –daha önce de belirttiğimiz gibi– tür içindeki bu değişikliklerin genlerde zaten var olmasıdır. Bu canlılar, yaratıldıkları andan itibaren bu bilgiyle var olmuşlardır. Onlardaki gaga farklılıkları, sonradan genlerine eklenmiş bir bilgi sonucunda gerçekleşmemiştir. Nitekim ispinozlar, genlerinde var olan farklılıklar oranında varyasyona uğrayacaklardır. Gagaların, ispinozların genlerinde var olmayan farklı bir şekli alması veya başka bir organa dönüşmesi kesin olarak mümkün değildir.
 
 
Darwinistlerin türleşme olarak vermiş oldukları tüm örnekler birer aldatmacadır. İspinozların hiçbiri kartala veya bir memeli olan yarasaya dönüşmemiştir. Hiçbirinin gagaları bir kara memelisinin burnuna dönüşmemiştir. Bu canlılar evrimsel hiçbir değişim geçirmemişlerdir. Gagalardaki farklılıkların genlere eklenen bilgi olduğu iddiası bir yalandır. Canlıların genlerine tesadüfi süreçlerle yeni bir bilgi eklenip bunun canlıya fayda sağlayacak yepyeni bir organa dönüşmesi iddiası şimdiye kadar hiçbir şekilde gerçekleşmemiştir ve gerçekleşmesi de imkansızdır.
 
13.      Mikroevrim ve Makroevrim İddiaları Birer Aldatmacadır:
 
Evrimciler türler içindeki çeşitliliği, yani varyasyonu "mikro evrim", yeni türlerin oluşması varsayımını ise "makro evrim" dedikleri hayali süreçlerle adlandırırlar. Oysa bu bir yalandır.
 
1) Canlılarda mikroevrim denen hayali süreç gerçekleşmemiştir. Darwinistlerin mikroevrim iddiasına kanıt göstermeye çalıştıkları tüm örnekler, türler içinde gerçekleşen varyasyonlardır. Varyasyonlar ise evrim değildir. Bir böceğin ilaca direnç göstermesi, ispinoz gagalarının farklı şekiller alması, farklı kıtalarda yaşayan ineklerin az tüylü veya çok tüylü olması bu canlıların genlerinde yaratılmış olan mükemmel sistemlerin sonucudur. Bu canlılar yoktan bir özellik elde etmemiş, evrimleşmemişlerdir.
 
2) Canlılarda makroevrim denen hayali süreç de hiçbir şekilde gerçekleşmemiştir. Darwinistler, makroevrime kanıt teşkil eden fosiller bulunduğunu iddia ederek yalan söylerler. Ellerinde tek bir tane bile ara fosil yoktur. Darwinistlere göre, yeryüzünde bu iddiayı kanıtlayacak milyarlarca, hatta trilyonlarca fosil kanıt olması gerekmektedir. Ancak yer altından 100 milyon fosil çıkarılmıştır, bunların her biri tek tek incelenmiştir ve BUNLARIN TEK BİR TANESİ BİLE ARA FOSİL DEĞİLDİR. Darwinistlerin, makroevrime dair kanıtları genlerin yapısında görebildiğimiz iddiası ise ikinci büyük yalandır. Zaten Darwinistler bu sahte iddiaya delil gösteremeyecekleri için “evrimin genler üzerinde büyük etkileri olabilir” şeklinde son derece politik ve demagojik bir ifadeyle buna açıklama sunmaya çalışırlar.
 
 
Genler canlılarda yaratıldıkları andan itibaren mükemmel bir nitelik, kusursuzluk ve işleyiş içinde olan, olağanüstü derecede kompleks ve muhteşem yapılardır. Bu yapıların en küçük parçası olan tek bir DNA bile Darwinistler için büyük bir meydan okumadır. Darwinizm, hem moleküler düzeyde hem de paleontoloji alanında tam anlamıyla çökmüş bir teoridir.
 
14.      Zehir Dirençliliğinin Evrime Delil Olduğu Aldatmacası
 
Canlılar muhteşem özelliklerle birlikte yaratılmışlardır. Bedenlerindeki yapılar ve bu yapılar dahilinde gerçekleşen akıl göz kamaştırıcıdır. Darwinistler ise, genellikle bu muhteşem yapıları alır ve evrim masallarına dahil ederler. Fakat bunu yaparken söz konusu hayali evrimleşmeye delil sunabildikleri tek bİr moleküler bulgu veya tek bİr fosİl KALINTISI BULUNMAMAKTADIR.
 
Bu maddede örneği verilen deniz tarakları, saksitoksin isimli zehire karşı bağışık yapıları ile bir yaratılış harikasıdırlar. Darwinistlerin, bu olağanüstü sisteme, canlının nasıl sahip olduğuna dair hiçbir açıklamaları yoktur, olması da mümkün değildir. Çünkü bu yapı, canlılara ait tüm diğer yapılar gibi, olağanüstü kompleksliktedir ve evrim teorisini çürütmektedir. Aynı türdeki bir başka canlının zehirsiz bölgede yaşadığı için, bu bağışıklık sisteminden yoksun olması da bir mucizedir. Yüce Allah bu canlıları yaşadıkları ortamlara en uygun şekilde var etmiştir. Darwinistlerin bunu Darwinizm aldatmacasına delil olarak sunabilmeleri için, söz konusu sahte evrim süreçlerinin nasıl geliştiğini, bunun delillerinin neler olduğunu göstermeleri gerekmektedir.
 
“Deniz tarakları farklı ortamlarda farklı özellikler barındırırlar, bu da evrimle olmuştur” açıklaması ancak ilkokul düzeyindeki çocukları aldatmak içindir. Fakat günümüzde artık ilkokul çocukları da bu yalana kanmamaktadırlar.
 
15.      Evrimsel Direnç Senaryolarıyla Evrim Telkini Vermeye Çalışma Aldatmacası
 
Evrim teorisi sahte bir teori olduğundan, Darwinistler propagandaları için sürekli olarak taktik geliştirme ihtiyacı duyarlar. Moleküler buluşlar daima evrim teorisini alteder. Fakat Darwinistler evrimin bir aldatmaca olduğunu itiraf edeceklerine, teorilerini yeni buluşlara göre uyarlamaya çalışırlar. Fosil bulguları her zaman evrime karşı deliller sunar. Fakat bu gerçek karşısında pes etmeleri gerekirken, Darwinistler, ara fosil yokluğunu tevil etmeye çalışırlar. Görüldüğü gibi Darwinistlerin yaptıkları şey, açık deliller göstermek değil, evrimi çökerten bulgular karşısında sürekli taktik geliştirmektir. Darwinizm, delil bulma ve delil sunma üzerine değil, taktik geliştirme ve demagoji yapma üzerine kuruludur. Demagoji, Darwinistler için bir zorunluluktur, çünkü TEORİ DELİLDEN YOKSUNDUR.
 
CBT’deki yazının 15. maddesinde yine bir taktik geliştirilmiş ve hayret verici şekilde evrimi çürüten fosiller evrime delil olarak sunulmaya çalışılmıştır. Yeryüzünde milyonlarca yaşayan fosil bulunmaktadır. Bu fosil kayıtlarında bulunan timsahlar, geyikler, ayılar, kuşlar, sürüngenler, balıklar, böcekler kısacası tüm canlılar milyonlarca sene önce yaratıldıkları şekilleri, görünümleri, anatomileri ile bugün yeryüzünde yaşamaktadırlar. Allah, onları milyonlarca yıl önceki görünümleriyle olağanüstü bir mucize olarak, muhafaza etmiştir. Öyle ki yaşayan fosiller gerçeği, hiçbir Darwinist’in tevil edebileceği gibi değildir.
 
İşte bu nedenle Darwinistler, yaşayan fosillerin varlığını kabul eder, ancak bu defa bunların ortaya çıkışını kendilerine göre tevil etmeye çalışırlar. Canlıların milyonlarca yıl boyunca değişmeden kalabildikleri, fakat sözde ani değişmeler gösterdikleri iddiası (Sıçramalı evrim) bunun en bilinenidir. “Fosil kayıtlarını evrime nasıl uyarlarız?” mantığının sonucu olan bu büyük aldatmaca, Darwinistler açısından fosillerin evrimi reddetmesi ile ortaya atılmış bir zorunluluktur. Canlılar gerçekten de milyonlarca yıl boyunca değişmeden kalmışlardır, fakat Darwinistlerin var olduğu iddia ettikleri ani değişiklikler yalandır. Fosil kayıtlarında bu sözde büyük değişimlerin izlerinden eser yoktur. Bunlar test edilememekte, gözlemlenememekte, açıklanamamaktadır. Yeryüzünde, yer altında hiçbir yerde bu hayali büyük değişimlerin izleri bulunmamaktadır. Canlıları Allah, milyonlarca yıl önce de bugünkü görünümleri ile yoktan yaratmıştır. Ani değişim iddiası, evrim teorisinin kendisi gibi çok büyük bir yalandır.
 
Görüldüğü gibi evrime delil olarak sunulmaya çalışılan bu 15 madde, aslında evrim teorisinin çöküşünü ilan eder niteliktedir. Zaten bu tip yazılar, son saatlerinde ölmüş bir teoriyi biraz daha canlı tutabilme amacıyla gündeme getirilirler. Yoksa şu anda tüm dünyada, Darwinistler de dahil olmak üzere tüm insanlar, Darwinizm’in çökmüş olduğunun farkındadırlar. Darwin’in kehaneti gerçekleşmiştir. Fosil kayıtları evrim teorisini yok etmiştir. Dünya artık bu gerçeği öğrenmiştir. Darwinizm iddiasını canlı tutabilmek için ara fosil gerekir. Ama ara fosil diye bir şey yoktur. Şu durumda Darwinist demagoji zaman kaybından ve Darwinistleri komik duruma düşürmekten başka bir amaca hizmet etmemektedir. Nature ve Cumhriyet Bilim Teknik Dergilerine bu gerçeği artık kabullenmelerini tavsiye ediyoruz.
2009-01-29 21:46:18

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
GAZETECİ HAKAN EROL'UN SON İDDİALARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ VE BAZI...
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."