Biyomimetri Dünyasından Yenilikler

Bilimin ürettiği günlük yaşamımızı kolaylaştıran teknolojik gelişmelere ilham kaynağı olan tüm canlılar, Allah’ın yaratma sanatının eseridir. Bilim adamları yaratılış harikası bu canlıları araştırdıkça her geçen gün yeni bir özellikle karşılaşmakta ve bu özellikleri teknolojinin farklı ihtiyaçlarını karşılamak için örnek olarak kullanmaktadırlar.

 • Bu teknolojik gelişmelere eklenen yenilikler nelerdir?
 • Hangi canlılar bilim adamlarına ilham kaynağı olmaktadır?

Venüs Süngerinin Sağlamlığı ve Kemiklerimiz

Batı Pasifik Okyanusu’nun 1000 m derinliklerinde yaşayan Venüs süngeri (E. Aspergillum) düşük sıcaklıkta esnek fiber optik kablolar üretmekte, aynı zamanda biyologları ve bilim adamlarını hayrete düşüren ve gelecekteki malzemelere ilham kaynağı olabilecek, cam kafesler inşa etmektedir.

Kırılgan camı, dayanıklı bir yapı malzemesine dönüştürme konusunda Venüs süngeri en az 7 yapısal özellik kullanır. Bu yapı, temel mühendislik prensipleri esas alınarak inşa edilmiş cam kafesler biçimindedir. Fiber ile güçlendirilmiş çimento, bohçalanmış kiriş yığınları, kolonları güçlendirmek için 45 derecelik bir açıyla konumlandırılmış çapraz kirişlerden oluşur.

İskeletin temel yapısını oluşturan iğne benzeri cam kirişlerin çapları bir metrenin 10 milyonda veya 100 milyonda biri kadardır ve bildiğimiz normal cam çubuklarından çok daha kompleks bir yapıya sahiptirler. Kirişler cam ve zamk tabakalarından oluşur. Her cam tabakası birbirine kaynaştırılmış metrenin milyarda biri kadar küçük cam parçacıklarından meydana gelir. Her cam tabakasının arasındaki zamk, bir çatlağın bir tabakadan diğerine geçmesini durdurarak bütün iskelete sağlamlık kazandırır. Bu canlıların cam evlerinin benzeri minerallere sahip olan vücudumuzdaki kemikleri ve dişlerimizi inceleyen cerrahlar, kemiklerin onarılmasına yardımcı olacak maddeler üretmeyi amaçlamaktadırlar. Biyomineralizasyon adı verilen bu çok kompleks sürecin taklit edilmesi oldukça zordur. Araştırmacılar bu süreci incelemek ve çözmek için bir kez daha doğaya yönelmişlerdir.

www.denizlerdekimucize.com

 

Yarasaların ve Yunusların Kullandıkları Sonar Sistem ve Ultra Ses Şimdi de Tıp Dünyasına Yön Veriyor

Ses, havada ve suda dalgalar halinde yayılır ve bu dalgalar herhangi bir cisme çarparsa geri döner. Eğer yeterli bilgi ve teknolojiye sahipseniz, dönen dalgalardan bu cisim hakkında çeşitli bilgiler edinebilirsiniz: Dalga kaynağının sizden ne kadar uzakta olduğu, büyüklüğü ya da ne yöne, hangi hızla hareket ettiği gibi...

Ses ve basınç dalgalarını kullanarak objelerin yerini tespit etme teknolojisi 20. yüzyılda geliştirilmiştir. Bu teknoloji, her ne kadar savaşta kullanılmak amacıyla geliştirilmişse de, günümüzde batık gemilerin yerlerini belirleme ya da deniz dibi haritalarının çıkarılması gibi amaçlarla kullanılmaktadır. Ancak doğadaki canlılar bundan milyonlarca yıl önce, henüz insanlar bu sistemleri keşfetmemişken, etrafa yayılan ses dalgalarını kullanıyor ve bu sayede yaşamlarını sürdürüyorlardı.

Örneğin yunuslar, yarasalar, balıklar ve güveler yaratıldıkları ilk andan beri "sonar" adı verilen bu sisteme sahip olan canlılardandır. Üstelik bu sistemler bugün bizim kullandıklarımızdan çok daha duyarlı ve kullanışlıdır. Çünkü biyosonar sistemler insan yapımı navigasyon cihazlarından çok üstündür. Doğadaki biyosonar kalitesinden çok etkilenen bilim adamları biyosonarı olan canlıların nasıl bu kadar hızlı ve doğru bir şekilde ses ile yer tespiti yapabildiklerini bulmak için bu canlıları çok detaylı olarak incelemektedirler. Sesleri yunus ve yarasaların analiz ettikleri gibi analiz etmeye ve sesi nasıl topladıklarını bulmaya çalışmaktadırlar.  Hayvanların vızıltı gibi sesleri bile çoklu filtreler ya da alıcılarla tespit etmelerinin sırrı çözülürse insan vücudunu daha doğru bir görüntüleme ile inceleyecek ultrason sistemleri geliştirilebilecektir.

Görüldüğü gibi canlılardaki özellikler çok geniş bir alanda insanlara fayda sağlamaktadır. Allah Kuran'daki bir ayette hayvanlardaki faydalara şöyle dikkat çeker:

“Gerçekten hayvanlarda da sizin için bir ders (ibret) vardır; karınlarının içinde olanlardan size içirmekteyiz ve onlarda sizin için daha birçok yararlar var…” (Müminun Suresi, 21)

Zırhlı Koruma İçin Taklit Edilen İstiridye:

Bilim adamlarının araştırma yaptıkları konulardan biri de daha sağlam kurşun geçirmez maddeler elde etmektir. Bu konuda en çok incelenen doğal ürünler ise, istiridyeler tarafından üretilen incilerin sedefleridir. Pek çok yumuşakçanın kabuğunun iç katmanında bulunan sedefin %95'i tebeşirdir; fakat sedef kompozit yapısı sayesinde tebeşirden 3.000 kat daha dayanıklıdır. Bu yapı incelendiğinde 8 mikron (1 mikron=10–6 metre) eninde ve 0,5 mikron kalınlığındaki mikroskobik plakaların tabakalar şeklinde dizildiği görülür. Bu plakalar kalsiyum karbonatın yoğun ve kristal gibi parlak bir şeklidir. Fakat bu plakaların birleştirilmesi ipek benzeri yapışkanlı bir protein sayesinde mümkün olmaktadır.

Bu kombinasyon, iki yönlü bir sertlik sağlar. Öncelikle sedef üzerine ağır bir yük konulduğunda oluşan kırıklar, ince tabakalar boyunca ilerler, fakat protein tabakalarını geçmeye çalışırken yön değiştirirler. Bu, uygulanan kuvveti dağıtır ve böylece kırılma durdurulmuş olur. İkinci bir güçlendirici faktör de, bir kırık oluşunca, protein tabakalarının kırıklar boyunca gerilmesidir. Bu gerilim sayesinde kırılmayı devam ettirecek olan enerji emilmiş olur.

Sedef bu özellikleriyle insan yapımı yüzeylerden daha etkili bir enerji emicidir. Karmaşık kalsiyum karbonat katman modellerinin biyopolimerler ile bağlanması üzerinde çalışan bilim adamları bu sağlam maddeyi gelecekte askerlerin zırhlarında kullanmayı planlamaktadırlar. Bu örnekten de anlaşılacağı gibi Allah bizlere apaçık varlığının ve yaratmasındaki üstün güç ve kudretinin delillerini sonsuz ilmi ve aklıyla göstermektedir. Dolayısıyla buradaki düzenin övgüsü de herşeyde olduğu gibi Allah'adır. Bir ayette Allah şöyle buyurmaktadır:

“Göklerde ve yerde her ne varsa O'nundur. Şüphesiz Allah, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan (Gani)dır, övülmeye layık olandır.” (Hac Suresi, 64)

www.evrimacmazi.net

Bugün bilim adamları biyomimetik malzemelerin üretilmesi için mikroskobik boyutlarda incelemeler yapmaktadırlar. Örneğin kemik ve diş türü biyoseramikler, vücut sıcaklığında, protein gibi organik maddelerin birleştirilmesiyle oluşur ve bunlar insan üretimi seramiklerden çok daha üstün nitelikler gösterirler. Doğadaki üstün niteliklerin nanometre (milimetrenin milyonda biri) boyutlarındaki birleştirmeden kaynaklandığının anlaşılması bu boyutlarda araç üretmeyi amaçlayan birçok elektronik şirketini biyoesinli malzeme (biyolojik malzemelerden esinlenilerek hazırlanan insan yapısı malzemeler) araştırmalarına yöneltmiştir.

Yakıt İçin Yapraklar:

Fotosentezi yapay olarak elde etmek için araştırma yapan bilim adamları, güneş enerjisini kimyasal yakıt üretmek için kullanmayı hayal etmektedirler. Ancak bu konuda gelişmeler kat edilmesine rağmen, kullanılan yöntemlerle henüz daha verimli ve daha ucuz yakıt elde edilememiştir.

Yapı Malzemesine Dönüştürülen Bakteriler:

Üretim dünyasında, birçok firma artık kaynakları korumak, maliyetleri düşürmek ve ürünleri en doğru yerde ve zamanda pazarlamak için bakterilerin yaratılış özelliklerinden faydalanmaktadır. “BacillaFilla” adı verilen bir bakteri türü buna örnektir. Betonarme yapılarda oluşan çatlaklar içinde çoğalan ve bir çeşit yapıştırıcı üreterek çatlağın kapanmasını sağlayan bu bakteri türü, gerçekte Yüce Allah’ın yarattığı özellikleri yapısında taşıyan “Bacillus subtilis” adlı bir bakterinin genlerinin değiştirilmesi ile üretilmiştir.

Bilim Dünyasına Yol Gösteren Diğer Canlılar

 • Yusufçuklar, uçaklardan farklı olarak her yöne doğru uçabilirler, bu özellikleriyle hovercraftlara ilham vermişlerdir.
 •  Köpekbalığı derisi  sürtünmeyi önler,  bundan esinlenerek dalgıç elbiseleri tasarlanmıştır.
 •  
 •  Termitler havalandırma sistemi bulunan tepecikler inşa ederler, mimarlar da bina yapımında bu sistemi kullanırlar.
 •  Kuşlar Wright kardeşlere ve Leonardo da Vinci’ye ilk uçak denemelerinde ilham vermişlerdir.
 •  Ağaç yaprakları solar hücrelere ilham kaynağıdır.
 •  Kelebek kanatları daha gelişmiş aygıt ekranları üretilmesine yardımcı olur.
 •  Balina yüzgeçleri daha iyi türbin kanatları geliştirilmesini sağlamıştır.
 •  Lotus yaprakları su geçirmez yüzeyler için model teşkil eder.
 •  Kuş gagasının şekli hızlı trenlerdeki direncin düşürülmesine yardım eder.

www.biyomimetik.imanisiteler.com

Gökyüzünden yeryüzüne ve denizlerin derinliklerine kadar etrafımız, hepsi birer yaratılış örneği olan "doğal teknoloji harikaları" ile donatılmıştır. En basit bir endüstriyel ürünün bile bir tasarlayıcısı ve üretim yeri vardır. Bu durumda dev fabrikalarla ya da karmaşık makinelerle kıyaslanamayacak kadar mükemmel sistemlere sahip canlıların tesadüfen ve kendi kendine, doğa şartları sonucunda ortaya çıktığını iddia etmek elbette ki son derece bilim ve mantık dışı olur.

Her canlı üstün ve mükemmel bir yaratılışa sahiptir. Bu mükemmel yaratılış özellikleri ilk yaratıldıkları anda kusursuz ve eksiksiz olarak ortaya çıkmışlardır. Çünkü Allah,"kusursuzca var eden"dir. Allah, Kuran'da şöyle buyurmaktadır:

“(Bunlar,) 'İçten Allah'a yönelen' her kul için 'hikmetle bakan bir iç göz' ve bir zikirdir.” (Kaf Suresi, 8)

2012-06-15 00:56:13

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top