Kehf Suresi'nden ahir zamana işaretler

 

ADNAN OKTARIN A9 TV, KOCAELİTV VE ABA TV'DEKİ CANLI SOHBETİ

(30 NİSAN 2011; 22:00)

 

Ayet okuyalım. Kehf Suresi 65. ayet, şeytandan Allah’a sığınırım; Derken, Katımız'dan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve tarafımızdan kendisine bir ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kulu buldular.Bakın Allah, rahmet verdiğini başta söylüyor. Önce Allah’ın rahmeti, sonra bir ilim. O ilmin ne olduğunun söylemiyor Allah, bir ilim. Bir kulu buldular.Ebcedi; 2010. Musa ona dedi ki: "Doğru yol (rüşd) olarak sana öğretilenden bana öğretmen için sana tabi olabilir miyim?"Müslüman nedir? Müslüman daima doğru yoldadır, onun da istediği o, rüşd; doğru yol. Dedi ki: "Gerçekten sen, benimle birlikte olma sabrını göstermeye güç yetiremezsin. (Böyleyken) “Özünü kavramaya kuşatıcı olamadığın şeye nasıl sabredebilirsin?" Bende de kardeşlerimiz bana sık sık soru soruyorlar. “Hocam onu niye böyle yapıyorsun?”diyorlar. Ben de onlara diyorum ki bakın; “Özünü kavramaya kuşatıcı olamadığın şeye nasıl sabredebilirsin?"

(Musa:) "İnşaAllah, beni sabreden (biri olarak) bulacaksın. Hiçbir işte sana karşı gelmeyeceğim" dedi. Dedi ki: "Eğer bana uyacak olursan, hiçbir şey hakkında bana soru sorma, ben sana öğütle-anlatıp söz edinceye kadar. Böylece ikisi yola koyuldu. Nihayet bir gemiye binincehep gemili yerler, Hz. Mehdi (a.s) olduğu yerler gemili, Hz. Musa (a.s)’ın, Hz. Hızır (a.s) ile karşılaştığıyerler gemili. İkisi. Gemiyi tahrif ediyor Hz. Hızır (a.s). Dedi ki: "İçindekilerini batırmak için mi onu deldin? Andolsunyemin ediyor, sen şaşırtıcıbir işyaptın. Dedi ki: "Gerçekten benimle birlikte olma sabrını göstermeye kesinlikle güç yetiremeyeceğini ben sana söylemedim mi?"Ben de diyorum ki; "Gerçekten benimle birlikte olma sabrınıgöstermeye kesinlikle herkes güçyetiremez" diyorum inşaAllah. Onun için benim çevremde de az insan vardır, kardeşlerimiz çok az. Çok başarılıyız ama az insan var çevremizde, 300 kişi falan var. Her zaman böyledir, aşağıyukarı 300’ün çevresinde kalır ne fazlalaşır, ne azalır inşaAllah.

(Musa:) "Beni, unuttuğumdan dolayısorgulamaunuttuğunu bahane olarak onu söylüyor. Bu işimden dolayıbana zorluk çıkarma"dedi. Böylece ikisiüçüncübir kişi yok, sadece ikisi. Ledün ilminde sır vardır, sır; teke tek söylenir, kalabalıkta söylenmez. Adam da bana alenen sır söyle diyor, “televizyondan bana sır söyle”diyor. Söylemem, ledüni bir sır olduğuna göre, eğer layıksa teke tek söylerim, bire birken söylerim. Adam odun, bir şeyin hikmetini çıkaramıyor, “Hocam şunu niye şöyle söyledin?”diyor. Anlayamıyorsan, ben sana ne diyeyim.

Böylece ikisi (yine) yola koyuldular. Nitekim bir çocukla karşılaştılar, o hemen tutup onu öldürdü. Dedi ki: "Bir cana karşılık olmaksızın, tertemiz bir canımıöldürdün? Andolsun, sen kötübir işyaptın." Hz. Hızır (a.s) izinlidir, Hz. Mehdi (a.s) kan akıtmaz. Ama Hz. Hızır (a.s) kan akıtır. Hz. Mehdi (a.s) kan durdurur, Hz. Hızır (a.s) kan akıtır, bina yıkar, devlet yıkar, Hz. Hızır (a.s)’ın özelliğidir. Melekler de öyle, Hz. Mehdi (a.s) kan akıtmaz ama Hz. Mehdi (a.s)’ın emrindeki, Hz. Mehdi (a.s)’a yardımcıolan melekler, ki yaklaşık 70 bin melektir, bunlar kan akıtırlar, kan revan içinde bırakırlar dünyayı. Hz. Mehdi (a.s) muhaliflerini vururlar; özellikleridir. Hz. Mehdi (a.s) şahsıve talebeleri kan akıtmaz, kanıdurdurmak için müdahale ederler. Ama meleklerin konumu öyle değil. Peygamberimiz (s.a.v); “Meleklerin, Hz. Mehdi (a.s) muhaliflerinin boynunu vuracağını”hadislerde söylüyor. Feci şekilde öldürürler. Eğer dünyaya dikkatlice bakarsanız, bilmediğiniz olayların devam ettiğini görürsünüz. Allah öldürür, melekleriyle öldürür. Allah bina yıkar melekleriyle, Hz. Hızır (a.s)’ın özelliğidir aynızamanda. Hz. Hızır (a.s) da hem bina yıkar, insan da öldürür, özelliğidir. Ama Hz. Mehdi (a.s) da; uyuyan kişiyi dahi uyandırmaz, son derece şefkatli ve merhametlidir. Anti kandır. Zaten adıüstünde Mehdiyyü’l dem; kan durduran Hz. Mehdi (a.s).

ALTUĞBERKER:Hocam söylediğiniz konuda hadis-i şerif okuyabilir miyim? Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur; “Allah onu (Hz. Mehdi (a.s)’ı) 3 bin melekle destekleyecektir. (El Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, Ahmed İbn-i Hacer-i Mekki, s. 41)

O melekler, Hz. Mehdi'ye muhalefet edenin yüzüne ve arkasına vuracaktır. (El Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, Ahmed İbn-i Hacer-i Mekki, s. 41)

ADNAN OKTAR:“Hz. Mehdi (a.s)’a muhalefet eden”derken; ‘onun anlattığıdini, İslam’a karşımücadele edenlere, Kuran’a karşımücadele edenlere Allah; meleklerle böyle karşılık vereceğim diyor. Yani buna dikkatlice bakanlar göreceklerdir. Ama Hz. Mehdi (a.s), şiddetle karşıdır kana. Allah onu öyle yaratmıştır. Bütün devletlerin yıkılışında, Hz. Hızır (a.s) görev alır. Zaten, Kehf Suresi 59. ayette başlıyor. Şeytandan Allah’a sığınırım. “İşte ülkeler (ve onların halkları), zulmettikleri zamanBakın gerekçe ne? Zulmetmek. Yani Kuran’a uymamak, İslam’a uymamak, Mehdiyet’e uymamak, İsa Mesih’e uymamak, İsa Mesih’i sevmemek; zulmettikleri zaman onlarıyıkıma uğrattık;”‘Devletleri yıkacağım’diyor Allah. Kiminle? Hz. Hızır (a.s) ile, ve yıkımlarıiçin bir buluşma zamanıtespit ettik.Yani Hz. Hızır (a.s) ile olan buluşma. Hz. Hızır (a.s) ile buluşmanın arkasından, o devlet yıkılır. Bana örnek ver derseniz, örnek vermem. Ama bu olaylar, şu an dünyada oluyor. Ve devlet kuruluşunda görev alır. Atatürk’e yardım etmiştir. Fatih Sultan Mehmet’e yardım etmiştir. Fatih, İstanbul’u fethederken, Hz. Hızır (a.s) surların üzerinde oturuyordu, etrafıseyrediyordu.

ALTUĞBERKER:Mısır’daki görüntüyügösteriyorum Hocam.

ADNAN OKTAR:Evet, bakalım. Amerikalılar da pek bir anlam veremediler buna, Hıristiyanlar da, Museviler de bir anlam veremediler. Bakın, atın üzerinde bir şahıs flu olarak, o birdenbire netleşiyor, net insan haline gelir, Hz. Hızır (a.s)’ın özelliğidir o. İncil’de de geçiyor; “flu görünümlüatlı”diyor. Flu görünümlüatlı; Hz. Hızır (a.s).

Cenab-ıAllah diyor ki; Şeytan’dan Allah’a sığınırım. Andolsun, bu Kur'an'da insanlar için Biz her örnekten çeşitli açıklamalarda bulunduk. İnsan, her şeyden çok tartışmacıdır.Televizyonlarda tartışma programlarıvar ya, her yerde. Evlerde babasıyla tartışır, annesiyle tartışır, okulda arkadaşlarıyla tartışır. Maçtartışmaları; yok şu kazandı, yok bu kazanacak. Allah ne diyor; “İnsan, her şeyden çok tartışmacıdır.Yani bu insanların bir zaafıdır. Andolsun, bu Kur'an'da insanlar için Biz her örnekten çeşitli açıklamalarda bulunduk.Yani ‘her türlübilgiyi verdim’diyor Allah. 56. ayet; 1956’ya bakıyor aynızamanda. Biz elçileri, müjde vericiler ve uyarıcılar olmak dışında (başka bir amaçla) göndermeyiz.Yeryüzüne. “İnkar edenler ise, hakkıbatıl ile geçersiz kılmak için mücadele ediyorlar.Darwinist, materyalistler hakkıbatılla, geçersiz delillerle etkisiz kılmak için (İslamiyet’i) mücadele ediyorlar. Onlar Benim ayetlerimi ve uyarıldıklarını(azabı) alay konusu edindiler.‘Kuran’ıda alay konusu edindiler, uyarıldıklarıazabıda alay konusu edindiler’diyor Allah.

Senin Rabbin rahmet sahibi (ve) bağışlayıcıdır. Eğer, kazandıklarından dolayı onları (azapla) yakalasaydı, şüphesiz onlara azabı (bir an önce) çabuklaştırırdı. Hayır, onlar için bir buluşma zamanıvardır.Allah devletleri, hemen yıkmıyor. Zamanıgelince. Mesela Libya’nın yıkılmasıgerekiyorsa, zamanıgelince yıkar Allah. Suriye’nin yıkılmasıgerekiyorsa, zamanıgelince yıkar, yıkılışında da; Hz. Hızır (a.s) görev alır. Sistem budur. Örnek istiyor olabilirsiniz belki ama ben kapalıolarak bu kadarınısöyleyeyim. Hani Musa genç yardımcısına demişti: "İki denizin birleştiği yere ulaşıncaya kadar” Şimdi İstanbul’da iki deniz bir daha birleştirilecek, biliyorsunuz. Kuran’da bu ayette belirtilen olay. “İki denizin birleştiği yer.” Bu, pek rastlanan bir şey değildir. Yani gerçek anlamda iki deniz birleşecek, dünyada en çaplıiki denizin birleşmesi olacak. Yaklaşık; 2023. Hz. Mehdi (a.s)’ın zuhur ettiği yılda, iki deniz birleştirilmişolacak. Şu an onun çalışmalarıbaşladı.

"İki denizin birleştiği yere ulaşıncaya kadar gideceğim ya da uzun zamanlar geçireceğim. Böylece ikisi, iki (deniz)in birleştiği yere ulaşınca balıklarını unuttular;” Bakın; İki, iki. Bazen Hz. Hızır (a.s), balık suretine de girer. Bazen eşya görünümüde alır. (balık) denizde bir akıntıya doğru (veya bir menfez bulup) kendi yolunu tuttudiyor. Hz. Mehdi (a.s) çok şefkatli, çok merhametlidir. Kandan öyle şeylerden şiddetle kaçınır. Ama Allah kandan kaçınmaz. Hz. Mehdi (a.s) kaçınır. Hz. Mehdi (a.s) kan akıtmaz derken, Allah kan akıtmayacak demiyorum. Allah kan akıtır. Hem de feci şekilde kan akıtır. Hz. Mehdi (a.s) ve talebeleri kan akıtmaz. Allah ona vahiy etmiş, ilham etmişkalbine. Vahiy derken Peygamber (s.a.v.)’e yapılan vahiy gibi değil, vicdana yapılan ilham. Şefkatli olacaktır, merhametli olacaktır. Allah, Mehdi (a.s)’da Rahman ve Rahim ismiyle tecelli edecek. Ama meleklerde Cabbar ismiyle tecelli ediyor Allah, Kahhar ismiyle tecelli eder. Allah’ın isimleri çeşitli tecellileri vardır. Hz. Mehdi (a.s)’da Hadi, Rahman ve Rahim isimleriyle tecelli ediyor. Kahhar ve Cabbar isimleriyle de; ona yardım edecek meleklerde tecelli ediyor. Hz. Hızır (a.s) için derler ya; “ak saçlıbir ihtiyar insanlara hep yardım eder.”Tamam da, devlet yıkar, adam öldürür Hz. Hızır (a.s); bir de o özellikleri vardır. Bundan kimse bahsetmiyor. Allah muhaliflerine, Kuran muhaliflerine, din muhaliflerine vurur, Hz. Mehdi (a.s) muhaliflerine, Hz. İsa (a.s)’ın muhaliflerine vurur, özelliğidir o. Allah ona o görevi vermiş. Bakın hep, iki kişi. Yani ledün ilminde üçüncükişiye yer yoktur, o zaman o ledün ilmi olmaz. Ledün ilmi gizli söylenir. Hatta masonlar da öyle; tefekkür hücresinde mason sırrıverirken, teke tek sır verirler. İnsan kafatasıkoyuyorlar, kabın içerisine biraz tuz koyuyorlar, bir mum yakarlar, gerçek kafatasıkullanıyorlar tabii, çok ürkütücüAllah vermesin. Gerçek insan kafatasıkoyuyorlar, her yer simsiyah, duvarlar simsiyah, zifiri karanlık sadece tek mum yakıyor, orada onlara mason sırrıveriyorlar, inşaAllah.

77. Ayet (Yine) Böylece ikisi yola koyuldu. Nihayet bir kasabaya gelip yemek istediler, fakat (kasaba halkı) onlarıkonuklamaktan kaçındı. Onda (kasabada) yıkılmaya yüz tutmuşbir duvar buldular,Hz. Hızır (a.s), onu inşa ediyor. Hz. Hızır (a.s)’ın bir özelliği neymiş? Duvarcıustasıolması. Masonların piri, Hz. Hızır (a.s). Yani dünya masonluğunun piridir. Ama imanlıgerçek masonların piridir. Allah’ıseven, Allah’tan korkan Müslüman olan masonların piri, inşaAllah. Tabii Müslümanların da pir’idir hak edenlerin. Mason derken biz Müslüman mason diyoruz zaten hepsi Müslüman olmuşoluyor fark etmez. İster Tapınak Şövalyesi olsun, ister başka bir şey olsun, Müslüman olduktan sonra konu bitmiştir. Ama Hz. Hızır (a.s.), iyi duvarcıustasıdır. Güzel duvar yapar; şakül; ihtiyaçduymaz inşaAllah. Dedi ki: "Eğer isteseydin gerçekten buna karşılık bir ücret alabilirdin." Allah rızasıiçin hizmet olduğu için, Hz. Hızır (a.s.) hiçbir şeyi karşılıklıyapmaz, Allah rızasıiçin yapar. Dedi ki: "İşte bu, benimle senin aranda ayrılma (zamanı)mızdır. Sana, üzerinde sabır göstermeye güçyetiremeyeceğin bir yorumu haber vereceğim.Yani “yorumuna bile şimdi sabır gösteremezsin”diyor inşaAllah.

"Gemi, denizde çalışan yoksullarındı” 79. ayet; 1979’da gemi patlamasıolayına Hz. Mehdi (a.s.)’ın devri ona işaret ediyor. Onu kusurlu yapmak istedimdemek ki, o gemiyi bir yakan var. Demek ki, o gemiyi infilak ettiren biri var. Gemi durduk yere yanmaz. Demek ki, onu o ateşin çıkmasınısağlayan birisi var. Ona işaret var. Bakın; Gemi, denizde çalışan yoksullarındı, onu kusurlu yapmak istedim, (çünkü) ilerilerinde, her gemiyi zorbalıkla ele geçiren bir kral vardı.Demek ki, 79’larda zorbalık hakim olacak, Kuran’dan işaretler var. Bazıyerlerde, krallık gibi bir sistem olacak.

Onu kusurlu yapmak istedim. Çocuğa gelince, onun anne ve babasımü'min kimselerdi. Bundan dolayı, onun kendilerine azgınlık ve inkar zorunu kullanmasından endişe edip-korktuk. Böylece, onlara Rablerinin ondan temiz olmak bakımından daha hayırlısı, merhamet bakımından da daha yakın olanınıvermesini diledik.Müslümanlarda bir; temizlik, iki; merhamet çok önemli. Hz. Hızır (a.s.)’ın üzerinde durduğu konulara bakın. Temizlik ve merhamet. Merhamete çok önem veriyor. Şimdi bakan da, Hz. Hızır (a.s.)’ıhâşa merhametsiz zanneder. Adam öldürüyor ama müthişmerhamet sahibi. Son derece temiz bir insan, acayip titizdir Hz. Hızır (a.s.), tertemiz gezer, çok şefkatlidir, bayağıakıllıdır, ama Allah’ın emri ile devlet yıkar. Zaten sonunda bakın diyor; Duvar ise, şehirde iki öksüz çocuğunduİki öksüz çocuk; işte Hz. Mehdi (a.s) ve Hz. İsa (a.s). Altında onlara ait bir define vardı.Hz. Mehdi (a.s) devrinde, bol miktarda define bulunacak. Şimdi de bu dikili taşların altında, piramitlerin altında, Nemrut Dağı’ndaki o, Nemrut harabelerinin altındaki böyle taşyığmasıdır, altında müthişdeliller, müthişhazineler bulacak insanlar. Babalarısalih biriydi. Rabbin diledi ki, onlar erginlik çağına erişsinler ve kendi definelerini çıkarsınlar;Vakti gelince bu çıkacak. Ne zaman çıkacakmış? Hz. Mehdi (a.s) ve Hz. İsa (a.s) erginlik çağında inşaAllah. Yani olgunluk çağlarında, hakimiyet çağlarında, İslamiyet’in hakimiyet çağlarında. Kendi definelerini çıkarsınlar; (bu,) Rabbinden bir rahmettir.Bakın; ‘bu, Allah’tan bir rahmet’diyor.

Bunları ben, kendi işim (özel görüşüm) olarak yapmadım”diyor Hz. Hızır (a.s), ‘kendi kendime yapmıyorum’diyor. Nasıl yapıyormuş? “Allah’ın emri ile yapıyordum”diyor. “İşte, senin sabır göstermeye güçyetiremediğin şeylerin yorumu.83. Ayet Sana (Ey Muhammed,) Zu'l-Karneyn hakkında sorarlar. De ki: "Size, ondan 'öğüt ve hatırlatma olarak' (bazıbilgiler) vereceğim.Şimdi Müslümanlara öğüt de var ve hatırlatmada var. Gerçekten, Biz ona yeryüzünde sapasağlam bir iktidar verdik,dünya hakimiyeti verdik. Bu alenen Hz. Mehdi (a.s)’a bakan bir ayettir. Ebcedi; 2017 tarihini veriyor. Bir tane ayet veriyor, o. Ve ona herşeyden bir yol (sebep)bir sultan bir sebep “verdik. O da, bir yol tuttu. Sonunda güneşin battığıyere kadar ulaştıve onu kara çamurlu bir gözede batmakta buldukara çamurlu bir denizde. Güneşbatmakta buldu. Bu Japonya’da olan olaya işaret ediyor. Japon bayrağıbiliyorsunuz güneştir. Güneşbatmayan bir imparatorluk denir. Kara çamurlu bütün televizyonlarda gördünüz, simsiyahtıdeniz.

Yanında bir kavim gördü.” Yani adeta, televizyondan görüyor, buradaki anlatım öyle. Yani buradaki anlatım, bizzat giderek görmüşgibi değil. Oradan oraya, oradan oraya, sanki bir tuşa basıyor onu görüyor, bir tuşa basıyor onu görüyor gibi buradaki anlatım. Gezdi demiyor zaten ayette. Dedi ki: "Kim zulmederse biz onu azaplandıracağızkim azaplandırıyor? Melekler. Kim azaplandırıyor? Hz. Hızır (a.s). Sonra Rabbine döndürülür, O da onu görülmemişbir azapla azaplandırır." ‘Allah ayrıca belanızıverir’diyor. Bu ayetin ebcedi; 2007 tarihini veriyor. Kim iman eder ve salih amellerde bulunursayani ‘istenilen budur’diyor Cenab-ıAllah. Yani iman etmesi ve samimi olması.Onun için güzel bir karşılık vardır.Dünyada ve ahirette bir kurtuluşvardır.

Ona buyruğumuzdan kolay olanınısöyleyeceğiz."Yani yobazlık bitecek. Kolay olan yani dinde tahfif olacak, ferahlık olacak. Sonra (yine) bir yol tuttu.Bir sultan, bir sebep. Yani buradaki ayette, bir seyahate çıktıdemiyor.Sonunda güneşin doğduğu yere kadar ulaştıve onu (güneşi), kendileri için bir siper kılmadığımız bir kavim üzerine doğmakta iken buldu.Bunu sonra açıklayacağım.“İşte böyle, onun yanında "özükapsayan bilgi olduğunu" (veya yanında olup-biten herşeyi) Biz (ilmimizle) büsbütün kuşatmıştık.“Özükapsayan bilgi”bakın genel değil, özü; ledün ilmi. Yine burada aynıolay ile karşılaşıyoruz özükapsayan bilgi. Hz. Hızır (a.s)’da da aynışey var, burada da var. Büsbütün kuşatmıştık‘bilginin tamamıBana ait’diyor Allah. Sonra bir yol (daha) tuttu.” Yine bir sultan, bir sebep.

“İki seddin arasına kadar ulaştı, onların (sedlerin) önünde hemen hemen hiçbir sözükavramayan bir kavim buldu.Bu ayetin ebcedi; 2015 inşaAllah, bu PKK’nın yerle bir olacağıtarih, Allah’ın izni ile. Dediler ki: "Ey Zu'l-Karneyn, gerçekten Ye'cuc ve Me'cuc, yeryüzünde bozgunculuk çıkarıyorlaranarşistler ve teröristler bizimle onlar arasında bir sed inşa etmen için sana vergi verelim mi?"‘Seni iktidara getirelim’demek istiyorlar. Kendi talep etmiyor Zu’l- Karneyn, ‘seni iktidara getirelim yani, dünya hakimi yapalım’diyorlar.Dedi ki: "Rabbimin beni kendisinde sağlam bir iktidarla yerleşik kıldığı(güç, nimet ve imkan), daha hayırlıdır. Madem öyle, bana (insani) güçle yardım edin de.Yani ‘bana tabi olun siz’diyor. Yani ‘tam tabi olun, biat edin’diyor.

Sizinle onlar arasında sapasağlam bir engel kılayım."‘Anarşi ve terörün tamamen durdurayım’diyor. "Bana demir kütleleri getirin", iki dağın arasıeşit düzeye gelince, "Körükleyin" dedi. Onu ateşhaline getirinceye kadar (bu işi ya yaptı, sonra:) dedi ki: "Bana getirin, üzerine eritilmişkıtran dökeyim.‘Katran dökeyim’diyor. Böylelikle, ne onu aşabildiler, ne onu delmeye güçyetirebildiler.“İki dağın arasıeşit oluncaya kadar”demir kütleleri, ne yapacaklar Hz. Mehdi (a.s)? Ne kadar tank, top, varsa, teknik aletler bu savaşta kullanılan teknik aletler hepsini eritecektir. Ve hepsi ağır sanayide kullanılacaktır. Buradaki demir kütlelerinden kasıt bu. Çünkübiliyorsunuz tanklar ton hesabıyladır, çelik, demir. Hz. Mehdi (a.s) devrinde, Hz. İsa Mesih (a.s) devrinde, bütün tanklar eritilecek, bütün toplar eritilecek dünyada. Kılıçlar, silahlar hepsi eritilecek. Yani silah bırakılmıyor. Hz. Mehdi (a.s), insan öldürmede kullanılan hiçbir silah bırakmayacak. Bu ayette buna işaret ediliyor, inşaAllah. Bakın; Böylelikle, ne onu aşabildiler, ne onu delmeye güç yetirebildiler.Artık anarşi ve terör tamamen durduruyor, bitiriyor. Silah olmadığında, iman olduğunda, güzel ahlak olduğunda zulüm de olmuyor.

Dedi ki: "Bu benim Rabbimden bir rahmettir.” ‘Allah’ın rahmeti ile yaptım, kendi gücüm olarak yapmadım.’ Rabbimin va'di geldiği zaman, O, bunu dümdüz eder; Rabbimin va'di haktır." “Rabbimin va'di geldiği zaman" kıyamet olur. “Biz o gün, bir kısmınıbir kısmıiçinde dalgalanırcasına bırakıvermişiz. O zaman Sur'a da üfürülmüştür, artık onların tümünü bir arada toplamışızdiyor Allah. Ahir zaman ile ilgili olduğu için ayet, hemen ahir zamana, Kıyamet’e geçiyor, Kıyamet’e yakın dönemi anlattığıiçin. Bakın yobaz takımına Cenab-ıAllah ne diyor; 104. Ayet Onların, dünya hayatındaki bütün çabaları boşa gitmişken, kendilerini gerçekte güzel iş yapmakta olduklarını sanıyorlar."Bakın yobaz takımına işarettir. Onların, dünya hayatındaki bütün çabaları boşa gitmişken, kendilerini gerçekte güzel iş yapmakta sanıyorlar.Adam, tam ehl-i sünnet üstünde, tam doğru olduklarıkanaatinde oluyor. Sarık tamam, cübbe tamam, öbürleri? Ahlak, vefa, sadakat, cehd etmek? İttihad-ıİslam’ı, Türk İslam Birliği, şefkat, merhamet, sayarım da sayarım, bunlar var mı? Yok. Yobazdan kastımız; Kuran’ıyeterli görmeyip hurafelerle iştigal eden adamlar, dini zorlaştıran adamlar. 

2011-08-01 21:47:16

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top