Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebelerinin Üstün Özellikleri ve Ashab-ı Suffa ile Benzerlikleri

 

Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebelerinin Üstün Özellikleri
ve Ashab-ı Suffa ile Benzerlikleri

1.       Bölüm

Ashab-ı Suffa
Onlar tüm vakitlerini sadece Allah rızası için geçirdiler
Sürekli Kuran öğrendiler ve Peygamberimiz (sav)'in derslerini dinleyerek yetiştiler.
Peygamberimiz (sav) onların eğitimiyle yakından ilgilendi.
Dünya işleriyle ilgilenmediler, ticaretle uğraşmadılar.
Evlenmediler, aşiret ve akrabaları yoktu.
Sayıları azdı.
Müslüman olan kabilelere Kuran ve Sünnet’i öğretmek için seyahat ettiler.
İrfan ordusu olarak biliniyorlardı
Onlar tüm hayatlarını Allah yolunda vakfettiler.
Ahir zamanın Ashab-Suffaları da Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebeleridir.

“Ashab-ı Suffa” Mescid-i Nebevi'nin kuzey kısmına sonradan eklenen Suffa isimli bölümde kalan gençlerden oluşan sahabe topluluğuna verilen isimdir. Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebeleri de birçok özellikleri ile bu mübarek insanlara benzemektedir. Hadislerde Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebelerinin Ashab-ı Sufha’ya benzeyen ahlakları, imanları, Yüce Allah’a ve Hz. Mehdi (a.s.)’a olan bağlılıkları ve itaatleri övülmüştür.

ADNAN OKTAR: İşte Hz. Mehdi (a.s.)’ın da bir Ashab-ı Sufha’sı var. Küçük bir genç topluluğu sürekli Hz. Mehdi (a.s.) ile beraber hareket ediyorlar. Onlar da ailelerinden ayrılıyorlar aynı Peygamber Efendimiz (s.a.v.) zamanında olduğu gibi Allah için birlikte beraber bir gayret içindeler, inşaAllah. (10 Ekim 2010, Kanal Avrupa ve Çay TV)

Hadislerde bildirildiğine göre

Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebeleri geceleri abid gündüzleri arslandırlar.

Geceleri ilim anlatıp, ders yaparlar, gündüzleri de arslan gibi ilmi mücadele içindedirler.
Darwinizm ve materyalizm gibi küfür kalelerini fikren yerinden sökerler.

Allah yolunda cesurdurlar, dirayetlidirler, tevekküllüdürler.

Sabır onların özelliğidir; acele etmez, sabırla Kuran ahlakının tüm dünyada hakim olması için var güçleriyle ilmen mücadele ederler.
Tevekkül onların imanlarının en büyük güç kaynağıdır.
Yüce Allah’a tam bir teslimiyetle teslim olurlar.
Tehlike durumunda tedirgin olmaz “hayır vardır” derler.
Şimdi ahir zamanın mübarek şahıslarının, Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebelerinin özelliklerini hadisler ışığında  inceleyelim. 

Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebeleri Ashab-ı Suffa Gibi Gençlerden Oluşacaktır

Hadiste Hz. Mehdi (a.s.)'a gençlerin yardımcı olacağı bildirilmektedir. 

Kaim (Hz. Mehdi (a.s.)’ın) ashabı gençtir ve içlerinde yaşlı yoktur. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s.374)

Tarihte birçok peygamberin yardımcıları gençler olmuştur. Allah Yunus Suresi’nin 83. ayetinde şu şekilde bildirmektedir:

Sonunda Musa'ya kendi kavminin bir zürriyetinden (gençlerinden) başka -Firavun ve önde gelen çevresinin kendilerini belalara çarptırmaları korkusuyla- iman eden olmadı… (Yunus Suresi, 83)

Diğer hadislerde de Hz. Mehdi (a.s.)'a gençlerin yardımcı olacağı şöyle bildirilmektedir:

Hz. Mehdi (a.s.)'nin yardımcılarının çoğu gençlerden oluşacak. Aralarında az sayıda yaşlı olacak. (Bihar-ül Envar, Cilt:52, Sayfa:334)

Hz. Mehdi (a.s.)’ın çevresinde gençlerin olacağına işaret eden diğer bir hadis ise şu şekildedir: 

Hz. Mehdi (a.s.)’ın bayraktarı, sakalı hafif, rengi sarı, küçük bir genç olacaktır. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 51)

 

ADNAN OKTAR: ... Mehdi (a.s.) talebeleri gençlerden oluşuyor. Ashab-ı Kehf gençlerden oluşuyor. Hz. Musa (a.s.)’nın talebeleri gençlerden oluşuyor. Gençler daha az ruhen yıpranmıştır. Yaş ilerledikçe biraz katılık oluşur. Daha güçtür yaşı ilerleyen bir insanın dönmesi. Ama genç, daha günahın batağına çok fazla girmemiştir. Daha mazlumdur. Daha ülkü gözü ile bakar. Daha idealisttir. Allah fıtrat olarak böyle yaratmıştır. O sebeple de Allah onlarda böyle bir nimet meydana getiriyor, inşaAllah...

 

2011-09-16 01:17:52

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top