Türk-İslam Birliği bir sevgi birlikteliğidir

 

 
 • Türk İslam Birliğin’den önce, Dünya hırsı
 • Mevcut Dünya düzeni
 • Dünyadaki Birlik uygulamaları
 • Türk İslam Coğrafyası Durumu
 • Birliğin Vizyonu, Misyonu araçları
 • Birliğin manevi, siyasi, insani, ekonomik yapısı
 • Birliğin lideri
 • Müjdelendiğimiz Dönem Altın Çağ
 • Altın Çağ’ın lideri

Türk İslam Birliğinden önce Dünya’ya hakim olan duygular

 • Güvensizlik
 • Şiddet - Zulüm
 • Korku
 • Cehalet
 • Doyumsuzluk
 • Ahlaksızlık
 • Mutsuzluk
 • Saygısızlık
 • Materyalizmin dünya geneline yayılması, sadece bu dünya için yaşanmasına neden olmuştur. Toprak olacağını bilen bir kişinin yapacağı tek şey, kendisi de dahil tüm yaratılanları yok edecek, ezecek olan dünya hırsıdır. Bu yıkıcı etkinin getirecekleri ancak duygusal zulüm olacaktır.  

 

TÜRK İSLAM BİRLİĞINDEN ÖNCE DÜNYA HIRSI

İNGİLTERE

 • Kilit olay: İskoçya ve İngiltere birleşmiştir. (1707)
 • Ulaşılan zenginlik:GHSY Dünyadaki payı %35,9 -1,111 Milyar $`ın 399 Milyar $ (1870)
 • Maksimum toprak büyüklüğü33,7 Milyon km2 Türkiye`nin 43 kartı büyüklüğünde (1922)
 • Sömürdüğü coğrafya:Kanada, ABD`nin doğu sahilleri, Avustralya, Yeni Zellanda, Himdistan, Pakistan, Seylan, Birmanya, Mısır, Sudan, Yemen, İrak, İrlanda, Güney Afrika, Pasifikte, Atlantikte  ve Hind okyanusunda birçok ada.

 

FRANSA

 • Kilit olay: Burgonya Fransa`ya bağlanmıştır. (1477)
 • Ulaşılan zenginlik:GHSY Dünyadaki payı %5,2 –toplam 4,502 Milyar $`ın 234,1 Milyar $`ı. (1938)
 • Maksimum toprak büyüklüğü: 12,8 Milyar km2 Türkiye`nin 16,5 katı büyüklüğünde (1938)
 • Sömürdüğü coğrafya:  Kanada`nın ABD`nin doğusu, Kuzey Batı Afrika, Madagaskar, Hindi Çini, Suriye, özellikle Karayip denizinde Pasifikte ve Atlantikte birçok ada.

 

İSPANYA

 • Kilit olay: Castille ve Aragaon birleşmiş ve İspanya`yı oluşturmuştur. (1707)
 • Ulaşılan zenginlik: Üzerinde Güneş batmayan imparatorluk tabiri ilk kez İspanya için kullanılmıştır.
 • Maksimum toprak büyüklüğü:20,0 Milyon km2 Türkiyenin 25 katı büyüklüğünde (1740- 1790)
 • Sömürdüğü coğrafya: Brezilya hariç tüm Güney Amerika, Meksika dahil Orta Amerika  ve günümüz ABD`nin orta ve doğusu, pasifik ve atlantikte birçok ada, Kuzey Afrikada bir çok şehir, Avrupa’nın önemli bir kısmı.

 

RUSYA

 • Kilit olay:  Bizans İmparatoru yeğeni ile, III. İvan evlenerek, Doğu Roma devamı iddiası. (1453), Moskova, Tver ve Novgorod Rusya`yı oluşturmuştur. (16.yy. sonu) ve Altınordu Devleti Rusya`yı bağlanmıştır. (16.yy.sonu)
 • Ulaşılan zenginlik: GSYH Dünyadaki payı %9,4 –toplam 2,733 Milyar $ 257,7 Milyar $`ı (1913)
 • Maksimum toprak büyüklüğü: 23,7 million km2 Türkiye`nin 30 katı büyüklüğünde (1866)
 • Sömürgeleri:Orta Asya, Finlandiya, Polonya, Moğolistan, Alaska, Kuzey Buz denizinde ve Pasifik`te birçok ada.

 

ALMANYA

 • Kilit olay:  39 bağımsız ayaletten oluşan Alman konfederasyonu kuruldu. 1814 Prusya Krallığı içine tüm Alman devletçikleri alarak modern Almanya`yı kurdu. (1871) Birliğini geç kurduğundan sömürge sayısı azdır.
 • Ulaşılan zenginlik: GSYH Dünyadaki payı % 8,3-toplam 4, 502 Milyar $`ın 375,6 $`ı (1938)
 • Maksimum toprak büyüklüğü: 3,6 million km2 Türkiye`nin 4,6 katı büyüklüğünde (1914, 1942)
 • Sömürgeleri: Alman Doğu ve Kuzey Batı Afrikası, Togo, Kamerun, Yeni Gene.

 

İTALYA

 • Kilit olay: Venedik dahil olmak üzere diğer İtalyan Devletleri arasında bir birlik oluşturulması (1859) Roma 1870`da Venedik 1886`da birliğe katıldılar. Birliğini geç kurduğundan sömürge sayısı azdır. 
 • Ulaşılan zenginlik: 143,4  Milyar $ (1938)
 • Maksimum toprak büyüklüğü: 3,8 million km2 Türkiye`nin 5 katı büyüklüğünde (1940)
 • Sömürgeleri: Libya Etyopya Akdeniz`de bir çok ada.

 

HOLLANDA

 • Kilit olay: 16yy`da önce Austuryaya karşı sonra da İspanyaya karşı isyan ederek 16 yy sonlarına doğru bağımsızlığını ilan ettiler.17yy`da sömürgecilikte altın çağını yaşadılar.
 • Ulaşılan zenginlik:60 Milyar $ (1900)
 • Maksimum toprak büyüklüğü:3,7 million km2 Türkiye`nin 5 katı büyüklüğünde (1940)
 • Sömürgeleri: Hindistan, G.Afrika, Kuzey ve Güney Amerika`da bazı şehirler ve Okyanusya ülkeleri, atlantik, pasifik ve hind okyanusunda bir çok ada.  

 

JAPONYA

 • Kilit olay: Yabancı devletler ile ilk ilişkilerin kurulması (1853) Batı tarzı yönetim sistemlerin yürürlüğe konması (1890) En geniş sınırlara ulaşması (1942) Atom Bombası ABD tarafından Japonyaya atıldı. (1945)
 • Ulaşılan zenginlik: 260,7 Milyar $ (1900)
 • Maksimum toprak büyüklüğü: 7,4 million km2 Türkiye`nin 9,5 katı büyüklüğünde (1942)
 • Sömürgeleri:  Mançurya, Çin`in ve Doğu Rusyanın bir bölümü, Hindi Çini, Tayvan, Kore, Okyanusya ülkeleri, pasifik okyanusunda bir çok ada.

 

ÇİN

 • Kilit olay: Binlerce yıllık hanedanın son bulması (1912) Milliyetçi yönetim ( 1912-1949) Komunist yönetim (1949-....) .
 • Ulaşılan zenginlik: GSYH Dünyadakı payı %32,9 toplam 694,4  Milyar $`ın 228, 6 Milyar $`ı    (1820)
 • Maksimum toprak üyüklüğü: 14,7 million km2 Türkiye`nin 18,5 katı büyüklüğünde (1790)
 • Sömürgeleri:  Moğolistan, Kore, Orta Asya`nın Doğusu.  

 

ABD

 • Kilit olay:İngilizlere karşı Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi yayınlandı. (1776) Kızılderililerin katledilmesi. (18 yy sonları) Kurucu Meclisin (birliğin) toplanması (1787) Havai ABD`ye katılan son eyalettir (1959) .
 • Ulaşılan zenginlik: GSYH Dünyadakı payı %35,03 toplam 4,699  Milyar $`ın 1,644,  Milyar $`ı    (1945)
 • Maksimum toprak üyüklüğü: 9,8 million km2 Türkiye`nin 12,5 katı büyüklüğünde (1899)
 • Sömürgeleri:  Filipinler, Porto, Rico, Guam.   

 

DÜNYA HIRSININ NETİCESİ

 • Görüldüğü üzere bu devletlerin yıkıcı dünya hırsları gezegenimizi bir felakete sürüklemiş, bulundukları coğrafyayı daha da fakirleştirmiş ve kendi kültürlerini, özünde barışçıl olan mazlum halklara empoze etmiştir.
 • Hepsi kendilerini üstün, diğerlerini ise aşağı bir ırk olarak görmüş, dolayısı ile sözde ırk gelişmelerini tamamlayamamış onları katlemiş ve /veya soykırıma uğratmışlardır.
 • Artık tüm dünya büyük bir fitnenin içine girmiştir. Nerede bu devletlerin bir temsilçisi olsa, iyi niyetli dahi olsalar insanların içinde korkunc bir şüphe vardır. Bu yabancılar, acaba sahip olduğumuz hangi şey için burdalar?!

 

Mevcud dünya düzeni  Somürge düzeninin modern araçları

 1. Ekonomik propaganda ( Markalaşma, teknoloji yarışı vb)
 2. Kültürel propaganda (dil, sinema, spor müsabakaları vb)
 3. Siyasi ve askeri propaganda (Pilot bölge savaşları, terör eylemleri)

 

İkinci Dünya Savaşı sonrası

Birleşmiş Milletlerin kurulması 1945

ABD ve SSCB arasında soğuk savaş

NATO, Varşova Paktı

Ve Berlin duvarının yıkılması (1990)  

 

DÜNYA BİRLİĞİ UYGULAMALARI

Dünyaya hakim olmuş devletlerin ortak bir özelliği vardır; mutlaka başka devletler ile birleşmeleri... Bugün de günümüzde, dünyada söz sahibi olmak üzere bazı ekonomik, siyasi ve başka birlikler kurulmuştur.

BM, NATO, AB, G8, NAFTA vb. birlikler sadece üye ülkelerin çıkarlarını gözetmeye çalışmaktadır. Ancak gelinen noktada başarısızlıkları açık şekilde görülmektedir. Üye ülkeler dahil birlikten bekledikleri neticeleri alamamaktadırlar. Çünkü birliğin imtiyazlı üyelerinin kendi çıkarları doğrultusunda, diğerleri üzerinde güçlü yaptırımları vardır.

 

Dağnık Durumda bulunan Türk ve İslam Coğrafyası

Doğal kaynakları bünyesinde bulunduran bu coğrafya gizli güçlerin kolayca yönetebileceği şekilde parçalanmıştır. Parçalanmışlık ; siyaset, din ve etnik kökendendir.

TÜRK VE İSLAM COĞRAFYASININ DURUMU -1

Müslüman ülkelerin birbirileri ile olan iletişimleri düşük düzeydedir. Bu savaşmaları ile neticelenebilen (İran- İrak) çok tehlikeli bir durumdur.

Ortak problemler çoğulçuluk anlayışı ile çözülmemektedir.

TÜRK VE İSLAM COĞRAFYASININ DURUMU -2

Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar sıkıntı ve zorluk içindedir.

Şuan Müslüman kanı dökülen yerler:

Türkiye (PKK terörü yüzünden)

Doğu Türkistan

İrak

Kırgızıstan

Nijerya

Afganistan

Filistin

Çeçenistan

Pakistan

... ve liste uzanmaktadır.

TÜRK VE İSLAM COĞRAFYASININ DURUMU – 3

Dış güçler, Kuran Ahlakını tam anlamıyla bilmeyen bazı müslümanları etkisi altına alarak, İslam`ı temsil etme adına, ama gerçekte İslam ahlakına aykırı davrandırmaktadır. Bu durum ise, İslam ile diğer medeniyetler arasında çatışma körüklemek isteyenler, çoğu kez bilmeyerek, hizmet etmektedirler.

 

BU HIRSIN, DÜNYA YI GETİRDİĞİ NOKTA AÇIK ŞEKİLDE GÖRÜLMEKTEDİR. BU ZULME ANCAK TÜRK  İSLAM BİRLİĞİ DÖNEMİNDE SON VERİLECEKTİR.

BİRLİĞİN VİZYONU

KURAN AHLAKININ HAKİM OLDUĞU MÜSLÜMANLARA VAAD EDİLEN ALTIN ÇAĞIN YAŞANMASI

BİRLİĞİN MİSYONU

YURTTA BARIŞ, CİHANDA BARIŞ (Mustafa Kemal Atatürk)

 1. Türk İslam Birliğinin kurulması ile öncelikle Müslüman ülkeler arasındakı anlaşılmazlıkları belirlenmiş araçları kullanarak çözüp, İslam dünyasına sülh getirmek.  
 2. Dünya genelinde çatışmayı, savaşı ve terörü körükleyen her türlü girişime karşı yine belirlenmiş araçları kullanarak engelleyici bir güç olup, tüm dünyada barışı sabit kılmak. Not: İslam`ın kelime anlamı barıştır.

BİRLİĞİN KULLANACAĞI YÖNTEMLER MÜSLÜMAN DÜNYASI İÇİN

Yöntem NO 1: Tüm müslümanlar kardeştir. Mü'minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup-düzeltin ve Allah'tan korkup-sakının; umulur ki esirgenirsiniz. (Hucurat suresi, 10)

Yöntem NO 2: Müslümanlar birbirilerini Allah için severler; Bir de onlardan sonra gelenler, derler ki: "Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla ve kalplerimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma. Rabbimiz, gerçekten Sen, çok şefkatlisin, çok esirgeyicisin." (Haşr suresi, 10)

Yöntem NO 3: Bir müslüman aleyhindeki haber iyice araştırılır; Ey iman edenler, eğer bir fasık, size bir haber getirirse, onu 'etraflıca araştırın'. Yoksa cehalet sonucu, bir kavme kötülükte bulunursunuz da, sonra işlediklerinize pişman olursunuz. (Hucurat suresi, 6)

Yöntem NO 4: Farklılıklara hoşgörü gösterirler; Kendilerine apaçık belgeler geldikten sonra, parçalanıp ayrılan ve anlaşmazlığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır.  

(Ali- İmran suresi, 105)

BİRLİĞİN KULLANACAĞI YÖNTEMLER

Tek Allah`a inanlar için

Yöntem NO 1:

Şüphesiz, iman edenler(le) Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sabiiler(den kim) Allah'a ve ahiret gününe iman eder ve salih amellerde bulunursa, artık onların Allah Katında ecirleri vardır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. (Bakara suresi, 62)

İçlerinde zulmedenleri hariç olmak üzere, Kitap Ehliyle en güzel olan bir tarzın dışında mücadele etmeyin. Ve deyin ki: "Bize ve size indirilene iman ettik; bizim İlahımız da, sizin İlahınız da birdir ve biz O'na teslim olmuşuz." (Ankebut suresi, 46)

Yöntem NO 2: Hepimiz aynı peygamberleri seviyor ve sayıyoruz; De ki: "Biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere Rablerinden verilenlere iman ettik. Onlardan hiçbiri arasında ayrılık gözetmeyiz. Ve biz O'na teslim olmuşlarız." (Ali-İmran suresi, 84)

Yöntem NO 3: Peygamberler diyarı Kenan`da, Birarada huzur içinde yaşamalıyız; Onlar, yalnızca; "Rabbimiz Allah'tır" demelerinden dolayı, haksız yere yurtlarından sürgün edilip çıkarıldılar. Eğer Allah'ın, insanların kimini kimiyle defetmesi (yenilgiye uğratması) olmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'ın isminin çokça anıldığı mescidler, muhakkak yıkılır giderdi. Allah Kendi (dini)ne yardım edenlere kesin olarak yardım eder. Şüphesiz Allah, güçlü olandır, Aziz olandır. (Hac suresi, 40)

BİRLİĞİN KULLANACAĞI YÖNTEMLER

Tüm insanlar için

Bilimsel olarak sözde bilim Evrimin yıkılmış olması

Her inançtan insana ve inanmayan insana aynı adaletin sağlanması

Herkese hoşgörülü davranılacak olması

BİRLİĞİN MANEVİ YAPISI- KURAN AHLAKI

Kendilerine apaçık belgeler geldikten sonra, parçalanıp ayrılan ve anlaşmazlığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır. ( Ali- İmran suresi, 105)

Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın. Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O, kalplerinizin arasını uzlaştırıp-ısındırdı ve siz O'nun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz, tam ateş çukurunun kıyısındayken, oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye, Allah, size ayetlerini böyle açıklar. (Ali- İmran suresi, 103)

BİRLİĞİN SİYASİ YAPISI

 1. Türk İslam Birliği asla ırk üstünlüğüne dayalı bir birlik değildir.
 2. Türk İslam Birliği`nde tüm devletler üniter yapılarını muhafaza edecektir.
 3. Türk İslam Birliği demokratik bir birliktir.
 4. Türk İslam Birliği laik bir birliktir.
 5. Türk İslam Birliği sevgi birliğidir.
 6. Türk İslam Birliği farklı inançların koruyucusudur.
 7. Türk İslam Birliği barışseverdir.
 8. Türk İslam Birliği ekonomik kalkınma sağlayacaktır.
 9. Tüm dünyada müslümanlara yapılan zulmü Türk İslam Birliği durduracaktır        

 BİRLİĞİN İNSANİ YAPISI 

Peygamberimiz buyuruyor ki: Müslümanların kendi aralarındakı merhametleri, saygı ve dayanışmaları tıpkı bir vücut gibidir. Vücutta bir uzuv rahatsızlandığında diğer uzuvlar onunla birlikte aynı acıyı çekerler ve uyumazlar.

BİRLİĞİN EKONOMİK YAPISI 1

Her türlü israfın yasak olduğu Türk İslam Birliği Küresel Ekonomik krizi durduracak yegane çözümdür.

Oluşturulacak İslam ortak pazarı sayesinde, bir ülkede üretilen ürünler, gümrük, kota gibi sınırsal engellere takılmadan bir diğer ülkede kolaylıkla pazarlanabilecek ve ticaret canlanacaktır.

Ticaret alanı genişleyecek, tüm Müslüman ülkelerin Pazar Pazar payı artacak, ihracat genişleyecek, bu Müslüman ülkelerdeki sanayileşme sürecini hızlandıracak, ekonomide sağlanacak kalkınma ile teknolojide de genişleme yaşanacaktır.

BİRLİĞİN EKONOMİK YAPISI 2

Coğrafyadaki değerli enerji kaynakları da güvence altına alacaktır.

Türk İslam Birliği hızlı bir şekilde büyüyecek ve gelişecektir.

Birlik, Batı için, önemli bir refah kaynağıdır. Artık, bölge için ayrılan fonlar Dünya ekonomisinin güçlenmesi için kullanılabilecektir. Batı, tedirgin olmadan iş birliği ve ticaret yapabilir hale gelebilecektir.

BİRLİĞİN BERABERİNDE GETİRDİKLERİ

Bütün dünya barış, kardeşlik, bolluk, huzur, ahlak, güven ve sevgi getirecektir.

ABD askerlerini topraklarından binlerce kilometre uzağa göndermek zorunda kalmayacak, İsrail duvarlar arkasında yaşamayacak, Avrupa birliği ülkeleri ekonomik herhangi bir engelle karşılaşmayacak, Rusya güvenlik endişesi duymayacak, Çin hammede sıkıntısı çekmeyecektir.

MÜSLÜMAN DÜNYASININ ÖDEVİ

Acaba İslam dünyası mevcut konumu ile böyle bir rolü üstlenebilir mi?

Kuşkusuz Müslümanlar bu sorumluluğu üstlenecek yetkinliğe ve bilince sahiptirler. 800 yıla yakın süren Emevi devleti ve 600 yılı aşkın süren Osmanlı devleti en güzel örnektir.

Acak bugün İslam dünyasına bakıldığında, kimi ülkelerde demokrasi geleneğinin yeterince yerleşmemiş olması, teknolojide çağın gerisinde kalınmış olması, ekonomik geri kalmışlık gibi bazı sorunlar göze çarpmaktadır. Dünya siyasetinde aktif rol almaya hazırlanan bir İslam Dünyasının, bunlar ve benzeri sorunları bir an önce çözüme kavuşturması zorunludur.

PEKİ BU DURUMDA BU BİRLİĞE KİM LİDERLİK EDECEKTİR?

Ey iman edenler, içinizden kim dininden geri döner (irtidat eder)se, Allah (yerine) Kendisi'nin onları sevdiği, onların da Kendisi'ni sevdiği mü'minlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı ise 'güçlü ve onurlu,' Allah yolunda çaba harcayan ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir. Bu, Allah'ın bir fazlıdır, onu dilediğine verir. Allah (rahmetiyle) geniş olandır, bilendir. (Maide suresi, 54)

OSMANLI`DAN GELEN MİRAS

Osmanlı İmparatorluğu`nun mirasını taşıyan Türkiye, Türk İslam coğrafyasıyla tarihsel bir bağa sahiptir. Türkiye`ye karşı bir muhabbet vardır.

Osmanlı İmparatorluğu`ndan bu yana, bu geniş coğrafyada huzur ve dirlik kalmamıştır. Türkiye bu düzeni rahatlıkla sağlayabilecek birikime ve güce sahiptir.

LİDER TÜRKİYE

Bölgenin ağabeyi Türkiye`dir.

Türk milleti; cesur, delikanlı, lider ruhludur. Hayatı pahasına fakiri ve düşkünü kollar.

Ancak sevgisinden, samimiyetinden emin olan bir sistemden zarar gelmez. Lider Türkiye  kendisiniden “emin” olunan bir ülkedir.

Kendisi hakkında “Acaba sahip olduğumuz hangi şey için buradalar?!” denmeyecek bir ağabeyidir.

LİDER TÜRKİYE

Yetişmiş olgun kadrosu, itidallı tavrı, adil bir anlayışa sahip olması büyük bir avantajdır. Türk İslam coğrafyasına bakıldığında böyle büyük bir sorumluluğa talip olan bir başka ülke olmadığı gibi, bu ağabeyliğe itiraz eden bir ülke de yoktur. Türk İslam Alemi ittifakla Türkiye`nin  öncüllüğünü, ağabeyliğini, koruyuculuğunu kabul etmekte ve istemektedir.

LİDERİN EV ÖDEVİ

Türk İslam Birliği`nin kurulması talep edilirken, Türk Milletinin üstün ahlakı, fedakarlığı, mazlumu sahiplenme duygusu, koruyuculuğu, Hamiyeti İslamiyesinin güçlü olması, adaleti göz önünde bulundurulmakta, Türk Milleti`nin ahlak özelliğine dikkat çekilerek bu kutlu birliğin lideri olması gerektiği söylenmektedir. Bu herhangi bir çıkar peşinde koşmadan sadece Allah rızası gögözetilerek yapılabilecek bir liderliktir.

Bayrak yakma, isyan etme, sövme vb. ve her türlü fevri çıkışlar bize yakışmaz: ağırbaşlı, olgun çıkışlar bize yakışır. Birlikten gelen kuvvetimiz ağırbaşlı ve makul tepki vermemize de neden olur.

TÜRK MİLLETİNİNEN HAYATİ GÖREVLERİNDEN BİRİ...

Tüm dünyaya huzur, refah ve bereket getirecek bu Türk İslam aleminin lideri olmasıdır. Türk İslam aleminin liderliği dünya tarihinin en büyük vazifelerinden biridir.

Türk Milleti olarak görevimiz sadece Türkiye`yi kurtarmak değil, bütün Türk İslam alemini kurtarmak ve dünya barışı ve refahını sağlamaktır.

PEYGAMBERİMİZ (S.A.V) NE DEDİ?

Cabiru`bnu Abdillah (RA) şöyle demiştir: Peygamber (s.a.v)`den işittim, buyuruyordu ki; “Ümmetimden bir taife kıyamet gününe hak üzerine mukatele ederek muzaffer olmakta devam edecektir. Sahih`i Müslim 247-( 156)

Bediüzzaman Said Nursi birlik için ne dedi?

Zamanımızda İttihat-ı İslam uğrunda çalışmak en büyük farzdır.

İnşaAllah, alemi İslam’ın (İslam aleminin) büyük bir bayramına yetişirsiniz. Cemahir-i Müteffika-ı İslamiyenin (Birleşik İslam Cumhuriyetlerinin) kudsi (Mukaddes) kanun-u esasiyelerinin (anayasasının ) menbaı olan (kaynağı olan) Kuran-ı Hakim, İstikbale (geleceğe) tam hakim olup beşeriyete (insanlığa) tam bir bayram getireceğine çok emareler (işaretler-deliller) var.

YABANCILAR TÜRKLER IÇIN NE DEDI?

“Irk ve millet olarak Türkler, bence geniş imparatorluklar içinde yaşayan kavimlerin en asili ve başta gelenidir. Dini, sosyal ve örfi faziletleri, tarafsız  kimseler için birer taktir ve hayranlık kaynağıdır.” Lamartine- Fransız yazar, şair ve devlet adamı.

Bugün esirim, Türklerin esiriyim. Demirin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar bana yaptılar, esir ettiler. Yalnız ayağımda zincir yok, zindanda da değilim, istediğimi yapıyorum. Fakat bu defa da şefkatin, asaletin, nezaketin esiriyim. Türkler işte beni bu elmas bağa sardılar. Bu kadar alicenap, bu kadar asil, bu kadar nazik bir milletin arasında hür bir esir olarak yaşamak bilsen ne kadar tatlı.” Demirbaş Şarl –İsveç kralı

“Ey Almanlar, bırakınız türkler Almanya`yı istila etsinler, hakkın, adaletin ne olduğunu Türkler size öyreteceklerdir.” Martin Luther- Alman düşünür

MÜJDELENDİĞİMİZ ALTIN ÇAĞ 1

Hadislerden anlaşıldığı kadarıyla, dünyanın önce büyük bir bozulma ve karmaşa yaşadığı, ancak sonradan gerçek dinin yaşanmasıyla kurtuluşa kavuştuğu, çok büyük bir bolluk ve bereketin yaşandığı, teknolojinin tüm nimetlerinin insanların hizmetine sunulduğu, bilimde, tıpta çok büyük ilerlemelerin kaydedildiği ve çok üstün bir sanat anlayışının yaşandığı bir dönem olduğu görülür.

MÜJDELENDİĞİMİZ ALTIN ÇAĞ 2

Türk İslam Birliği, Altın Çağ`ın yaşanacağı, mutlu ve makul bir yaşamın hakim sürdürüleceği, insanların üzerindeki ızdırapların kalkacağı kutlu bir döneme neden olacaktır.

Hadislere göre bu zamanda kurtla koyun bir arada otlayacak, çoçuklar yılan ve akreple oynaşacak, insanlar bir ölçek buğday ektiklerinde karşılığında yedi yüz ölçek bulacak. Tefecilik, veba, zina, içki gibi fenalıklar kalkacak. Ömürler uzayacak, emanetler yerine teslim edilecek. Kötüler helak olacak. Ehli Beyte buğzeden bir fert kalmayacak. Yeryüzünde emniyet ve sükun hakim olacak. Hatta bir kadın, beş kadınla birlikte aralarında hiçbir erkek olmadığı halde serbestçe korkusuz Hacca gidebilecek.

PEYGAMBERİMİZİN VEDA HUTBESİNDEN ALTIN ÇAĞA BAKIŞ

Müslüman müslümanın kardeşidir.

İnsan canına kıymak yasaktır.

Emanete hıyanet edilmeyecektir.

Mal haksız yere kazanılmayacaktır.

Kan davası güdülmeyecektir.

Şeytandan ve deccaliyetten yüz çevrilecek ve sırt dönülecektir.

Allah`ın emri ile helal kılınan eşlerin hakları birbirileri tarafından gözetilecektir.

Kadınların hakları  gözetilecektir.

Kuran-ı Kerim ve sünnet sahabi dönemindeki  gibi yaşanacaktır.

İnsanların bir biri üzerinde üsünlüğü olmayacaktır. Üstünlük ancak takvadadır.

Kimse, babası dahi olsa, bir başkasının suçu ile suçlanmayacaktır.

Allah`a hiçbir şey ortak koşulmayacaktır.

ALTIN ÇAĞIN LİDERİ MEHDİ

Her birliğin olduğu gibi Türk İslam Birliği`nin de bir lideri olacaktır. Bu lider Hz. Mehdi`dir. Biz insanların bu birliğin hemen kurulması için her an samimi gayret göstermemiz gerekmektedir.

Peki Mehdi`nin geleceğini nerden biliyoruz?

Peygamberimiz (s.a.v) tarafından 1400 yıl öncesinde, detaylıca bildirilmiş alametlerden...

Hadiste, Ahir zamanda gerçekleşeceği bildirilen olaylar- Gerçekleşme Tarihi

 1. Kabe baskını ve Kabede kan akıtılması – 1979
 2. İran- İrak savaşı Ekim- 1980
 3. Afganistanın işğali – 1979
 4. Fırat`ın suyunun kesilmesi- 1973
 5. Şam ve Mısır meliklerinin öldürülmesi: 1920/1921/1949/1951/1982
 6. Müslümanlar ile Yahudilerin savaşması – 1948/1967/ 1973
 7. İki Ramazanda güneş tutulması -1981/1982
 8. Bir ordunun kaybolması (İrak) –2003
 9. İraklıların parası kalmayacak-2003
 10. İrak`ın üçe bölünmesi- 2003...

Devam ve detay bilgi için www.hazretimehdi.com

ALTIN ÇAĞIN LİDERİ MEHDİ İÇİN PEYGAMBERİMİZ NE DEDİ?

 • “Tüm olarak, yeryüzünün meliki dört tanedir... Onların ikisi müminlerden, ikisi de kafirlerdendir. Zülkarneyn ve Süleyman müminlerdendir. Nemrud ve Buhtunnasır ise kafirlerdendir. Yere, beşinci olarak ehl-i beytimden biri sahip olacaktır. Yani: Mehdi.
 • Dünyanın ömrüne sadece bir gün kalsa bile, Allah (c.c.) benim ehl-i beytimden bir adam gönderecektir. O dünyayı, (daha önce) zulümle olduğu gibi, Adaletle dolduracak. (Süneni Ebu Davud Terceme ve şerhi cilt, 14, Şamil yayıncılık. K. el-Mehdi (35) s.402)

 

Türk İslam Birliğinden Sonra DÜNYA`YA HAKİM OLAN DUYGULAR

Bu dönemde Kuran Ahlakı tam mansıyla yaşanacaktır. Bunun neticesi olarak, günümüz insanlarının sahip olduğu donuk bakışlı asık suratların yerini, inşaAllah mutlu ve huzurlu bir yüz ifadesi alacaktır. Bu ifade, bebeklerde görmeye alışkın olduğumuz görüntüye benzeyecektir.

ALTIN ÇAĞ İÇİN HEMEN ŞİMDİ TÜRK İSLAM BİRLİĞİ

Bu sunum değerli yazar Harun Yahya`nın eserlerinden ve wikipedia.com sitesinden faydalanarak hazırlanmıştır.

 

2010-07-01 10:50:59

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top