PKK'ya Çözüm Darwinizm'i Yıkmaktır

Kuran-ı Kerim: "İnkar edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız (birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız) yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk (fesat) olur." (Enfal Suresi, 73)

En büyük silah fikirdir.

PKK; Marksist, Leninist, Stalinist, komünist bir örgütlenmedir.

Komünizmin temeli materyalizmdir. Materyalizmin temeli Darwinizm'dir.

Darwinizm'in olmadığı yerde materyalizm olmaz. Materyalizmin olmadığı yerde komünizm olmaz. Komünizmin olmadığı yerde de PKK olmaz.

Bu ilanların ardından son zamanlarda yazarlarımız PKK'nın komünist, Stalinist bir örgütlenme olduğunu yeni yeni dile getirmeye başlamışlardır.

Bütün Türkiye'de anti-Darwinist, anti-materyalist, anti-komünist çok güçlü bir fikri propaganda şarttır.

PKK, Darwinizm ve materyalizm olmadan komünist propaganda yapamaz. Komünist propaganda yapamayınca taraftar bulamaz. Ve taraftar bulamayınca da gücünü kaybeder ve yok olur.

PKK'yı ayakta tutan güç komünist, materyalist, Stalinist düşüncedir. ^

Bu fikri besleyen her türlü Darwinist, materyalist, komünist faaliyete karşı yazılı ve görsel basınımız çok duyarlı olmalıdır.

Yıllardan beri söylediğimiz gibi, bu materyalist, komünist, Stalinist bataklık kurutulmadan sivrisinekleri tek tek ortadan kaldırmaya imkan yoktur.

PKK'ya en büyük darbe, Darwinizm'in ve materyalizmin yerle bir edilmesidir. PKK'yı destekleyen Avrupa'yı da yaptığına ve yapacağına pişman edecek, kolunu kanadını kıracak en büyük eylem budur.

"Bütün canlıları Allah yarattı" demeyi insanlık suçu gibi göstermeye çalışan Avrupa, Kuran'ı da yasaklatmak için ön çalışmalar başlatmıştır. Avrupa Parlamentosu'nun, 17 Eylül 2007 tarihli "Eğitimde Yaratılışçılığın Tehlikeleri" isimli raporunda, "Canlıları Allah'ın yarattığı inancı insan hakları için bir tehdittir" denmiştir. Bu konuyu, yakında Avrupa Birliği büyük suç kapsamına almak için hazırlık yapmaktadır. Yani Kuran'da, Tevrat'ta ve İncil'de yazıldığı gibi "İnsanları Allah yarattı" demek suç olacaktır. Bu, materyalist Avrupa Birliği kriterlerine göre, Avrupa komünizminin çok tehlikeli olan ilk adımıdır.

PKK, Avrupalı Marksist-komünist derin devletler tarafından yönlendirilmektedir. Bunlar bir aile gibidir ve tek merkezden yönetilirler. Komünizm dünyayı kapsayan bir ideolojidir. Komünizmi destekleyenlerin nihai amacı, bütün dünyada komünist düzen kurmaktır. Dolayısıyla, ana hedef PKK'nın sadece bölgesel hakimiyeti değil, PKK desteğiyle Türkiye'nin Batısı'nda da komünist rejim oluşturmak ve Türkiye`yi Doğu Komünist Türkiye, Batı Komünist Türkiye olarak ikiye ayırmaktır. Sonra da bütün Ortadoğu`ya komünizmi hakim etmek amaçlanmaktadır. Bu projeyi de dünyadaki tüm komünist partiler ve komünist derin devletler destekleyip organize etmektedir. AB çok yakın bir gelecekte ‘Avrupa Komünist Birliği’ ismini alacaktır. Bu sebeple, şimdiden, komünizmin şiddetle karşı olduğu din, devlet, ahlak, aile gibi gerçekleri ortadan kaldırmak için yoğun bir gayret içerisindedirler. Yine aynı nedenle, Yaratılışçılık tabir edilen, bütün kainatı ve canlıları Allah’ın yarattığı inancını yasaklamak için tedbirler almaktadırlar. Fransa’da Yaratılış Atlası’nın yasaklanması bu tedbirlerden sadece bir tanesidir. Bu vahim duruma karşı yoğun bir inanç seferberliği şarttır. 

Türkiye’de de komünist derin devlet çetesinin birçok elemanının her tarafa sızdığı halk tarafından bilinmektedir. Halihazırda gizli olarak halk arasına, devletin birçok kurumuna ve basına dağılmış komünist devrimci, materyalist, Darwinist binlerce eski militan, -kendilerini gizlemiş olarak- kendi komünist ideallerine ulaşmak için faaliyet halindedir. Bunlar açık veya gizli olarak PKK'yı desteklemektedir. 


BÖLÜCÜ ÖRGÜT ELEBAŞININ KOMÜNİST OLDUĞUNU İSPAT EDEN İZAHLARI 

"Lenin 1900’de ne ise ben de 21. yüzyıl sosyalizmini temsil ediyorum, reel sosyalizmle savaşarak, emperyalizmle savaşarak yeni sosyalizmi inşaa ediyorum." (Özgür Yaşamla Diyaloglar, s. 201) 

"PKK, Marksizm-Leninizm geleneğine uygun bir gelişme yaşamıştır. Bundan sonrası açık ki etle tırnak gibi birbirinden ayrılmayan bu miras üzerine şekillenecektir."(Kürdistan’da Halk Kahramanlığı, s.78) 

"Bizim ortamımızda sosyalizmin ve komünizmin ölçüleri egemendir. Sosyalizmde herkese emeği kadar verilir. Bu, parti (PKK) içinde de geçerlidir. Bu, komünist toplumun kuruluşuna kadar da geçerli olacaktır." (Tasfiyeciliğin Tasfiyesi, s.153) 

"İşte proletaryanın kahramanları Marks ve Engels. İşte onun teorik, siyasal dahisi Lenin ve yine onun pratik ustaları Stalin, Ho Chi Minh ve Mao. Ve bunların önderliğinde yürüyen birçok ulusal ve enternasyonalist kahraman. İnsanlığın özgürlük bilincini ayaklandıran, örgütlendiren ve halk ordusu denilen orduları ortaya çıkaran bu büyük kahramanların insanlık tarihindeki yeri gerçekten büyüktür." (Kürdistan’da Halk Kahramanlığı, İstanbul, Mart 2004, s.87) 

Ateist ve Komünist Olan Bölücü Örgütün Elebaşının Allah ve Din Hakkında Bazı İfadeleri (YÜCE ALLAH’I TENZİH EDERİZ) 

Aşağıdaki alıntılar, bölücü örgütün elebaşının kitaplarından alınmış, bizzat kendisine ait ifadelerdir. Bu ifadelerin tümü, bu kişinin ateist olduğunu ve İslam’ı kendi sığ materyalist anlayışıyla yorumladığını ortaya koymaktadır: 

Lise dönemlerinde büyük felsefik bunalımı yaşadım. Tanrı ile savaşı verdim, bu savaştan başarı ile çıktıktan sonra yarı Tanrı oldum. (Özgür Yaşamla Diyaloglar, Ekim 2002, s. 257) 

Tek tanrılı din ideolojileri, baştan sona siyaset ideolojileridir. Dini söylem, Allah, peygamber ve melek gibi kavramlar dönemin siyasi literatürüdür. (Sümer Rahip Devletinden Demokratik Uygarlığa, Cilt 1, Aralık 2001, s. 204) 

Allah bir nevi ortaçağın feodal manifestosudur, temel yasası ve bildirgesidir. (Sümer Rahip Devletinden Demokratik Uygarlığa, Cilt 1, Aralık 2001, s. 313) 

Namazın kendisi de genel anlamda bir tiyatrodur. (Sümer Rahip Devletinden Demokratik Uygarlığa, Cilt 1, Aralık 2001, s. 354) 

Bölücü Örgütün Eelebaşının Darwinist İzahları 

Bölücü örgütün elebaşı, her komünist gibi Darwinizm’i mutlak bir gerçek olarak benimsemiş, örgütün tüm ideolojik alt yapısını bu bilimdışı aldatmaca üzerine bina etmiştir. 

İlkel komünal topluluk dönemi, İNSANLIĞIN HAYVANLAR ALEMİNDEN KOPARAK tarih sahnesine çıktığı, son derece geri üretim güçleri ve bu temelde şekillenmiş basit üretim ilişkilerinin hüküm sürdüğü bir aşamayı ifade eder. (Kürt Hümanizmi ve Yeni İnsan, İstanbul, Nisan 2001, s.25) 

Başlangıçta insanın kendine yakın hayvan türlerinden pek farkı yoktur. Doğada hazır bulduklarını yer, ağaçlar üzerinde ve kavuklarda örgütsüz bir şekilde barınır. Ama düşünme ve konuşma yetisini kazanmasıyla birlikte, yiyecek toplamada, DİĞER HAYVANLARA karşı kendini savunmada, doğal afetlere karşı kendini korumada, bazı ilkel taş araçları geliştirmek ve hemcinsleriyle dayanışma içine girmek kaçınılmaz olur. Bu aşamaya kadar, HAYVANLAR ARASINDA GEÇERLİ OLAN; BİYOLOJİNİN EVRİMLER KANUNU hüküm sürmektedir. (Kürt Hümanizmi ve Yeni İnsan, İstanbul, Nisan 2001, s.13) 

HAYVANIN EN İLERİ SOSYALLEŞMİŞ BİÇİMİ İNSANDIR. En vahşi hayvandır insan, en acımasız hayvandır. (Kürt Hümanizmi ve Yeni İnsan, İstanbul, Nisan 2001, s.106) 

Vatandaşlarımızı Birbirine Düşman Etme Oyunun Dikkat! 

Doğudaki komünist terör örgütü mensupları ile terör mağduru Doğulu masum vatandaşlarımızı çok iyi ayırt etmek gerekir. Doğulu masum vatandaşlarımıza daha fazla şefkat göstermek, koruyup kollamak güzel ahlakın gereğidir. Aksi, terör örgütünün istediğidir ve gafilane, hatta hainane bir hareket olur. Doğulu vatandaşlarımıza karşı diğer vatandaşlarımızı düşman etmeye yönelik oynanan oyuna, yapılan provokasyona karşı dikkatli olmak gerekir. Bu oyuna gelmek, aklı başında, güzel ahlaklı hiç bir insan için düşünülemez. Bu gaflet, hıyanet ve dalalettir. Doğu insanı tüm milletimiz gibi, şefkatli, sevecen, sevgi ve saygıdan hoşlanan, dürüst, haysiyetli, misafirperver, kadir kıymet bilen, vefalı insanlardır. Terör örgütünün ve Avrupalı terör odaklarının bu büyük oyununa gelmekten şiddetle kaçınmak gerekir. Bu oynanan sinsi oyunu alaşağı edelim. Vatandaşlarımızın birbirine kin, nefret ve öfke ile yaklaşmasını, birbirlerine düşman olmasını isteyen bu odaklara karşı en etkili şamar, milletimizin birbirine dostane, sevecen ve saygılı yaklaşmasıdır. 

Avrupalı materyalistlerin oyunlarını bozan, psikolojik olarak perişan eden ve "150 yıllık materyalist kültürümüzü yıkacak" dedikleri kitap 


EVRİM TEORİSİ’NİN BİR ALDATMACA OLDUĞUNU ANLAMAK İÇİN HARUN YAHYA’NIN (ADNAN OKTAR) BU KİTAPLARINI OKUMALISINIZ! 

Adnan Oktar’ın, Harun Yahya müstear ismiyle kaleme aldığı eserlerin sayısı yaklaşık 250’dir. Bu kitaplar 46.000 sayfa ve 31.500 resimden oluşmaktadır. Bu kitapların 7.000 sayfa ve 6.000 resimlik bölümü Evrim Teorisi’nin çöküşünü konu almaktadır. 

Adnan Oktar'ın, Harun Yahya müstear ismi ile kaleme aldığı kitapları ve bunlardan yararlanılarak hazırlanan belgeselleri, www.harun-yahya.com,www.harunyahya.net ve www.harunyahya.comadreslerinden ücretsiz olarak okuyabilir veya Global Yayıncılık'ın 0212 444 444 1 no’lu telefonundan temin edebilirsiniz.


2007-12-22 00:00:00

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top