Peygamberimiz (s.a.v.), diğer Peygamberler ve Ashabın saçlarını uzattıklarına dair bazı hadisler

(Sünen'i Neseî, Cild 7-8, Hadîs No: 5030)

“Berâ (RadiyAllahu anh)'dan; Resûlullah (Sallallahu aleyhi vesellem) kadar güzel kimse görmedim. Kırmızı hırkasını giymiş, saçları omuzlarına yaklaşmıştı.”(Sünen-i ibn-i Mâce, Cild 9, Hadîs No: 3635.)

(Kütüb-i Sitte, Cild 7, Hadîs No: 2122)

“...Ebû Katâde (RadiyALLAHu anhu) anlatıyor: - Ey Allah'ın Resûlü! dedim. Benim omuzlarıma kadar dökülen (gür) saçlarım var, tarayıp tanzim edeyim mi? - Evet! dedi. Ona ikramda bulun. Ravi der ki: "Ebû Katâde “Evet ona ikramda bulun! sözü sebebiyle, günde iki sefer (bakım yapar ve) saçlarını yağlardı.”

(Sünen-i ibn-i Mâce, Cild 9, Hadîs No: 3631)

“(Ebû Talib'in kızı) Ümmü Hâni (RadiyALLAHu anhu) şöyle demiştir:
- Resûlullah (SallAllahu aleyhi vesellem) Mekke'ye dört gadiresi (örgüsü) olduğu halde girdi. [Ümmü Hâni gadire ile saç örgülerini kasteder.]” (Sünen-i Tirmizî, Cild 3, Hadîs No:1840-1841; Mevâhib-i Ledünniyye, Cild 1, s. 453; Ebû Dâvûd ve Ahmed b. Hanbel rivâyet etmişlerdir

(Râmûzu'l-Ehâdîs, Hadîs No: 3812)

“Mescid-i Hayf da namaz kıl. Zira orada yetmiş peygamber namaz kılmıştır. İçlerinde ihramlı olduğu halde Hz. Musa (a.s)’da vardır. Sanki kendisini şu anda üzerinde iki pamuk abası var. Şenua kabilesinin ağzına liften yular vurulmuş devesi üstünde saçları örgülü bir halde görüyorum.”

(Râmûzu'l-Ehâdîs, Hadîs No: 1145)

“Erkeğe gelince o gusül abdestinde başının saçlarını (beliklerini) çözerek iyice dağıtsın ve onun diplerine su ulaşıncaya kadar mükemmel bir şekilde yıkasın. ....”

(Kütüb-i Sitte, Cild 10, Hadîs No: 3744.)

[Sahîh-i Müslim, Cild 7, Hadîs No: 95 (2338), s. 213]

“Katâde, Enes'den şöyle tahdis etti:

- Resûlullah (SallAllahu aleyhi vesellem)'ın saçları iki omuzu arasını döver dururdu.”

(Sünen-i ibn-i Mâce, Cild 9, Hadîs No: 3635)

“...Aişe (RadiyALLAHu anha)'den şöyle demiştir:

Resûlullah (SallAllahu aleyhi vesellem)'ın omuzlarına ulaşmayan ve kulak yumuşaklığını geçen saçı oldu.”

(Sünen'ün Neseî, Cild 7-8, Hadîs No: 5033)

“...Ziyad bin Husayn babasından naklen anlatıyor:

Medine'de Resûlullah'ın yanına gittiğimde bana:
- Yanıma yaklaş, buyurdu. Yanına yaklaşınca elini saçımın örgüsünün üzerine koydu, saçımı okşadı, bana dua etti.”

[Râmûzu'l-Ehâdîs, (30. Bölüm), Hadîs No: 24]

“ Peygamberimiz (SallALLAHu aleyhi vesellem) ... Saç örgüsü çözüldüğü zaman ayırırdı, aksi halde öyle örgülü olurdu ...(Şemâil-i Şerif, Hadîs No: 6, s. 52; Sünen-i ibn-i Mâce, Cild 9, Hadîs No: 3634. (Bir benzeri))

(Sünen-i ibn-i Mâce, Cild 3, Hadîs No: 884)

“…İbn-i Abbas (RadiyALLAHu anhu)'dan rivâyet edildiğine göre Resûlullah (SallALLAHu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu demiştir:

- Ben yedi (kemik) üzerine secde etmekle ve (secdeye giderken) saç ve elbiseyi toplamamakla emrolundum.

”( Sünen-i ibn-i Mâce, Cild 3, Hadîs No: 1040-1041; Sahîh-i Buhari Tecrîd-i Sarîh, Cild 2, Hadîs No: 451.)

(Sahih-i Buhâri Tecrîd-i Sarîh, Cild 9, Hadîs No: 1400)

“Abdullah İbn-i Ömer (RadiyAllahu anhu)'den rivâyet olunduğuna göre, Nebi (SallAllahu aleyhi vesellem) demiştir ki:

Ben bu gece kendimi rüyamda Kâ'be de buldum. Ansızın esmer bir kişi gördüm. Sanki, o esmer insanlardan görülenlerin en güzeli, başının saçı iki omuzu arasında sarkıyordu.
(Yeni) Taranmış ve arınmıştı da baş (ının saç)'ı su damlatıyordu. İki elini iki kişinin iki omuzuna koyarak Beyt'i tavâf ediyordu. (Orada bulunanlara):

- Bu kimdir? diye sordum.
- Bu MERYEM OĞLU MESÎH (İSA)'DIR.” İlâ Ahîr…

(Mevâhib-i Ledünniyye, Cild 1, s.452)

Berâ (Radiyallâhu anhu)'ın hadîsinde:"Peygamberimiz (Sallallâhu aleyhi vesellem)'in saçı mübarek omuzlarına değerdi."

Râmûz-ul Ehâdîs (30.  Bölüm) Hadîs  No:  24.

"Enes (Radiyallâhu anhu) rivayet etmiştir:

- Rasûllullah (Sallallâhu aleyhi vesellem)'ın saçı recil (yani ne düzgün, ne de kıvırcık olup, hafifçe kıvırcık) bir saç idi, kulakları ile omuzlarına kadar (uzun) idi."

2010-07-09 19:19:25

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top