Sayın Adnan Oktar'ın 16 Haziran 2016 tarihli sohbetinden önemli başlıklar

A9 TV, 16 Haziran 2016

 

(Hadımköy’de uyuşturucu satıcılarını teslim almaya giden polis ekiplerine pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda İlçe Emniyet Müdürü yaralandı ve Ayhan Ölçer isimli Polis Memuru şehit oldu.)

Bak şu yüzündeki nura bak, maşaAllah. Allah da onu oradan şehadet alemine çağırmış. Allah çoluğuna çocuğuna, annesine babasına, sevdiklerine, eşine sabrı cemil nasip etsin. Şehadetini Allah makbul etsin, şehadetini kabul etsin. Nurunu sonsuza kadar parlatsın. Böyle psikopatları almaya giderken polis, tabii bir yiğitlik ruhu var daha rahat davranıyorlar, bunlar bayağı tehlikeli tipler. Makul bir vatandaşı almaya gidiyor gibi gidiliyorsa olsa olmaz.

 

Sevgi Eksikliği Dünyadaki En Büyük Felaketlerden Biridir. Savaşlar, Ekonomik Kriz Gibi Dev Bir Beladır

Sevgi eksikliği dünyada en büyük felaket. Ekonomik kriz, savaşlar gibi çok dev bir beladır sevgisizlik. Dünyayı saran en büyük felaket. Gençlerin büyük bölümü sevgisizler, üslupları, konuşmaları onu gösteriyor. Ben çıkıyorum dışarı falan, kimse kimsenin yüzüne bakmıyor, nadir. Bazen çarşılara gidiyorum, gençler onları sevdiğimi bildikleri için çok fazla “Hocam resim çektirelim birlikte, nasılsınız, ne yapıyorsunuz?” Hep modern böyle kaliteli gençler. Acayip sevgileri artmış. Çünkü sevgiyi arıyorlar.

 

Münafıklarla İlgili Açıklamalar

Münafık İslam’dan utanır, Allah’tan utanır haşa, peygamberden utanır, kendini yüce görür. Her asrın derin devletini ilah gibi görür. Münafıkla uğraşmak böyle satranç maçı gibidir. Çok dikkatli olmak lazım. Yani şeytanla satranç maçı oynar gibidir şeytanla. Ki şeytanın zekası malum, oyunculuğu da malumdur. Şeytan böyle akrep gibidir. Münafık da akrep gibidir. Yani münafık şeytandan daha avantajlıdır. Çünkü şeytan ancak beyne etki edebiliyor ama münafığın fiziki müdahale imkanı da vardır. Yani aktiftir. Akrep gibi bekler o, Müslüman’ı böyle zehirleyeceği anı bekler. Onun için son derece uyanık, en ufak bir hareketini bile izleyen bir tavır içinde olmak gerekir münafığa karşı. Münafık ani atak yapar ve zehrini akıtabilir. Ve hasta olduğu için, şeytanın ruhunu taşıdığı için, şeytana dönüştüğü için bütün gücüyle ahlaksızlık ve alçaklığın, pisliğin uygulayıcısı olarak sabırsız bir bekleyiş içindedir. Onun için münafığa karşı çok çok bütün Müslümanların dikkatli olması lazım. Hükümetin de çok dikkatli olması lazım münafıklara karşı. Tayyip Hoca’nın da çok dikkat etmesi gerekiyor. Başbakan’ın da çok dikkatli etmesi gerekiyor. Yani hükümetin en büyük sorunu münafıklardır ben söyleyeyim. İslam aleminin en büyük sorunu yine münafıklardır.

Münafığın başarısı başarı gibi görülür ama hep hezimettir, hep perişanlıktır. Dikkatlice bakılırsa hep hezimet ve perişanlıktır. Hep Allah onu kaderinde mağlup olmaya göre yaratmıştır. Münafık da o mağlup olmanın kanununu bilmediği için debelenir, yani cehennem ehli nasıl debeleniyor kaçmaya çalışıyor, oyun oynamaya çalışıyor, her seferinde rezil rüsva oluyor ya cehennem ehli gibi müthiş bir debelenme içindedir. Ama Müslüman akrebe dikkat ettiği gibi de münafığa çok dikkat etmesi lazım. Akrebin nereden nasıl sokacağı belli olmuyor, değil mi nasıl zehirleyeceği? Onun için çok özenli dikkatli olmak lazım. Buna rağmen münafık, çok dikkatli olmaya rağmen atak yapar ama boştur atakları, yani geçersiz ataklar olur.

Münafık hep bir gün Müslümanların dağılacağı, hezimete uğrayacağına göre planını yapar. Ama aksine başarı haberleri geldikçe münafık böyle üstüne tuz dökülmüş solucan gibi kıvranmaya başlar, çok canını yakar. Müslüman’ın gücü, başarısı, sağlığı, sıhhati, aktifliği, şöhreti çok ızdırap verir; münafığı yani kavurur atar.

Münafık sadece kendini ön planda görür, kendinin yüceltilmesini ister, sadece merkezde kendisi olsun ister. Resulullah (s.a.v.)’in zamanında münafıkların tavrı oydu. Mesela yanına vahiy katibi olarak geliyor ama tek amacı ahlaksızlık ve alçaklık yapmak. Peygamber (s.a.v.)’in haşa kendince bir açığını bulmak. Onun için aylarca yıllarca yanında kalıyor, vahiy katipliği de yapıyor yazıyor, konuşuyor da. Zahiren bakan, ayette diyor “siz onlar konuştuğunda dinlersiniz” diyor. Yani makul birisi gibi gösteriyor kendini. Ama peygambere müthiş bir haset vardır münafıkta. Başarılı müminlere karşı da müthiş bir haset vardır. Hz. Ali (k.v)’yi şehit etmelerinin nedeni münafıkların, Hz. Ali (k.v)’nin başarısını kıskanmalarıdır. Çünkü kendileri ön plana geçmek istediler. Hz. Hasan (r.a)’ı ve Hz. Hüseyin (r.a)’ı şehit etmelerinin nedeni de, Hz. Osman (r.a)’ı şehit etmelerinin nedeni de aynı nedenledir. Yani Sahabeyi Güzin’i şehit etmelerindeki neden hasettir. Kendilerini ön plana çıkartmaktır. Nitekim sonra kendileri ön plana çıktılar ama helak oldular. Allah helak etti hepsini teker teker.

Münafık, diğer müminlerin ve imamın başarısına tahammül edemez. Onun en çok canını yakan olay odur. Bir; imamın, peygamberin başarısı, iki; peygambere yakın olan insanların başarısı çok ızdırap çektirir. Mesela bak, Hz. Ali (k.v)’yi hemen Peygamberimiz (s.a.v.)’in vefatından sonra şehit ettiler. Çünkü onun sevildiğini biliyorlardı tahammül edemediler. Kendileri ön planda olmak ister. Onun için bir müminin başarısını gördüğünde münafık kahredici azap duyar ama yani bir insanın dayanacağı gibi bir azap değildir. Fakat münafığın hayvani bir direnci vardır beden direnci. Allah azap çekmesi için onu yaratır, yani acıya dirençlidir. Çok şiddetli acı çeker ama direnir, buna tahammülü güçlüdür münafığın.

 

(Sayın Erdoğan’ın Rusya’ya yazdığı mektuptan sonra Putin, “Biz de Türkiye’yle yeniden iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Ancak beklediğimiz izahat henüz gelmedi” cevabını verdi. Bu ilk yumuşama sinyali oldu. Ardındansa Cumhurbaşkanı Erdoğan bir jest daha yaptı ve Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’u bu akşam iftara davet etti.)

Tayyip Hocam yaman delikanlıdır samimidir. Fakat Tayyip Hocam’a diyorlar ki, “özür dileme, özür dilemek sana yakışmaz” diyorlar. Seni yüceltir, güzel ahlakını gösterir, nezaketini gösterir. Özür dilemek Müslüman alametidir. Bizim örfümüz, geleneğimiz, adap-edep anlayışımız özürle iç içedir. Özür beyan etmek en güzel nezaket üsluplarından bir tanesidir, kibarlıktır, efendiliktir. Rus pilot Türkiye’nin hava sahasını ihlal etmiş. Her zaman oluyor ihlaller. Ama birisi çıkıp vurmuş ve ölmüş Rus pilotu. Bu Rus milletine yapılmış bir hareket olmuş oluyor, Rus hükümetine yapılmış bir hareket olur. Dolayısıyla onlar tabii ki bundan rencide olurlar. Şimdi rencide olmayı en güzel ortadan kaldıran şey nedir? Bir; bu olaydan mutazarrır olduğunu söylemek, bunu söyledi. İki; özür dilemek.

 

Münafık Müslümanların Başarısından Rahatsız Olur

Münafık, peygamberin başarılarından mahvolan bir varlıktır. Akıl almaz ızdırap çeker. Bir de peygamberin sevdiklerine karşı müthiş nefreti vardır münafığın. Hz. Ali (k.v)’ye acayip nefret duyuyorlardı. Hz. Hasan (r.a)’a, Hz. Hüseyin (r.a)’e ve Ehli Beyt’e acayip nefret duyuyorlardı münafıklar Peygamberimiz (s.a.v.)’i çok sevdiklerini bildikleri için.

Bak, Yusuf kıssasında da dikkat ederseniz Hz. Yusuf (a.s)’a babasının sevgisi, Hz. İsrail (a.s)’ın sevgisi çok ağırlarına gidiyordu. Münafığın en büyük hastalığı budur. Bir başkasının övülmesi, bir başkasına değer verilmesi, bir başkasının sevilmesi münafığı kahreder. Ve bir mucizedir bu, bir mucizedir bu. Akıl almaz acı çeker. Hep kendi önde olsun ister. Kuran’da Yusuf kıssasında anlatılan, hadislerde ve tarihte de gördüğümüz münafık eylemleridir bunlar.

 

Münafikun Suresi 1’de: “Münafıklar sana” peygambere “geldikleri zaman” (s.a.v.): “'Biz gerçekten şehadet ederiz ki, sen kesin olarak Allah'ın elçisisin' dediler.” Yani onu övüyorlar peygamberi, “sen çok başarılı bir insansın, peygambersin, çok akıllısın, güzel hizmetler ediyorsun” diyorlar. Bu münafığın taktiğidir, yanaşma taktiğidir. Halbuki müthiş kinli acayip nefret ediyorlar. “Allah da bilir ki sen elbette O'nun elçisisin. Allah, şüphesiz münafıkların yalan söylediklerine şahitlik eder.” Dediklerinin hiçbirine inanmıyorlar diyor Allah. Yani çok alçakça nefret ve kinle yanına gidiyorlar ama bu tip sözler etmeleri sadece yanında rahat edebilmek için, rahat bağlantı kurabilmek için. Onun için sözlerine inanma” diyor Allah.

Nisa Suresi 81’de, münafıklar peygamberin yanına geldikleri vakit: “‘Tamam-kabul' derler” diyor. Yani “dediklerin doğru güzel kabul ediyoruz.” “Ama yanından çıktıkları zaman, onlardan bir grup, karanlıklarda senin söylediğinin tersini kurarlar.” Münafık inzivaya çekilerek, yalnız kalıp karanlıklarda o fitnesini ahlaksızlığını geliştirir. Haber nereye gidecekse haberi ulaştırır. Yahut nasıl bir düzen kuracaksa o şeytani derinliği elde etmeye çalışır. Ama işte münafık olmadığında bunu bilemeyiz. Mesela Resulullah (s.a.v.)’in  zamanında Allah münafıkları yazmış, tarihini de yazmış oradan çok iyi biliyoruz. “Allah, karanlıklarda kurduklarını yazıyor.” Bu ne demek? “Ben ta baştan yarattım” diyor Allah. “Ve bütün hareketlerini görüyorum” diyor. Münafığın en çekindiği şey de zaten tespit edilmektir yani anlaşılmasıdır. “Sen de onlardan yüz çevir” yani kalben çünkü konuşma şekliyle değil kalben yüz çeviriyor. Çünkü münafık çok şirret bir mahluktur. Dediğim gibi satranç maçı gibi, şeytanla satranç oynar gibi çok dikkatli oynanması gerekir. Akrep gibi her an ataktadır, her an her şeyi yapabilir. Mesela senin meşru bir sözünü hemen gayri meşru hale getirebilir. Mesela meşru bir övgüyü, mesela Hz. Yusuf (a.s)’a babası övgü sunuyor, seviyor, onu anında kin ve nefret sebebi haline getirebilir. Münafığın bir atağı bu mesela. Ve öldürmeye karar veriyor bak kardeşini bu kadar nefret ediyor. Görüyor musun münafık kinini? Münafık nefretinin şiddetine bak sen. “...ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter.” “Seni burada imtihan ediyorum” diyor Allah. Yani münafığa “hiddetlenme, kinlenme, seni kızdırmasın, rahatsız da olma, seni onun üstüne hakim kılacağız sen onunla adeta maymunla oynar gibi oynarsın” diyor Cenab-ı Allah. “Yeter ki tevekküllü ol, Kuran’ın ipine sımsıkı sarıl, dikkatli hareket et.”

Al-i İmran Suresi 119: “Sizler, işte böylesiniz; onları seversiniz,” Mesela bilmeyen Müslüman seviyor, bilgisi yok. Ama bilen tabii anlar, bilmeyen Müslümanlar da tanıtmadığı için seviyor. Mesela münafıklığını gören tabii bilir de ama dışardan bilmeyen bilmez. Mesela vahiy katibi bayağı seviyorlar Peygamberimiz (s.a.v.)’in vahiy katibi diye. Ama Resulullah (s.a.v.) anlıyor, hissediyor ama onu açıkça aşikar etmiyor, sadece dikkatli oluyor. Tabii Allah’ın bildirmesiyle. “Siz Kitabın tümüne inanırsınız, onlar sizinle karşılaştıklarında 'inandık' derler..” Yalan. Müslümandan nefret münafığın birinci vasfıdır, akıl hastasıdır münafık. “..kendi başlarına kaldıklarında ise, size olan kin ve öfkelerinden dolayı” ki peygambere ve peygamberin sevdiklerine “parmak uçlarını ısırırlar.” Yani akıl almaz bir kin ve nefret duyarlar. Ama bak, Allah’ın verdiği acıya bak, hem içten ruhen acı duyuyor bir de parmak ucunu ısırır, insanın tabii çok canı yanar ya ondan çok şiddetli bir acı duyarlar diyor Allah, münafığın özelliği. “De ki: 'Kin ve öfkenizle ölün.'” Demek ki kin ve öfke münafığı çökertiyor, mahvediyor. Münafık çok korkar. Ayette diyor “bin yıl yaşasın ister, ölmeyi hiç istemez” diyor. Ölmek, yaşlanmak münafığın en büyük korkusudur. Bak, “kin ve öfkenizle ölün.” Allah kin ve öfkesinden dolayı öldüreceğini söylüyor Kuran’da. “Şüphesiz Allah, sinelerin özünde saklı duranı bilendir.” Saklı duruyor münafıklar. Allah dilerse mümin görebiliyor bunu.

Münafikun Suresi 4: “Sen onları gördüğün zaman cüsseli yapıları beğenini kazanmaktadır.” Yani müminler mesela baktıklarında boylu boslu, bakımlı, güzel veyahut estetik veyahut yakışıklı neyse yahut güzel giyimli, beğeniyor Müslüman bilmediği için. “Konuştukları zaman da onları dinlersin.” Mesela bilmişlik yapıyor, züppelik yapıyor ama Müslüman anlayamıyor onu, Müslümanların içinde olduğu için fark edemiyor, dinliyor onun konuşmalarını. Halbuki konuşmalarının altında hep fitne fücur ve pislik oluyor. Ama fark edemediği için “ben anlamıyorum herhalde” diyor. “(Oysa) Sanki onlar (sütun gibi) dayandırılmış ahşap-kütük gibidirler.” Odun gibi içi boş kof odun gibidirler yani ölü gibi bir mahluk. Şeytanın içine girmesiyle şeytanın hakim olduğu ölü bir varlık. Yani ruhu hakim değil şeytan hakim. Şeytan ruhuna ilka etmiş içine girmiş. “Her çağrıyı kendileri aleyhlerine sanırlar.” Mesela her konuşma, farz edelim bir şeyden anlatıyorsun “tamam benim aleyhime konuşuyorsun” diyor. Veyahut biri bir şey söylüyor “tamam benim aleyhime” diyor. Mesela bir iyilik yapıyorsun onu da aleyhine zannediyor. İslam’dan Kuran’dan bahsediyorsun aleyhine zannediyor. Birine iltifat ediyorsun aleyhine zannediyor. Bir yerde mesela tebliğ çalışması yapıyorsun, kitap yayınlıyorsun aleyhine zannediyor. “Onlar düşmandırlar,” diyor Allah yani Müslüman’ın düşmanı, “aldanmayın” diyor Allah. “..bu yüzden onlardan kaçınıp-sakının.” Yani çok dikkatli olun. Kaçınıp sakınma odur. Adeta satranç maçı gibi yahut bir akreple karşı karşıya gelmiş gibi çok özenli olun. Çünkü ne zaman zehrini akıtacağı belli olmaz. “Allah onları kahretsin;” diyor Cenab-ı Allah. Mümin de müminlere hidayet isteyecek, bütün insanlara hidayet isteyecek ama hidayet vermediği münafıkları Allah’ın kahretmesini isteyecek. Biz de Allah’ın münafıkları kahretmesini istiyoruz Cenab-ı Allah’tan. Bütün insanlığa hidayet vermesini ama hidayet vermediği münafıkları Allah’ın kahretmesini istiyoruz Rabbimiz’den. “Allah onları kahretsin nasıl da çevriliyorlar?” Diyor Allah. Çünkü ani oynaktır münafık. Mesela burada normal konuşurken birden köpekleşir. Köpekleşirken birden insana dönüşür, insana dönüşürken birden akrebe dönüşür, akrebe benzerken birden bukalemun gibi şekil alır her renge girer. Tam tipik bir şeytan karakteridir. Onun için Allah, “nasıl da çevriliyorlar?” diyor. Yani şekilden şekile giriyorlar diyor Allah.

 

Münafık Kuran'ı, Allah'ın Hükümlerini Dinlemeye Dayanamaz. Allah Bunu Özel Olarak Bildirmiştir

Münafık Kuran’ı dinlemeye dayanamaz, ayette var. Allah’ın hükümlerini dinlemeye dayanamaz. Tabii biz bunları anlatırken kime anlatıyoruz? Müslümanlara anlatıyoruz, iman edenlere anlatıyoruz. Münafık zaten bu konulardan hiç etkilenmez, muhatap da olmaz sadece kinini öfkesini artırır başka bir şey olmaz. Müminin kalbini açar, kalbini ferahlandırır, içinde olan hastalıkları giderir, ruhuna güç ve kuvvet verir, içi aydınlanır, bereket kazanır, derinlik kazanır, Allah’a yakınlığı artar. Cehenneme gidecekse cehenneme gitmekten azad olunur. Dalalete düşecekse dalalete düşmekten azad olunur. Münafık alametlerini iyi kavrayan ve üstüne alınan mümin berekete kavuşur, ferahlığa kavuşur asan olur, kurtuluşa erer. Ama üstüne almayan kendini yücelten zaten klasik münafıktır. O, ondan istifade edemez. Bunu biz anlatırken kendimize, müminlere, özellikle takva müminlere anlatıyoruz ki ruhlarında bir kir-pas varsa, bu tip anormallikler varsa derhal düzeltsinler, bu hastalıktan kurtulsunlar.

 

(Reuters ajansı Türkiye’nin Esad konusunda yumuşamaya gidebileceğini yazdı. Ayrıca Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde bir Kürt bölgesi kurulmasını engellemeye çalışma konusundaki kararlılığının Beşar Esat’ın pozisyonu konusundaki tutumunu yumuşatabileceğine de değindi.)

Kardeşim, karmakarışık konuşmasına gerek yok. Türkiye Suriye’nin bütünlüğünü korumakla mükelleftir. Beşar Esad, şu bu meselesi değil, Suriye halkı kimi seçiyorsa o. Beşar Esad ne alaka? Halka sorarsın, kimi istiyorsa onu getirirsin. İkinci olarak da; Türkiye güneydoğusunda, bir homoseksüel yapılanması, bir komünist-Stalinist PKK yapılanması, Türkiye’ye düşman, azgın bir devletin orada oluşmasını tabii ki kabul etmeyecektir. Ama bitişiğinde isterse yılan çıyan olsun o bizi ilgilendirmez. Engellemeye çalışırız ayrı mesele. Ama biz kendi içimizde yılana çıyana asla müsaade etmeyiz. Yoksa bizim daha önceki dönemlerde, hatırladığımızda Rusya soğuk savaş döneminde komünist Rusya’ydı. Bayağı saldırgandı tavrı. Suriye komünistti, Irak komünistti. Arnavutluk şu bu her tarafımız komünistlerle sarılıydı. Ama Türkiye dimdik ayaktaydı, hiçbir şekilde de hiçbir şeyden etkilenmedi. Yine etkilenmeyiz. Ama tabii ki tedbirimizi alırız, ayrı mesele bu.

 

Ramazan Nedeniyle İftar Ve Sahurla İlgili Alaycı Şakalar Yapmak Çirkin Bir Tutumdur

Ramazan nedeniyle sahur ve iftarla ilgili kötü kötü espriler, kötü kötü karikatürler yapıyorlar, çok münasebetsiz, saygısız üslup kullanıyorlar. Günah olur yaptıkları. Çirkin bir fiil, alay edeceklerse, şaka yapacaklarsa kendileriyle ilgili yapsınlar. İftarla, sahurla ilgili, oruçla ilgili, çirkin karikatürler, fıkralar Müslüman’a yakışmaz. Bundan kaçınsınlar.

 

(New York’taki iki yüzün üzerinde Müslüman bir araya gelerek Orlando saldırısının kurbanları için namaz kıldı, dua etti. Huffington Post’un haberine göre iki yüzün üzerindeki Müslüman farklı iftar etkinliğinde yan yana gelerek ölen eşcinsellerle birlik mesajı verdi.)

İşte bak Müslümanlığın perişanlığını görüyor musun? Irak’ta Suriye’de şehit olan Müslümanlar için böyle bir şey yapmıyor. Ama korku belasına homoseksüellerin saldırısından korktukları için, İngiliz derin devletinin saldırılarından korktukları için oturuyorlar orada onların ruhuna Fatiha okuyorlar. Kuran okuyorlar. Hiçbiri inanmıyor ki onların Kuran’a İslam’a. Denizde şehit olan Müslümanlar için okumuyor. Havadan bombardıman sonucu ölen şehit olan müminler için okumuyor. Milyonlarca Müslüman şehit edildi Irak’ta Suriye’de onlar için gıyabı cenaze namazı kılmıyor. Onların günahlarının affı için herhangi bir ne dua ne bir ayet herhangi bir ibadette bulunmuyor. Ama bak konu homoseksüeller olunca korkudan İngiliz derin devletinin yapacağı kötülüklerden korktukları için onlar için dua ediyorlar. Onlara Kuran kıraati yapıyorlar. Onlar için lehlerine ne gerekiyorsa kendilerince bir şeyler yapıyorlar. Bu işte Müslümanların perişan durumunu gösteriyor.

2016-07-03 05:02:30

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top