Site Hakkında

OKUYUCUYA;

Harun Yahya'nın tüm kitaplarında evrim teorisinin çöküşüne özel bir yer ayrılmasının nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtarı felsefenin temelini oluşturmasıdır. Yaratılışı ve dolayısıyla Allah'ın varlığını inkar eden Darwinizm, 140 yıldır pek çok insanın imanını kaybetmesine ya da kuşkuya düşmesine neden olmuştur. Dolayısıyla bu teorinin bir aldatmaca olduğunu gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlarımıza ulaştırılabilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucularımız belki tek bir kitabımızı okuma imkanı bulabilir. Bu nedenle her kitabımızda bu konuya özet de olsa bir kısım ayrılması uygun görülmüştür.

 Belirtilmesi gereken bir diğer husus, bu kitapların içeriği ile ilgilidir. Yazarın tüm kitaplarında imani konular, Kuran ayetleri doğrultusunda anlatılmakta, insanlar Allah'ın ayetlerini öğrenmeye ve yaşamaya davet edilmektedir. Allah'ın ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyanın aklında hiçbir şüphe veya soru işareti bırakmayacak şekilde açıklanmaktadır.

 Bu anlatım sırasında kullanılan samimi, sade ve akıcı üslup ise kitapların yediden yetmişe herkes tarafından rahatça anlaşılmasını sağlamaktadır. Bu etkili ve yalın anlatım sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktadır. Dini reddetme konusunda kesin bir tavır sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlatılan gerçeklerden etkilenmekte ve anlatılanların doğruluğunu inkar edememektedir.

 Yazarın tüm eserleri, okuyucular tarafından bizzat okunabileceği gibi, karşılıklı bir sohbet ortamı şeklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen bir grup okuyucunun kitapları birarada okumaları, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmaları açısından yararlı olacaktır.

 Bunun yanında, sadece Allah rızası için yazılmış olan bu kitapların tanınmasına ve okunmasına katkıda bulunmak da büyük bir hizmet olacaktır. Çünkü yazarın tüm kitaplarında ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitapların diğer insanlar tarafından da okunmasının teşvik edilmesidir.

 Kitapların arkasına yazarın diğer eserlerinin tanıtımlarının eklenmesinin ise önemli sebepleri vardır. Bu sayede kitabı eline alan kişi, yukarıda söz ettiğimiz özellikleri taşıyan ve okumaktan hoşlandığını umduğumuz bu kitapla aynı vasıflara sahip daha birçok eser olduğunu görecektir. İmani ve siyasi konularda yararlanabileceği zengin bir kaynak birikiminin bulunduğuna şahit olacaktır.

Belirtmek gerekir ki, Harun Yahya'nın siyasi içerikli kitap ve yazılarında eleştirisi yapılan kavramlar, Yahudilik, Yahudi dini ya da Yahudi kültürü değildir. Eleştirilen kavram, sadece Siyonizmdir ki, bu ideoloji, dünya üzerindeki Yahudileri de tehlikeye atan ırkçı bir ideolojidir.

İsrail ve Yahudilik konusundaki temel yaklaşımımız, siyonizmi, bu ideoloji adına yapılan zulümleri ve insanlık onuruyla bağdaşmayan uygulamaları eleştirmek ve kamuoyunu bu konuda aydınlatmaktır.

Elbette ki, Siyonizmi eleştirmek, Yahudilere karşı bir tavır olarak görülemez. Yahudiler, Allah'ın Kuran'da Kitap Ehli olarak tanımladığı bir millettir ve Müslümanlara düşen onlarla barış içinde yaşamaktır. Antisemitizm (yani Yahudi düşmanlığı) İslam'da hiç bir yeri bulunmayan bir ırkçılık ve zalimliktir. Bu bilinç sayesinde Osmanlı toplumu, İspanya'daki bağnazların uyguladıkları zulümden kaçan Yahudileri de emniyete almıştır. Tüm Avrupa ülkeleri kapılarını Yahudilere kaparlarken, Müslüman Türkler onları kendi vatanlarına rahatça davet ederek ağırlamışlardır.

Dolayısıyla bilinmelidir ki, Siyonist ideoloji ile ilgisi bulunmayan Yahudi vatandaşlarımızın ve samimi dindar Yahudilerin Harun Yahya'nın eserlerinde Siyonizme yönelik yapılan eleştirilerle hiçbir ilgileri bulunmamaktadır. Yahudi vatandaşlarımız, 500 yıldan bu yana müslüman Türk halkıyla barış içinde yaşamaktadırlar. Bu vatandaşlarımızın içinde ülkemize ve devletimize birçok hizmetler vermiş olan kişiler vardır.

Sadece Filistinlilere yaşam hakkı tanımayan radikal Siyonist ideolojiyi değil, fanatizmin her türlüsünü eleştirmenin ve bu sapkın düşünceler çerçevesinde yapılan barbarlıkları ortaya koymanın bir insanlık görevi olduğu düşüncesindeyiz. Kim tarafından uygulanırsa uygulansın fanatizmin insanlığa verdiği ve vereceği zararlara seyirci kalınmaması gerektiği inancındayız.

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top